قدم 4 – ارائه کردن مدارک کمکی

برای دسترسی به کمک مالی ان دی ای اس شما باید مدارکی ارائه کنید که ابتلای شما به یک ناتوانی روانی – اجتماعی و تاثیر آن بر روی زندگی تان را نشان دهند.

به توصیه های چند شرکت کننده ان دی آی اس و مراقب در مورد درخواست کردن ان دی ای اس گوش کنید:

متن مکالمات این ویدیو را در اینجا بخوانید: متن مکالمات – توصیه

مدارکی که ارائه می کنید باید جدید باشند (زمان کمتر از یک سال) و می تواند شامل چیزهایی باشد که هم اکنون در اختیار دارید مثل نامه ها، ارزیابی ها  یا گزارش های دیگر از متخصص های بهداشتی، خانواده یا عرضه کنندگان خدمات.

اگر شما مدارک جدیدی ندارید، لازم است که یک ارزیابی جدید تهیه کنید. یک کاردرمانگر، روانشناس یا مددکار اجتماعی می تواند در این مورد کمک کند. بر اساس برنامه دولتی “دسترسی بهتر” شما می توانید از چندین جلسه درمانی تحت پوشش مدیکر استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنتی دسترسی بهتر وزارت بهداشت بروید. شما همچنین می توانید از پزشک خانواده خود و یا سایر متخصصان پزشکی،  مثلا روانپزشک،  درخواست کمک کنید.

مدارک شما باید شامل جزییاتی در موارد زیر باشند:

 • وضعیت بهداشت روانی / ناتوانی روانی – اجتماعی که با آن زندگی می کنید
 • هر گونه درمانی که برای آن دریافت می کنید
 • وضعیت بهداشت روانی / ناتوانی روانی– اجتماعیبرای چه مدتی ادامه خواهد داشت (بخاطر داشته باشید که برای واجد شرایط بودن لازم است که احتمال دائمی شدن این وضعیت وجود داشته باشد)
 • چگونه این وضعیت بر زندگی روزانه شما تاثیر می گذارد.

بعضی از مدارکی که شمامی توانید ارائه کنید:

اگر شما مدارک جدیدی ندارید، یا اگر مدارک شما جزییات کافی را نشان نمی دهند، ممکن است لازم باشد که شما فرم مدارک کمکی را تکمیل کنید.

این فرم شامل اطلاعات ساده شخصی است بعلاوه قسمتی که باید توسط یک متخصص بهداشت تکمیل شود. متخصص بهداشت در باره نقص هایی که با آنها زندگی می کنید و پشتیبانی هایی را که نیاز دارید اطلاعات کاملی ارائه خواهد کرد. اگر برای ناتوانی روانی اجتماعی هرگونه ارزیابی رسمی انجام داده باشید شما می توانید نتایج آنها را هم تحویل دهید. شما همچنین می توانید اطلاعاتی از سایر افراد مثل یک عضو خانواده و یا کارمند پشتیبانی را ضمیمه کنید.

راهنمایی برای کتابچه
نمونه فرم مدارک کمکی

از همردیف تان محمد درreimagine.todayیک نمونه از فرم مدارک کمکی را در اینجا ببینید

این مدرک نشان می دهد که چگونه یک پزشک خانواده یا متخصص بهداشت دیگری می تواند تجربه یک شخص از نقص عملکردی و پشتیبانی های مورد نیاز او را شرح دهد.

ان دی آی ا همیشه خواهان نامه های کمکی نمی باشد ولی این مدارک می توانند به تقویتدرخواست شما کمک کنند. اگر شخصی در زندگی تان (یک عضو خانواده، دوست یا همسایه) از شما پشتیبانی می کند، آن شخص می تواند یک “اظهارنامه مراقب” تحویل دهد. این اظهارنامه می تواند به صورت یک نامهنوشته شده باشد، و یا اینکه آن شخص می تواند درخواست یک مصاحبه کند.

یک “اظهارنامه مراقب” می تواند نشان دهد که چگونه وضعیت بهداشت روانی شما بر توانایی تان در انجام فعالیت های روزانه تاثیر می گذارد.

هیچگونه قواعد رسمی یا چهارچوبی برای تنظیم یک “اظهارنامه مراقب” وجود ندارد، ولی این اظهارنامه می تواند شامل اطلاعاتی در باره این ها باشد:

 • وضعیت بهداشت روانی شما و اینکه این وضعیت چگونه برعملکرد هر روزه شما اثر می گذارد
 • در چه چیزی به پشتیبانی نیاز دارید، و اینکه مراقب شما برای پشتیبانی از شما چکار می کند
 • نیازها و هدف های خود مراقب، و اینکه وظیفه مراقبت چه تاثیری بر آنها می گذارد
 • آیا او می توانددر آینده  به همین صورت به مراقبت از شما ادامه دهد
 • چه پشتیبانی های غیر رسمی دیگری دارید، مثلا خانواده یا دوستان
 • هرگونه اطلاعات مهم دیگری برایاطلاع ان دی ای ا  در زمانی که پشتیبانی های مورد نیاز شما را ارزیابی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، چک لیست مراقب ها و چند نمونه از”اظهارنامهمراقب” به “اطلاعات مراقب های استرالیا”به وبسایت آنها مراجعه کنید www.carersaustralia.com.au

راهنمایی برای کتابچه

نمونه اظهارنامه مراقب

از جیلین هم ردیف تان در reimagine.today به نمونه اظهارنامه مراقب در اینجانگاه کنید.

شما می توانید از این نمونه به عنوان الگویی برای اظهارنامه خودتان استفاده کنید.

سایر افرادی که از شما پشتیبانی می کنند می توانند نامه های پشتیبانی بنویسند. این شخص می تواند خانواده یا دوستان شما،کارکنان بهداشت کنونی، و سایر کارکنان بهداشت باشد.

راهنمایی برای کتابچه

نمونه نامه پشتیبانی

در اینجا یک نامه پشتیبانی نمونهاز هم ردیف باب درreimagine.todayرا ببینید. این نامه توسط تسهیل کننده پشتیبانی باب از موسسه شریک ها در حال بهبودی نوشته شده است. این نامه این ها را توضیح می دهد: تاثیرات عملکردی ناشی از ناتوانی روانی اجتماعی باب، سابقه درمان باب، پشتیبانی های توصیه شده،اطلاعاتی در باره هدف های باب، سایر اطلاعات مورد نیاز در فرم درخواست دسترسی.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم