آیا شما گاهی اوقات از ادبیات (زبان) بخش های بهداشت روانی و ناتوانی گیج می شوید؟

هر دو بخش سعی می کنند هنگام توضیح دادن و صحبت کردن در باره تجربه های واقعی افراد از یک وضعیت بهداشت روانی  و بهبودی از اول شخص، انگلیسی ساده با گرایش به بهبودی و آگاهی از ضربه روحی، استفاده کنند.

ان دی آی اس هم زبان خودش را دارد که اینک لازم است شما هم برای درک کردن آن تلاش کنید. هدف reimagine.today  این است که زبانی را بکار ببرد که تا حد امکان فارغ از اصطلاحات تخصصی باشد. این کار می تواند به شما هم کمک کند تا زبان ان دی آی اس را یاد بگیرید. اگر شما در حین کار کردن با این منبع، برای برخی از اصطلاحات به توضیح نیاز داشته باشید این واژه نامه مفید خواهد بود. اگر شما پیشنهادی برای موضوعی در reimagine.today دارید که می تواند ساده تر بیان شود ما از بازخورد شما استقبال می کنیم.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A meaningful and contributing life:
یک زندگی با معنا و مشارکتی: معنای آن یک زندگی رضایت بخش است که با پیوندهای نزدیک به خانواده و دوستان غنی شده، و داشتن تندرستی و خوشبختی خوبی که لذت بردن از آن پیوند ها را امکان پذیر نماید. معنای آن داشتن کاری برای انجام دادن در هر روز است، کاری که معنا و منظوری داشته باشد، این  می تواند یک شغل باشد و یا پشتیبانی از دیگران و کارهای داوطلبانه. معنای آن داشتن مسکن است و فارغ بودن از فشار مالی و بی ثباتی. معنای آن داشتن فرصت هایی برای تحصیل و مراقبت بهداشتی خوب، همگی بدون رنج تبعیض به خاطر ابتلا به یک مشکل بهداشت روانی. (4)

برای جزییات بیشتر این ویدیو را تماشا کنید. 

Access Request Form:

فرم درخواست دسترسی: 

یک درخواستنامه ای است که شخص پر می کند و ان دی آی ا از آن به عنوان قسمتی از اطلاعات استفاده می کند تا در مورد استحقاق شما برای دریافت کمک مالی ان دی آی اس تصمیم بگیرد.

Access requirements: 

شرایط لازم دسترسی: برای دریافت ان دی ای اس شما باید:

 • مبتلا به یک ناتوانی باشید که برطرف نشود، یا احتمال داشته باشد که برطرف نشود ( به نامنسجم هم نگاه کنید)
 • سن تان کمتر از 65 سال باشد
 • در استرالیا زندگی کنید
 • شهروند استرالیا باشید یا سند مخصوصی داشته باشید که بگویدشما می توانید در استرالیا زندگی کنید

Access decision:

تصمیم دسترسی: پذیرفتن یا رد کردن تقاضای دسترسی (درخواستنامه ان دی آی اس) یک شخص توسط ان دی آی ا  

Advocate:

حامی: شخصی که از شما پشتیبانی خواهد کرد و به شما کمک خواهد کرد تا برای حقوق، نیاز ها و خواسته های تان ایستادگی کنید. یک حامی همچنین می تواند به جای شما حرف بزند، بنویسید یا دفاع کند.

Aspiration:  

آرزو: امید یا رویای دستیابی به چیزی در زندگی.

B

Budget(s):

بودجه (ها): ان دی آی اس می تواند هزینه سه نوع پشتیبانی را تامین کند – پایه، ظرفیت سازی و سرمایه که به انواع مختلف پشتیبانی متصل می شوند. این بودجه ها مبلغ های مختلفی هستند که یک شخص برای پشتیبانی های مختلف از ان دی آی اس دریافت می کند.

C

Capacity Building:

ظرفیت سازی: منظور این است که اطمینان حاصل گردد که افراد مبتلا به ناتوانی و خانواده های شان مهارت ها، منابع و اعتماد به نفس لازم را کسب می کنند تا در جامعه مشارکت کنند یا مشابه افراد دیگر به  فرصت ها و خدمات دسترسی یابند.

Carer:  

مراقب: فردی که از یک شخص مبتلا به یک ناتوانی مواظبت می کند. مراقب حقوقی دریافت نمی کند و معمولا عضوی از خانواده می باشد.

Choice and control:

انتخاب و اختیار: با کمک ان دی آی اس افراد می توانند چیزی را که برای شان مهم است انتخاب کنند. شرکت کنندگان ان دی آی اس تصمیم می گیرند که چه نوع پشتیبانی دریافت کنند و چه کسی از آنها پشتیبانی کند.  

Community engagement:

مشارکت جمعی: راههایی که مردم در جامعه خود مشارکت می کنند. 

Community inclusion:

فراگیری اجتماعی: کسب اطمینان از اینکه هر فردی (چه نانوان باشد جه نباشد) که بخواهد بتواند مشابه هر فرد دیگر آن جامعه به تمام قسمت های یک فعالیت یا خدمات دسترسی داشته و در آن مشارکت نماید. (1)

Community services:

خدمات منطقه ای: فعالیت ها و خدماتی که هر کسی در جامعه می تواند از آن استفاده کند، به عنوان مثال کتابخانه ها و گروه های ورزشی. بعضی از عرضه کنندگان خدمات نیز خود را خدمات منطقه ای می خوانند زیرا آنها از نیازهای منحصر بفرد جوامع محلی بوجود آمده اند.

Consumer:

مشتری: هر کسی که در گذشته برای یک وضعیت بهداشت روانی پشتیبانی دریافت می کرده و یا هم اکنون دریافت می کند. این افراد دارای تجربه زندگی از ابتلا به وضعیت بهداشت روانی می باشند. 

Coordination of Supports (support coordination):

هماهنگ کردن پشتیبانی ها (هماهنگی پشتیبانی): یکی از رده های پشتیبانی در برنامه ان دی آی اس شرکت کننده می تواند ” “هماهنگی پشتیبانی ها” باشد. وقتی که شخصی کمک مالی برای این رده پشتیبانی دریافت کند برای سازمان دادن و اداره کردن پشتیبانی های موجود در برنامه اش به او کمک داده می شود.

D

Disability:

ناتوانی: ناتوانی از دست دادن تمام یا قسمتی از توانایی های جسمانی یا روانی یک فرد می باشد ( قانون ناتوانی 1992). ناتوانی می تواند بر روشی که شخص از بدن یا مغز خود استفاده می کند اثر بگذارد، همچنین بر توانایی او در انجام دادن کارهایی در محیط زندگیش. ناتوانی را می توان از چندین راه درک کرد ( به مدل پزشکی ناتوانی و مدل اجتماعی ناتوانی نگاه کنید).

اصطلاحی که نقص ها، محدودیت ها در فعالیت ومحدودیت ها در مشارکت یک شخص را توضیح می دهد. این واژه به جنبه های منفی تعامل بین یک فرد (مبتلا به یک وضعیت بهداشتی) با محیط پیرامون وی  و خصوصیت شخصی او اشاره می کند. 

چند نمونه از ناتوانی ها:

 • ناتوانی حسی مثل ناشنوایی
 • ناتوانی بدنی مثل یک جراحت نخاعی
 • ناتوانی ذهنی
 • ناتوانی روانی اجتماعی ناشی از یک وضعیت بهداشت روانی

E

Early Childhood Early Intervention (ECEI):

مداخله زود هنگام اوان کودکی (ای سی ای آی): این برنامه ای است که به بچه های مبتلا به ناتوانی در اوان کودکی کمکی می دهد  که در آینده زندگی شان بهتر شود، و بدین ترتیب آنها نیازی به استفاده از  ان دی آی اس نداشته باشند.

Economic and social participation:

مشارکت اقتصادی و اجتماعی: منظور راه هایی است که  شما از طریق آنها در منطقه / جامعه و اقتصاد خود مشارکت می کنید. مشارکت اقتصادی به معنای چیزهایی مثل داشتن یک شغل (فرصتی برای کسب در آمد)، انجام کار داوطلبانه و تحصیل کردن می باشد. مشارکت اجتماعی شامل عضویت در یک باشگاه یا گروه می باشد، و همچنین بودن بخشی از خانواده و دوستان تان و مراقبت از آنها.

Eligibility: 

واجد شرایط بودن: یعنی که شما واجد شرایط لازم (شرایط لازم دسترسی) برای دریافت کمک مالی ان دی آی اس می باشید. ان دی آی اس غالبا از فرم درخواست دسترسی استفاده می کند تا در مورد صلاحیت شما برای دریافت ان دی آی اس تصمیم بگیرد.

Episodic:

نامنسجم  شخص مبتلا به یک وضعیت ناتوانی روانی ممکن است در زمان هایی به خوبی زندگی کند و در زمان های نه چندان خوب. وقتی که وضعیت بهداست روانی یک شخص از نظر کیفی نوسان می کند این وضعیت را “نامنسجم” می خوانند. اگر وضعیت بهداشت روانی شخصی نامنسجم باشد، اما این وضعیت ها اثرات دراز مدتی داشته باشند بطوریکه برای همه زندگیش نیاز به پشتیبانی داشته باشد، ممکن است وی به  ان دی آی اس دسترسی یابد.

F

Formal supports:

پشتیبانی های رسمی: افراد پشتیبانی کننده با دستمزد از محل بسته ان دی آی اس 

Full scheme: 

طرح کامل: تاریخ هایی که ان دی آی اس در اختیار همه استرالیایی های واجد شرایط قرار می گیرد:

 • ا سی تی – ژوییه 2016
 • نیوساوث ویلز – ژوییه 2018
 • استرالیای جنوبی – ژوییه 2018
 • تاسمانیا – ژوییه 2019
 • ویکتوریا – ژوییه 2019
 • کویینزلند – ژوییه 2019
 • قلمرو شمالی – ژوییه .2019

قبل از این تاریخ ها فقط بعضی از افراد در بعضی از مناطق می توانند درخواست کنند.

Functioning:

کارآمدی: این اصطلاحی است برای تعریف کردن چیزهایی که شما می توانید انجام دهید، از جمله فعالیت ها و مشارکت ها. این اصطلاح جنبه های مثبت تعامل بین یک شخص و محیط پیرامون وی را توضیح می دهد.

Functional impact:

تاثیر عملکردی: از این اصطلاح برای توضیح دادن نوع و شدت ناتوانی یک شخص و چگونگی تاثیر آن ناتوانی بر چیزهایی که او باید انجام دهد و روشی که آن را انجام می دهد، استفاده می شود

Funded supports:

پشتیبانی هایی با تامین اعتبار: پشتیبانی که ان دی آی اس هزینه آن را در اختیار شما می گذارد. پشتیبانی که به شرکت کننده ها کمک می کند تا به اهداف شان برسند. این پشتیبانی ها باید موجه و ضروری باشند. 

Funded support package:

بسته پشتیبانی با تامین اعتبار: مبلغ پولی که در بسته پشتیبانی شخص از طریق ان دی آی اس در دسترس وی قرار می گیرد. برنامه یک شخص به شما می گوید که چه مبلغی شما در بسته تان دریافت می کنید.

G

Goals (hopes and dreams):

هدف ها (امیدها و رویا ها): چیزهایی که شما می خواهید در آینده انجام دهید یا بدست آورید تا به شما کمک کند که زندگی خوبی داشته باشید (به آرزوها هم نگاه کنید).

Guardian:

قیم: شخصی که می تواند بطور قانونی برای فردی که مبتلا به ناتوانی است تصمیم بگیرد. والدین معمولا قیم می باشند، اما بعضی از افراد دولت را قیم خود کرده اند (قیمومیت).

H

Health

سلامتی: وضعیت تندرستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی.

I

Impairment:

نقص – از دست دادن یا محدودیت جسمی، روانی یا حسی دراز مدت یا دائمی. (2) برای افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی نقص شامل از دست دادن عملکرد دوره ای هم می شود که در بسیاری از موارد منجر به نقص دراز مدت یا دائم و ناتوانی بعدی می شود. (3)

Informal supports:

پشتیبانی های غیر رسمی: پشتیبانی های بدون دستمزدی که شرکت کننده ها از افراد پیرامون شان دریافت می کنند، به عنوان مثال خانواده، دوستان، همسایه ها و مغازه داران محله.

Insurance principle:

اساس بیمه: هر استرالیایی که با یک ناتوانی متولد شود یا در طول زندگیش مبتلا به ناتوانی شود از طریق ان دی آی اس پشتیبانی مورد نیاز را دریافت می کند.

L

Linkages:

پیوند ها: در ان دی آی اس، یعنی اطمینان یافتن از اینکه افراد مبتلا به ناتوانی به خدمات و پشتیبانی های غیر رسمی موجود در منطقه مرتبط هستند و این ارتباط به آنها کمک می کند که نیاز های شان را بر طرف کنند.

Lived experience:

تجربه زندگی: تجربه زندگی یک شخص مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی یا داشتن رابطه نزدیک با شخصی که مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی است،  مثلا یک عضو خانواده یا شریک زندگی. از این اصطلاح برای توضیح دادن تجربه بهبودی هم استفاده می شود. 

Lived experience of disability:

تجربه زندگی از ناتوانی: : تجربه زندگی یک شخص مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی یا داشتن رابطه نزدیک با شخصی که مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی است،  مثلا یک عضو خانواده یا شریک زندگی.

Local Area Coordinators (LAC):

هماهنگ کننده های محلی (ال ا سی): منظور سازمان های “شریک جامعه” محلی هستند که با ان دی آی اس کاری می کنند که به مردم، خانواده های شان و مراقبین کمک می کنند تا به ان دی ای اس دسترسی یابند. ال ا سی محلی شما به مردم کمک می کند تا کمک مالی ان دی آی اس را دریافت کنند و برنامه آن ها را می نویسند. آنها همچنین می توانند به شرکت کننده ها کمک کنند که برنامه شان را اداره کنند و و از خارج ان دی آی اس پشتیبانی ها و خدمات دریافت کنند (خدمات عمومی و پشتیبانی های منطقه ای).

M

Mainstream services:

خدمات عمومی: این ها خدماتی هستند خارج از قلمرو ان دی آی اس که با هزینه دولت عرضه می شوند و بوسیله همه مردم مورد استفاده قرار می گیرند. این خدمات شامل بهداشت و بهداشت روانی، حمل و نقل عمومی، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال می باشند.

Market:

بازار: تمام عرضه کنندگانی که با اعتبار مالی ان دی آی اس محصولات و خدمات را به مردم ارائه می کنند. 

Medical model of disability:

مدل پزشکی ناتوانی: در مدل پزشکی ناتوانی افراد بر اساس نقص ها و تفاوت های شان ناتوان محسوب می شوند. 

Mental Health: 

بهداشت روانی: یک وضعیت تندرستی که در آن شخص ظرفیت خود را تشخیص می دهد، می تواند استرس های زندگی را تحمل کند، می تواند بطور موثر و ثمربخش کار کند، و می تواند مشارکتی در جامعه خود داشته باشد.

Mental health condition:

وضعیت بهداشت روانی: این اصطلاح طیف گسترده ای از علائم بیماری را تعریف می کند که می توانند دلیل یک بیماری روانی باشند چه آن بیماری تشخیص داده شده باشد یا نباشد. (5)

Mental illness:

بیماری روانی – یک بیماری روانی مرضی قابل تشخیص است که بطور چشمگیری با توانایی ادراکی، عاطفی و / یا اجتماعی شخص تداخل کند. (6) بیماری های روانی همیشه تشخیص داده نمی شوند و افرادی که چنین شرایطی را دارند ممکن است هیچگاه در تماس با مراکز بهداشت روانی قرار نگیرند. تمام بیماری های روانی موجب اختلال نمی شوند. (7)

Mental health consumer:

مصرف کننده بهداشت روانی: شخصی که تجربه زنگی کردن با بیک بیماری روانی یا یک وضعیت بهداشت روانی را دارد ( به تجربه زندگی نگاه کنید) و تقاضای پشتبانی یا خدمات کرده است. 

Mental health recovery:

بهبودی بهداشت روانی: بهبودی بهداشت روانی یک روند فردی است، و معنای آن برای افراد مختلف متفاوت می باشد. بهبودی یعنی قادر بودن به ایجاد و انجام یک زندگی معنادار در یک جامعه دلخواه با داشتن مشکلات بهداشت روانی یا بدون آنها.(8)

My first plan:

برنامه اول من: اولین برنامه ای که شرکت کننده از ان دی آی اس دریافت می کند، که شامل اهداف او و بودجه آن ها می باشد. این برنامه برای یک سال باقی می ماند مگر آن که چیزی تغییر کند.

N

NDIA – The National Disability Insurance Agency:

ان دی آی ا – سازمان بیمه ملی ناتوانی: یک سازمان دولت فدرال که ان دی آی اس را اجرا و پیاده می کند.

NDIS – The National Disability Insurance Scheme:

ان دی آی اس – برنامه ملی بیمه ناتوانی: این یک اصلاح اجتماعی است که روش جدیدی برای پشتیبانی از افراد مبتلا به ناتوانی و خانواده های آنان می باشد.

National Access Team:

گروه دسترسی عمومی: کارکنان ان دی آی ا که در مکان هایی در سرتاسر استرالیا کار می کنند تا درخواست های دسترسی به ان دی آی اس را ارزیابی کرده و در مورد افراد واجد شرایط برای دسترسی به ان دی ای ا تصمیم بگیرند.

Nominee: 

نماینده: شخصی که می تواند برای فردی که برای انتخاب کردن گزینه هایش به کمک نیاز دارد ولی والدین یا قیمی ندارد.

P

Participant:

شرکت کننده: شخصی که مبتلا به ناتوانی است و به علت واجد شرایط بودن ان دی ای را دریافت می کند. به چنین کسی گاهی به عنوان یک مصرف کننده یا شخص هم اشاره می شود.

Participant statement:

شرح حال شرکت کننده: اطلاعاتی در باره ترتیبات زندگی، رابطه ها، پشتیبانی ها، توضیح زندگی روزمره و همچنین آرزوها و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت  شرکت کننده ان دی آی اس.

Participation:

مشارکت: مداخله یک فرد در یک وضعیت زندگی. عملکرد را از منظر اجتماعی نشان می دهد.

Participation restrictions:

محدودیت های مشارکت: مشکلاتی که یک نفر ممکن است طی مداخله در یک وضعیت زندگی تجربه کند. این محدودیت ها در مقایسه با آنچه که از تجربه شخصی بدون ناتوانی در همان فرهنگ یا جامعه انتظار می رود، تعیین می شود.

Permanent:

دائمی: یعنی چیزی که از بین نرود، و برای طول عمر باقی بماند. برای آنکه واجد شرایط دریافت ان دی آی اس باشد، لازم است که شما مبتلا به یک وضعیت یا نقصی باشید که دائمی است، یا احتمالا دائمی خواهد بود ( به نامنسجم نگاه کنید).

Person with disability:

شخص مبتلا به ناتوانی: منظور شخصی است که درای نقص عضو است یا در انجام فعالیت هایی که می تواند انجام دهد محدودیت هایی دارد و در انجام کارهایی مثل موارد زیر به کمک نیاز دارد:

 • فهمیدن مطالب
 • دوستیابی
 • پیدا کردن کار
 • لباس پوشیدن
 • تحرک داشتن.

Plan:

برنامه: هر شخصی که در ان دی آی اس شرکت داشته  باشد برنامه فردی خودش را دارد. برنامه شرکت کننده بصورت کتبی می باشد و بوسیله برنامه ریز ان دی آی اس او تدوین می شود. یک برنامه نیازها و اهداف شخص را توضیح می دهد، و پول و پشتیبانی هایی که ان دی آی اس به او می دهد تا در دستیابی به این اهداف کمک شود.

Plan manager:

مدیر برنامه: شخص یا سازمانی که اعتبارات ان دی آی اس برای پشتیبانی های موجود در  برنامه پشتیبانی شخص اداره می کند. این امور شامل کارهایی مثل پرداخت قبض های عرضه کننده ها، تنظیم توافقنامه با عرضه کننده های خدمات، بستن قرارداد  با عرضه کننده ها و پرداخت به آنها، و تهیه کردن گزارش های ماهانه در مورد اینکه اعتبارات چگونه مصرف شده اند.

 Plan review:

بازبینی برنامه: این مربوط به زمانی است که شما  برنامه ان دی آی اس تان را مرور می کنید و متوجه تغییرات لازم می شوید.  برنامه ان دی آی اس شخص حداقل هر 12 ماه یک بار بازبینی می شود. اگر شرایط تان تغییر کند شما می توانید تقاضای بازبینی کنید.

 Provider:

عرضه کننده: کسی که خدماتی را انجام می دهد یا چیزهایی دارد برای فروش به کسانی که از ان دی آی اس کمک مالی دریافت می کنند. اشخاص می توانند عرضه کنندگانی را که می خواهند استفاده کنند برگرینند و اگر راضی نباشند آنها را تغییر دهند – به این می گویند انتخاب و اختیار. ان دی آی اس فهرستی از عرضه کنندگان ثبت شده دارد اما اگر شما تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را شخصا اداره می کنید لزومی ندارد که از عرضه کنندگان ثبت شده استفاده کنید.

Psychosocial disability:

ناتوانی روانی اجتماعی: این واژه به عواقب اجتماعی و اقتصادی ناشی از یک وضعیت بهداشت روانی اشاره می کند. از این لغت برای توضیح آن مشکلات، یا محدودیت هایی استفاده می شود که شخصی به علت وضعیت بهداشت روانی خود در زندگی تجربه می کند. از این منظر این مشکلات و محدودیت ها، یا نقص ها ناتوانی هایی محسوب می شوند که می توانند بر توانایی شخص برای مشارکت کامل در زندگی اثر بگذارند.

R

Reasonable and necessary:

معقول و ضروری: معقول به معنای عادلانه بودن است. ضروری یعنی اینکه شما واقعا به آن نیاز دارید. ان دی آی اس برای چیزهایی که عادلانه هستند و شما واقعا نیاز دارید تا علیرغم مشکلات ناتوانی تان زندگی خوبی داشته باشید، به شما پول می پردازد. 

Recovery:

بهبودی: به بهبودی بهداشت روانی نگاه کنید

S

Sector:

بخش: کار و کسب ها و سازمان هایی که به افراد مبتلا به ناتوانی خدمات عرضه می کنند، و گروه هایی از افراد که از افراد مبتلا به ناتوانی دفاع می کنند.

 Self-management (funding):

مدیریت توسط خود (اعتبارات): وقتی که شخصی پول ان دی آی اس خود را اداره می کند و به عرضه کننده ها بطور مستقیم یا از طریق مدیر برنامه پول پرداخت می کند. شخص می تواند تمام یا بخشی از پول ان دی ای اس خود را اداره کند.

Self-management (looking after yourself):

مدیریت نوسط خود (مواظبت کردن از خود): مقدار کمکی که شخص برای انجام کارهای روزمره، تصمیم گیری ها و حل کردن مشکلات و مواظبت از دخل و خرج خود ( همچنین به مدیر برنامه و هماهنگ کردن پشتیبانی ها نگاه کنید) نیاز دارد.

Service agreement:

موافقت نامه خدمات: سندی که مشخص می کند که عرضه کننده چه چیزهایی را به شما خواهد داد، چگونه شما به او پول می پردازید، مسائل چگونه مطرح خواهند شد و برای تغییر دادن خدمات چه کاری را باید انجام دهید.

 Service provider:

عرضه کننده خدمات: به عرضه کننده نگاه کنید.

Social inclusion:

فراگیری اجتماعی: شمول اجتماعی یعنی اینکه بتوان در تمام جنبه های جامعه ای که افراد مبتلا به ناتوانی را صادقانه می پذیرد، شرکت و مشارکت کرد؛ جامعه ای که پشتیبانی می کند، وساطت می کند و از بحران جلوگیری می کند؛ و جامعه ای که تبضیض روا نمی دارد و بدنام نمی کند. (9)

Social model of disability:

مدل اجتماعی ناتوانی: مدل اجتماعی ناتوانی می گوید که ناتوانی بوسیله روشی که جامعه سازمان دهی شده ایجاد می شود، و نه بوسیله نقص یا تفاوت اشخاص. راه های برداشتن موانعی که گزینه های زندگی افراد ناتوان را محدود می کنند، در این مدل بررسی می شوند. 

Supplier:

تهیه کننده: کسی که برای پشتیبانی از شرکت کننده ها کالاها را تهیه می کند، مثلا دستگاه.

Supports:

پشتیبانی ها: چیزهایی که به شخص مبتلا به ناتوانی کمک می کند که فعالیت های روزمره اش را انجام دهد، عضوی از جامعه باشد و به هدف هایش برسد ( این می تواند شخص پشتیبانی کننده یا اقلامی باشد که به افراد مبتلا به ناتوانی کمک می کند که کارهای روزمره را انجام دهند).

Support categories:

رده های پشتیبانی:

اعتبارات موجود در برنامه ان دی ای اس شما به سه رده پشتیبانی تقسیم می شود:

 • پشتیبانی های ظرفیت سازی که به شما کمک می کند که برای آینده مهارت هایی کسب کنید. به عنوان نمونه ای از این رده تامین اعتبار برای هماهنگی پشتیبانی ها می باشد تا در اجرای برنامه ان دی آی اس به شما کمک کند.
 • پشتیبانی های پایه که برای فعالیت های روزمره زندگی کمک مستقیم فراهم می کنند. کمک در خانه داری نمونه ای از این پشتیبانی ها می باشد؛ بخصوص در زمان هایی که وضعیت بهداشت روانی شما بد باشد.
 • پشتیبانی های سرمایه که در زیر این رده تامین اعتبار می شوند به اشخاص کمک می کنند که استقلال و مهارت های خود را کسب کنند. این ها وسایل و دستگاه هایی هستند که ممکن است به شما کمک کنند تا در جامعه شرکت کنید. مثالی از این رده می تواند یک تقویم الکترونیک باشد تا کمک کند که قرار های ملاقات تان را را به یاد داشته باشید و سر وقت حضور یابید.

T

Trauma:

ضربه روحی: یک تجربه ناراحت کننده عاطفی که می تواند یک صدمه اساسی و ماندگار به رشد روانی، جسمی و عاطفی شخص بزند و ممکن است منجر به اختلال های روانی و بیماری های همزمان شود.

Trauma Informed:

آگاه از ضربه روحی: در نظر گرفتن اطلاع از وجود ضربه – اثر آن، پویایی و کنش متقابل، و مسیر ها به بهبودی – و بکار بردن این دانش در تمام جنبه های عرضه کردن خدمات.

W

Wellbeing:

شادکامی: وضعیت راحت و تندرست یا خوشحال بودن – احساس کنید که می توانید از تمام ظرفیت تان استفاده کنید، با فشارهای زندگی ها کنار می آیید و به جامعه تان خدمت می کنید.

Workforce:

نیروی کار: کسانی که با اشخاص مبتلا به ناتوانی کار می کنند.

منابع

اغلب تعاریف از واژه نامه ان دی آی اس گرفته شده و یا در آن ها تغییراتی داده شده است، مگر آنکه منبع ذکر شده باشد. / واژه نامه آسان انگلیسی

(1) تعریف از ا سی اس شبکه ناتوانی ” فراگیری در جامعه”

http://www.acedisability.org.au/information-for-providers/inclusion-in-the-community.php 

تاریخ  دسترسی  14 ژوئن 2017 مراجعه

(2) سازمان بهداشت جهانی، 2002، “بسوی یک زبان مشترک برای ناتوانی و تندرستی کارآمد” آی سی افو دبلیواچ او، ژنو

(3) انجمن ملی مصرف کننده و مراقب بهداشت روانی، 2011، “شکافتن ناتوانی روانی اجتماعی”، یک موضع رسمی توسط انجمن ملی مصرف کننده و مراقب بهداشت روانی در مورد ناتوانی روانی اجتماعی با وضعیت های بهداشت روانی، کانبرا، صفحه 5.

تاریخ دسترسی 14 ژوئن 2017

https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_version_27oct11.pdf

(4) کمیسیون ملی بهداشت روانی، 2014، “پروژه نظرسنجی ملی زندگی مشارکتی”

http://www.mentalhealthcommission.gov.au/our-work/national-contributing-life-survey-project.aspx,

تاریخ دسترسی 14 ژوئن 2017

(5) انجمن ملی مصرف کننده و مراقب بهداشت روانی، 2011، “شکافتن ناتوانی روانی اجتماعی”، یک موضع رسمی توسط انجمن ملی مصرف کننده و مراقب بهداشت روانی در مورد ناتوانی روانی اجتماعی با وضعیت های بهداشت روانی، کانبرا، صفحه6.

https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_version_27oct11.pdf

تاریخ دسترسی 14 ژوئن 2017

(6) وزارت بهداشت و مرقبت از سالمندان دولت فدرال، 2000، برنامه ملی اقدام برای ترویج،  پیشگیری و مداخله زودهنگام بهداشت روانی، قسمت بهداشت روانی و برنامه های ویژه، وزارت بهداشت و مراقبت از سالمندان دولت فدرال، کانبرا.

(7) انجمن ملی مصرف کننده و مراقب بهداشت روانی، 2011، “شکافتن ناتوانی روانی اجتماعی”، یک موضع رسمی توسط انجمن ملی مصرف کننده و مراقب بهداشت روانی در مورد ناتوانی روانی اجتماعی با وضعیت های بهداشت روانی، کانبرا، صفحه6.

https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_version_27oct11.pdf

تاریخ دسترسی 14 ژوئن 2017

(8) شورای مشورتی وزرای بهداشت استرالیا، یک چهارچوب کاری برای خدمات بهداشت روانی با گرایش بهبودی ، دولت فدرال استرالیا، استرالیا، صفحه 1

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/67d17065514cf8e8ca257c1d00017a90/$file/recovgde.pdf

تاریخ دسترسی 14 ژوئن 2017

(9) شورای هماهنگ کننده بهداشت روانی، 2011، اطلاعاتی در باره فراگیری اجتماعی، برگرفته از وبسایت ام اچ سی سی

http://www.mhcc.org.au/resources/social-inclusion.aspx

تاریخ دسترسی 29 مارس 2011

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم