قدم 5 – برنامه ریزی آینده من با تعیین کردن هدف

هدف ها چه هستند؟

این ها چیزهایی هستند که شما می خواهید در آینده انجام دهید تا برای داشتن یک زندگی خوب به شما کمک کنند.

سخنان شرکت کنندگان ان دی آی اس و مراقب ها را در باره هدف های شان بشنوید، و اینکه ان دی آی اس چگونه به آنها کمک می کند:

متن مکالمه این ویدیو را در ایجا ببینید: متن مکالمه-هدف ها

هدف ها چیزهایی هستند که برای بدست آوردن شان زحمت می کشید. هدف ها می توانند کوچک یا بزرگ، بلند یا کوتاه مدت، پیچیده یا ساده باشند. هدف ها معمولا قابل اندازه گیری هستند، به این معنا که راهی وجود دارد که دستیابی شما به آنها را نشان می دهد.

آرزوها امیدها و رویاهای شما برای آینده تان می باشند. این ها معمولا اهداف بزرگ و پیچیده ای هستند. دستیابی به آنها ممکن است به کار و زمان زیادی نیاز داشته باشد. غالبا تقسیم کردن آرزوهای بزرگ به قدم های کوچکتر اقدام مفیدی می باشد. این قدم های کوچکتر خودشان هم هدف می باشند.

فرض کنیم که شما طراحی و نقاشی را دوست دارید. یک آرزو می تواند این باشد که کسب و کاری برای فروش کارهای هنری براه بیندازید. یک هدفی که کمک خواهد کرد ممکن است گذراندن یک دوره مدیریت کسب و کارهای کوچک باشد. این یک هدف کوتاه مدت است که  قدمی خواهد بود به سمت آرزوی تان. هنگامی که این دوره را با موفقیت بگذرانید شما می دانید که به این هدف رسیده اید. سپس شما می توانید هدف دیگری به سوی راه انداختن کسب و کار کوچک خود تعیین کنید.

 

چرا هدف ها مهم می باشند؟

آنها:

  • به شما تمرکز یا چیزی برای هدف گرفتن می دهند
  • به شما اجازه می دهند که پیشرفت تان را ببینید
  • کمک می کنند که انگیزه داشته باشید، برای جلوگیری ازبه تعویق انداختنچیزها
  • کمک می کنند که در سفر بهبودی به سمت جلو حرکت کنید.

کتابچه reimagine.today (یا برنامه موبایل) جایی است برای فکر کردن در مورد آرزوهای تان برای آینده و تبدیل اهداف تان به واقعیت.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم