قدم 6 – در مورد عرضه کنندگان ان دی ای اس چه چیزهایی را باید بدانم؟

عرضه کنندگان افراد یا سازمان هایی هستند که خدمات یا دستگاه هایی را به اشخاصی که دارای برنامه ان دی آی اس می باشند ارائه می دهند. آنها هرگونه پشتیبانی را که برای دستیابی به اهداف و آرزوهای برنامه ان دی ای اس شما معقول (منصفانه) و ضروری باشد در اختیارتان می گذارند. آنگاه هزینه این خدمات از محل اعتبارات ان دی آی اس شما پرداخت می گردد.

عرضه کنندگان شما باید برای عرضه کردن خدمات پشتیبانی ان دی ای اس به ثبت رسیده باشند (مگر آنکه شما شخصا بخشی یا همه منابع مالی خود را اداره کنید). جعبه ابزارعرضه کننده در وبسایت ان دی آی اس روش به ثبت رسیدن عرضه کنندگان را شرح می دهد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط عرضه کننده شدن، به قسمت  اطلاعات برای عرضه کنندگان دروبسایت ان دی آی اس مراجعه کنید.

طیف بسیار وسیعی از عرضه کنندگان ان دی آی اس در بازار وجود دارد و گاهی انتخاب کردن یک عرضه کننده می تواند طاقت فرسا شود.

در زمان برگزیدن یک عرضه کننده، لازم است  کارهای زیر را بلد باشید:

  • پیدا کردن عرضه کنندگان به ثبت رسیده
  • استخدام کردن مستقیم کارمندان خودتان (اگر شخصا مدیریت می کنید و یا مدیر برنامه دارید)
  • بستن قراردادها (موافقت نامه ها) با عرضه کنندگان خدمات
  • رضایت دادن به اشتراک گذاری برنامه و سایر اطلاعات تان بر روی وبسایت عرضه کنندگان خدمات ان دی آی اس.

نکته مهم این است که عرضه کنندگانی را برگزینید که انتخاب درستی برای شما هستند.

اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب کردن عرضه کنندگان را می توانید در وبسایت های زیر پیدا کنید:

پشتیبانی های با تامین مالی ان دی آی اس شما توسط عرضه کنندگان ارائه می شوند؛ این ها کارکنان یا سازمان های منتخب شما می باشند. شما با عرضه کننده تان یک موافقت نامه کتبی تنظیم خواهید کرد که به آن یک موافقت نامه خدمات می گویند. این قرارداد ها معمولا ساده می باشند و توضیح می دهند که پشتیبانی های شما چگونه، در چه زمانی و بوسیله چه کسی عرضه خواهند شد. موافقت نامه خدمات روش تجدید یا ابطال آن خدمات را هم تشریح می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره موافقت نامه های خدمات به وبسایت ان دی ای اس مراجعه کنید.

اگر می خواهید افراد پشتیبانی کننده را تغییر دهید، ببینید که آیا موافقت نامه خدمات شما فرآیندی برای این کار دارد یا نه.

موافقت نامه خدمات شما باید موضوعات زیر را به روشنی بیان کند:

  • مشکلات چگونه رسیدگی خواهند شد
  • چگونه شما یا عرضه کننده تان می تواند موافقت نامه را تغییر یا خاتمه دهد.

مثل تمام قراردادها، شما می توانید پیش از امضا کردن تغییراتی  را درخواست کنید. آن ها مجبور نیستند که با تغییرات شما موافقت کنند، ولی همیشه ارزشش را دارد که درخواست کرده و اطمینان حاصل کنید که موافقت نامه برای تان کار می کند.

به یاد داشته باشید، شما بر عرضه شدن پشتیبانی های تان حق انتخاب و اختیار دارید. به این معنا که شما کسانی را که خدمات پشتینانی تان را عرضه می کنند و چگونگی تامین آن ها را انتخاب می کنید. این معنا را هم دارد که در باره آنچه از عرضه کنندگان انتظار دارید و رفتارتان با آنها  معقول باشید

ان دی آی ا دارای ابزارهایی است که در تنظیم یک موافقت نامه خدمات به شما کمک می کند. این ابزارها شامل یک راهنمای موافقت نامه های خدمات به زبان انگلیسی ساده و یک الگوی ساده موافقت نامه خدمات می باشد، که به آنها می توان در نشانی زیر دسترسی یافت:

www.ndis.gov.au/document/service-agreements-providers

شما می توانید با استفاده از این ها یک موافقت نامه خدمات با عرضه کنندگان خود تنظیم کنید. شما می توانید  آن را اصلاح کنید تا پاسخگوی نیازهای تان شود.

در صورت لغو قرارداد یا “عدم حضور” اطلاعات مربوط به حقوق شما و حقوق عرضه کنندگان خدمات را می توان در صفحه پیدا کردن و بکارگیری عرضه کنندگان خدمات در وبسایت ان دی آی اس پیدا کرد.

استخدام کردن کارکنان تان بصورت مستقیم به شما حق انتخاب و اختیار بیشتری بر روی افرادی که با آنها کار می کنید، ساعات کار و وظایف شان  می دهد. فقط در حالتی که شما قسمتی یا تمام منابع مالی ان دی آی اس تان را خودتان مدیریت می کنید استخدام مستقیم یکی از گزینه ها می باشد.

لزومی ندارد که تمام کارکنانی که پشتیبانی های با تامین مالی ان دی آی اس را ارائه می دهند بطور مستقیم استخدام کنید. شما می توانید تصمیم بگیرید که ترکیبی داشته باشید از عرضه کنندگان به ثبت رسیده توسط ان دی ای ا، کسانی را که مستقیما استخدام می کنید و سایر عرضه کنندگان خدمات, با قرار های مالی متفاوت برای هر کدام.

در روش استخدام بوسیله خود شما مسئولیت های اضافی در زمینه های مالیات، صندوق بازنشستگی، بیمه ها، نرخ دستمزدها، و بررسی سابقه کیفری و غیره خواهید داشت. شما می توانید از نوع دیگری ازکسب وکارها استفاده کنید تا این مسئولیت های کارفرما را برای تان اداره کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از صفحه   ndis.gov.au/participant/self-managing-budgets دیدن کنید و در مورد مسئولیت های مدیریت بودجه های برنامه تان توسط خودتان، مطالعه کنید.

چند وبسایت مفید برای یافتن کارکنان خود در زیر دیده می شوند:

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم