بهداشت روانی و ان دی آی اس قدم 1

reimagine.today در درک این موارد  به شما کمک می کند

  • برنامه ملی بیمه ناتوانی (ان دی ای اس) و
  • چگونه این بیمه می تواند از کسانی که مبتلا به یک وضعیت روانی هستند پشتیبانی کند.

اگر شما مبتلا به یک وضعیت روانی هستید که برزندگی روزانه تان تاثیر می گذارد ( ” ناتوانی روانی اجتماعی”)، ممکن است که شما بتوانید حمایتی از طریق ان دی آی اس دریافت کنید. پس قبل از درک کردن ان دی آی اس، اجازه دهید نگاهی به “ناتوانی روانی اجتماعی” بکنیم.

ناتوانی روانی اجتماعی چیست؟

ناتوانی روانی اجتماعی بدین معنا است که نحوه فکر کردن، احساس کردن و یا تعامل شما با دیگران بتواند مانعی در انجام کارهایی مثل موارد زیر ایجاد کند:

  • کار
  • تحصیل
  • فعالیت های اجتماعی
  • فعالیت های فرهنگی یا عمومی
  • تهیه مسکن  یا نگهداری از آن
  • حفظ سلامتی بدنی
  • دستیابی به ظرفیت کامل و یا اهداف زندگی تان

هر فردی که مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی باشد دارای ناتوانی روانی اجتماعی نمی باشد. بسیاری از مردم تشخیص نمی دهند که تجربه زندگی کردن آنها ممکن است “ناتوانی روانی اجتماعی” خوانده شود. افراد دیگری این اصطلاح را نمی پسندند و ترجیح می دهند که آن را بکار نبرند.

گفتن اینکه که شما دارای یک ناتوانی روانی اجتماعی هستید تغییری در کسی که هستید، تجارب تان، ویا قابلیت شما برای داشتن یک زندگی با معنا و مشارکتی نمی دهد. این موضوع ممکن است اثر وضعیت روانی تان  برزندگی شما را بهتر نشان دهد، و ممکن است به ان دی ای اس کمک کند تا از شما حمایت نماید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم