خوش آمدید

این مرکز با همکاری افرادی از پیش زمینه های گوناگون فرهنگی و زبانی (CALD) با تجربه عملی از نگرانی های بهداشت روان، و همچنین مراقبان و سایر پشتیبانان آنها “طراحی” (ایجاد و ساخته شده است). دو گروه، یکی در سیدنی، NSW و دیگری در ملبورن، VIC بیش از ۱۸ ماه در سال ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ روی این منابع کار کردند.
این گروه ها می خواستند داستان هایی از تجربیات مردم در مورد NDIS را به اشتراک بگذارند، منابع خود را به زبان انگلیسی ساده و سایر زبان ها تهیه کنند و برخی از موانع سر راه دریافت پشتیبانی را بررسی کنند. این منابع برای شما ساخته شده اند – برای کمک به شما در مسیر NDIS.

پادکست امروز را دوباره تصور کن

NDIS بازگشت به اصول

قسمت ۱ – معلولیت های روانی اجتماعی و موانع فرهنگی – اکنون گوش کنید

یک متن نوشته برای قسمت ۰۱ در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – قسمت ۰۱

قسمت ۲ – داستانهای شخصی، سؤتفاهم ها و زمینه ها – اکنون گوش کنید

متن نوشته قسمت ۰۲ در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – قسمت ۰۲

قسمت ۳ – بهبود NDIS و نقش مترجم های شفاهی – اکنون گوش کنید

متن نوشته برای قسمت ۰۳ در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – قسمت ۰۳

قسمت ۴ – آینده NDIS – اکنون گوش کنید

متن نوشته برای قسمت ۰۴ در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – قسمت ۰۴

پادکست CREDIT و خلاصه قسمتها در اینجا قابل دسترسی هستند: CREDIT – خلاصه قسمتها

داستانهای ما

در اینجا، چند نفر تجربیات خود را در زمینه بهداشت روان و NDIS با شما در میان می گذارند.

داستان دیود

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – داستان دیوید

داستان دیوید همچنین به زبان مندرین موجود است: مندرین

داستان ستیش

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – داستان ستیش

داستان مای سا – امیدوارم یک روز

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته ـ داستان مای سا

داستان مای سا با زیر نویس عربی هم قابل دسترسی است: عربی

انگ بهداشت روان با دوستان

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – فهمیدن

این ویدئو با زیر نویس عربی هم قابل دسترسی است: عربی

کسب تجربه مراقب

مراقبان نقش مهمی در کسب تجارب ما دارند، که گاهی فراموش می شود. ذیلا داستان های برخی از مراقبان را گردآوری کرده ایم که ممکن است به دیگران در کسب تجاربشان کمک کند:

سم و می-لینگ – انگلیسی

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – سم و می-لینگ – انگلیسی

این ویدئو به زبان مندرین هم موجود است: مندرین
متن نوشته این نسخه در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – سم و می-لینگ – چینی ساده

متن نوشته این داستان به زبانهای ذیل هم موجود است:

 

نیک و جورج – انگلیسی

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – نیک و جورج – انگلیسی

این ویدئو به زبان اسپانیایی هم موجود است: اسپانایی
متن نوشته این نسخه در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – نیک و جورج – اسپانیایی

متن نوشته این داستان به زبانهای ذیل هم موجود است:

 

جینا و روبینا – انگلیسی

متن نوشته این ویدپو در اینجا قابل دسترسی است: متن نوشته – جینا و روبینا – انگلیسی
متن نوشته این داستان به زبانهای ذیل هم موجود است:

 

منابع برای پشتیبانی شما

نسخه انگلیسی

ما کوشش کرده ایم تا نسخه فارسی کتاب کارمان ساده باشد:

و این نسخه اکنون به زبانهای ذیل هم موجود است:

فعالیت یادگیری

فعالیت زیر توسط افرادی از زمینه های چند فرهنگی برای پشتیبانی از دیگران برای غلبه بر موانع بالقوه دسترسی به پشتیبانی NDIS طراحی شده است. نگاهی بیاندازید!

غلبه بر موانع دسترسی به NDIS

و این نسخه اکنون به زبانهای ذیل هم موجود است:

پیوندهای سودمند

پروژه بهداشت روانی چند فرهنگی را پذیرا باشید
مرکز ناتوانی چند زبانه
درک مناسب منابع بهداشت روانی
شکایت کردن – چند زبانه
FECCA: ارائه خدمات از نظر فرهنگی متبحرانه
بسوی روشنایی: یک منبع عربی در مورد بهداشت روانشناختی
منابع ترجمه شده NDIS