قدم 2 – ان دی آی ا چه کسانی هستند؟

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JZvnB5g7HB0&feature=emb_logo

ان دی آی ا به معنایسازمان بیمه ملی ناتوانی می باشد. این یک سازمان دولت فدرال است که مسئول ان دی آی اس می باشد. کارمندان ان دی آی ا کسانی هستند که می توانند برای درک کردن ان دی آی اس به شما کمک کنند و مستحق بودن شما را تشخیص دهند.

چه کسانی در سازمان بیمه ملی ناتوانی کار می کنند؟

ان دی آی ا اداراتی در سرتاسر استرالیا دارد، با قسمت های گوناگونی که وظایف مختلفی را انجام می دهند.

در اینجا چند نمونه از کارکنان و بخش های ان دی آی ا را می بینید:

 • وبسایت ان دی آی اس (www.ndis.gov.au)
 • مرکزتماس تلفنی  ان دی آی اس(1800800110)
 • کارمندان پشتیبانی کسب وکار یا کارمندان پشتبانی منطقه ای – کسانی که تماس های تلفنی را پیگیری می کنند، به ایمیل هاجواب می دهند و به مراجعین در پذیرش ادارات ان دی آی اس خوشامد می گویند
 • گروه دسترسی ملی– کسانی که درخواست دسترسی و مدارک شما را دریافت کرده و در مورد داشتن”شرایط لازم دسترسی” شما برای دریافتیک برنامه ان دی آی اس تصمیم می گیرند (اطلاعات بیشتر در مورد روند دسترسی در قدم های بعدی)
 • متخصص های بهداشت روانی  گروه دسترسی ملی– کسانی که در تصمیم گیری دسترسی به پشتیبانی، برای افرادی که دارای وضعیت بهداشت روانی بوده و درخواست ان دی آی اس کرده اند، کمک می کنند.
 • کارمندان پشتیبانی کسب و کار گروه دسترسی ملی – کسانی که ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر و پشتیبانی از تقاضای دسترسی تان با شما تماس بگیرند
 • هماهنگ کننده های برنامه ریزی و پشتیبانی – افرادی کهاعتبارات مالی”معقول” و “ضروری” را تعیین می کنند
 • کارمندان رابط – کسانی که در مورد ان دی آی اس/ ان دی آی ا با عرضه کنندگان خدمات و جامعه صحبت می کنند تا آنها
 • برنامه را درک کنند مراکز اطلاعات، ارتباط ها و ظرفیت سازی (آی ال سی):

  – وصل کردن مردم به خدمات پشتیبانی

  – کمک کردن به مراکز تا آنها  در مورد نیازهای افراد مبتلا به ناتوانی فراگیرتر و پاسخگوتر شوند

  – تامین اعتبار خدمات و پشتیبانی های موجهی که دستاوردهای فردی را اصلاح می کنند

 • هماهنگ کننده های منطقه (ال ا سی ها) – کارکنانی که در تهیه برنامه ان دی آی اس به مردم کمک کرده و آنها رابهمراکز پشتیبانی و خدمات منطقه شان متصل می کنند. در قسمت بعدی این موضوع با جزییات بیشتری توضیخ داده می شود.

لینک های مفید

در باره ان دی ای ا [وبسایت]

لیست ادارات ان دی آی ا [وبسایت]

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم