پیشینه پروژه

ما امیدواریم که reimagine.today در تصور مجدد زندگی تان برای شما مفید باشد خواه شرکت کننده NDIS باشید یا نه.

reimagine.today به طور مشترک با افرادی که با شرایط بهداشت روانی از جمله ناتوانی روانی اجتماعی زندگی می کنند، طراحی شده است. بسیاری از افرادی که از reimagine.today بهره مند هستند NDIS را تجربه کرده اند. آنها از تجربه خود برای کمک به شما در درک بهتر NDIS و فرصت های افرادی که با ناتوانی روانی اجتماعی زندگی میکنند استفاده کرده اند.

لطفاً با آژانس بیمه ملی معلولیت تماس بگیرید: ۱۱۰ ۸۰۰ ۱۸۰۰.

اگر درباره منبع reimagine.today بازخوردی دارید، لطفاً با شورای هماهنگی بهداشت روان تماس بگیرید: reimagine@mhcc.org.au

نظرات شما، به ما کمک می کند تا منبع reimagine.today، نه NDIS را بهبود ببخشیم.

تجارب و نیازهای افراد دارای شرایط بهداشت روان منحصر به فرد هستند. NDIA در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که NDIS نیازهای افراد دارای معلولیت روانی-اجتماعی را برآورده می کند.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم