قدم 4 – تعیین کردن “سطح های پشتیبانی”

به عنوان قسمتی از درخواست تان، شما باید مدارکی ارائه کنید که نشان دهند هرچند وقت یکبار (بسامد) و برای چه مدتی (طول زمان) به پشتیبانی ها نیاز خواهید داشت.

محاسبه این ها ممکن است دشوار باشد. اگر میزان دقیق پشتیبانی مورد نیازتان را نمی دانید، مقدار تقریبی آن را بنویسید (مثلا روزانه، هفتگی)

راهنمایی برای کتابچه

شما می توانید از کتابچه reimagine.today استفاده کنید تا به شما کمک کند:

 • یادداشت روزانه: ردیاب فعالیت ها – برای ردیابی آنچه که روز به روز انجام می دهید و پشتیبانی هایی که نیاز دارید
 • قدم 1 – پشتیبانی های مورد نیازتان را یادداشت کنید
 • قدم 5 – امیدها، رویاها و هدف های خود را یادداشت کنید

اگر شما شرایط دسترسی به ان دی ای اس  را داشته باشید، هنگامی که مرحله برنامه ریزی را شروع می کنید شما می توانید اطلاعات بیشتزی در باره پشتیبانی های مورد نیازتان ارائه دهید. جزییاتی که شما در زمان درخواست کردن ارائه می کنید به برنامه ریزان ان دی ای ا یا هماهنگ کننده های محلی (ال ا سی) کمک می کند تا در تکمیل برنامه تان با شما همکاری کنند.

راهنمایی ها: عواملی که سطح و بسامد پشتیبانی را تعیین می کنند

 • برای انجام چه فعالیت ها یا وظایفی شما به پشتیبانی نیاز دارید؟
 • هر چند وقت یکبار شما این وظایف را انجام می دهید؟
 • چند دفعه (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه) شما به پشتیبانی نیاز دارید و برای چه مدتی؟
 • وقتی که حالتان چندان خوب نیست نیازتان به پشتیبانی چه  تغییری می کند؟
 • اینک از چه حمایتی برخوردار هستید؟ آیا این شخص/ عرضه کننده می تواند اطلاعاتی در باره حمایتی که  دریافت می کنید به شما بدهد؟ آیا این کمک برای داشتن یک زندگی با معنا کافی است؟
 • آیا خانواده و دوستان به شما کمک می کنند؟ آنها چگونه به شما کمک می کنند و هرچند وقت یکبار؟
 • آیا خانواده و دوستان قادر خواهند بود که همیشه از شما پشتیبانی کنند؟ ( مثلا آیا این کار بر تندرستی شان اثر می گذارد؟ آیا آنها برای خودشان هدف هایی دارند که باعث شود در آینده در دسترس نباشند؟)
 • کدام پشتیبانی ها را می توان در یک گروه قرار داد؟ ( مثلا پشتیبانی برای حمل و نقل را می توان با پشتیبانی برای رسیدن به تعامل اجتماعی یا کمک به خرید کردن مرتبط دانست)
 • یک جدول زمانی هفتگی یا ماهانه بکشید و مشخص کنید که چه وقت وکجا شما به پشتیبانی و کمک نیاز خواهید داشت.
 • ایا سطح پشتیبانی مورد نیاز شما تغییر می کند؟ ( مثلا به علت طبیعت نامنسجم ناتوانی تان، یا آیا شما در آینده به پشتیبانی کمتری نیاز خواهید داشت؟). اگر اینطور است، میزان متوسط پشتیبانی مورد نیازتان را در طول یک ماه، 6 ماه و یا یک سال محاسبه کنید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم