قدم 2 – چگونه ان دی آی اس می تواند از شما حمایت کند؟

هدف ان دی آی اس حمایت کردن از تمام استرالیایی های مبتلا به ناتوانی روانی و خانواده ها و مراقب های ایشان بر حسب نیازهای شان می باشد. این حمایت ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند.

1. شرکت کنندگان ان دی آی اس

اگر شما مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی هستید و دارای شرایط دسترسی به ان دی آی اس هستید ممکن است که شما بتوانید یک شرکت کننده ان دی آی اس بشوید. اگر شما یک شرکت کننده بشوید، مشمول دریافت کمک های مالی برای خدمات حمایتی “معقول” و “ضروری” خواهید شد.

اطلاعات بیشتری در باره این موضوع در صفحه حمایت های معقول و ضروری وجود دارد.

2. همه استرالیایی ها

هر شخص متقاضی، یک شرکت کننده ان دی آی اس با حمایت های مالی انفرادی نخواهد شد. اما، اگر شما مستحق دریافت حمایت های مالی ان دی آی اس نباشید شما می توانید با ان دی ای ا و ال ا سی ها در مورد خدمات موجود در منطقه تان حرف بزنید، خدماتی که می توانند در مسیر بهبودی به شما کمک کنند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه من واجد شرایط دسترسی نیستم، من چکار می توانم بکنم؟مراجعه کنید.

از طریق فعالیت های “اطلاعات، پیوند ها و ظرفیت سازی” ان دی ای اس برای هر شخصی که دارای یک ناتوانی است، و یا در خطر ابتلا به یک ناتوانی می باشد، حمایت های زیر را عرضه می کند:

  • اطلاعات در باره حمایت های موجود در منطقه آن ها
  • معرفی کردن به مراکز خدمات و وصل کردن به گروه های پشتیبانی محلی، باشگاه ها یا برنامه ها
  • برنامه ها و حمایت هایخاص انفرادی

چگونه ان دی آی اس از شرکت کنندگان ان دی آی اس حمایت می کند؟

اگر شما یک شرکت کننده با حمایت مالی ان دی ای اس شوید،شما می توانید برای تهیه یک برنامه انفرادی ان دی ای اس کمک دریافت کنید. یک برنامه شامل اطلاعاتی در باره حمایت های ان دی آی اس برای کمک به شما به منظور برطرف کردن نیازهای تان، پشتیبانی غیر رسمی ( از طرف خانواده و دوستان)، و اطلاعاتی در باره پشتیبانی های متداول است که ممکن است از آنها استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره پشتیبانی های تامین اعتبار شده به صفحه چه چیزهایی ممکن است تامین اعتبار شده یا نشده باشند؟ بروید

با برنامه تان شما می توانید این ها را انتخاب کنید:

  • عرضه کنندگان خدمات به شما
  • چگونگی عرضه خدمات
  • میزان اختیاری که می خواهید در مدیریت برنامه تان داشته باشید

یک برنامه نهایی تصویب شده به شما اختیار و مسئولیت می دهد تا برنامه تان را عملی کنید. اما، شما ممکن است ترجیح دهید که برای پیاده کردن برنامه تان  کسی از شما پشتیبانی کند ( به این “مدیریت برنامه” یا “هماهنگی حمایت ها” گفته می شود).

لینک مفید

[ان دی آی اس وبسایت] چه کمکی می توانم بگیرم؟

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم