Adım 4 –‘Destek Düzeyleri’nin Belirlenmesi

Başvurunuzun bir parçası olarak, ne sıklıkta  ve ne süreyle destek istediğiniz ile ilgili kanıt sunmanız gerekir.

Bunu hesap etmek güç olabilir. Ne kadar desteğe gereksiniminiz olduğundan tam olarak emin değilseniz (günlük, haftalık gibi) bir tahmin belirtin.

İŞLEM DEFTERİ İÇİN İPUCU

Bugün yeniden düşle işlem defterinizi kullanabilirsiniz:

 • Günlük: Etkinlik İzlemesi – günden güne neler yaptığınız ve nelere gereksindiğiniz
 • Adım – destekgereksinimleriniziyazın
 • Adım – umutlarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi yazın.

NDIS Erişim Gereklerini karşılıyorsanız, planlama aşamasında destek gereksinimleriniz hakkında daha çok ayrıntı sağlayabilirsiniz. Baş vururken sağladığınız ayrıntılar NDIA planlayıcıları ya da Yerel Alan Koordinatörlerinin (LAC) sizinle birlikte planınızı geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

 

İPUÇLARI: Desteğin düzeyini ve sıklığını belirleyen etmenler

 • Hangi etkinlikler ve işler için yardıma gereksiniyorsunuz?
 • Bu işleri hangi sıklıkla yapıyorsunuz?
 • Kaç kez yardıma gereksiniyorsunuz (gündelik, haftalık, aylık, yıllık) ve ne kadar süreyle?
 • Kendinizi pek iyi hissetmediğiniz zaman destek gereksinmeniz nasıl değişiyor?
 • Şu anda ne destek alıyorsunuz? Bu kişi / hizmet sağlayıcı ne kadar destek aldığınız hakkında size bilgi verebilir mi? Bu destek anlamlı bir yaşam sürdürmenize yetiyor mu?
 • Aile ve arkadaşlar size yardımcı oluyorlar mı? Nasıl ve ne sıklıkta yardımcı oluyorlar?
 • Aileniz ve arkadaşlarınız size her zaman yardımcı olabilecekler mi? (örneğin, onların sağlığı etkileniyor mu? İleride kendi hedefleri nedeniyle bunu sürdüremeyebilecekler mi?)
 • Hangi destekler bir araya getirilebilir? (örneğin, ulaşım desteği sosyal ilişkiler için olan destekle ya da alışveriş için olan destekle birleştirilebilir mi?)
 • Haftalık ya da aylık bir çizelge hazırlayın ve ne zaman ve nerede desteğe gereksineceğinizi belirleyin.
 • Gereksindiğiniz desteğin düzeyi değişiyor mu? (örneğin, engelliliğinizin dönem dönem olması veya ileride daha az desteğe gereksineceğiniz gibi) Eğer durum böyle ise, bir ay, altı ay ya da bir yıl süresince gereksineceğiniz desteğin ortalama miktarını hesaplayın.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda