Adım 3 – NDIS’ye erişim gerekleri kontrol listesi

https://www.youtube.com/watch?v=EM03PSz3Ar8&feature=emb_logo

NDIS’ye Erişim Kontrol Listesi sizin NDIS’ye erişim sağlayıp sağlayamayacağınızı görmenize yardımcı olacaktır. Hakkınız olup olamayacağınıkontrol etmek için NDIS internet sitesindeki özgün NDIS Erişim Kontrol Listesi‘ne bakınız.

Avustralya’da oturma hakkınız var mı?

NDIS’ye erişiminiz olması için Avustralya’da yaşıyor olmanız ve şunlara uygun olmanız gerekir:

 • Avustralya vatandaşı olmak (yâni Avustralya’da doğmuş olmak veya Avustralya Devleti tarafından Avustralya vatandaşlığı verilmiş olmak) VEYA
 • süreklioturma hakkı olmak (yâni yurt dışında doğmuş ama yasal olarak Avustralya’da kalma izni olmak) VEYA
 • Özel Koruma Kategorisi Vizesi sahibi olmak.

Oturum gerekleri konusunda emin değilseniz www.ndis.gov.au adresinden veya 1800 800 110 numaradan Ulusal Engellilik Sigortası Kurumu ile ilişkiye geçiniz.

65 yaşından küçük müsünüz?

NDIS’ye erişim için 65 yaşından küçük olmanız gerekir.

Avustralya’nın bazı yerlerinde NDIS bazı gruplara diğerlerinden daha önce sunulmaktadır

Sizin bölgenizde NDIS’nin sunulması hakkında daha fazla bilgi edinmek için NDIS internet sitesindeki erişim gerekleri bilgileri‘ne bakınız ya da Ulusal Engellilik Sigortası Kurumu ile ilişkiye geçiniz: www.ndis.gov.au veya1800 800 110.

NDIS’nin sağlandığı bir yerde mi yaşıyorsunuz?

NDIS tüm Avustralya’da sağlanmaktadırve  Batı Avustralya’da yürürlüğe girmektedir.

Sizin bölgenizdeki NDIS hakkında daha çokbilgi edinmek için: https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-rollout

Ayrıca Ulusal Engellilik Sigortası Kurumu, şu andaki hizmet sağlayıcınız/sağlayıcılarınız veya bir Yerel Bölge Koordinatörü ile de ilişkiye geçerek bu konu hakkında konuşabilirsiniz.

NDIS engellilik kurallarını karşılamanız için kalıcı (ömür boyu) bir engeliniz veya rahatsızlığınız olması ve bunun gündelik işlerinizi kendi başınıza yapmanıza engel olması gerekmektedir.

Aşağıdaki sorular yanıtınızın ‘evet’ olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir:

Şunları yapabilmek için genellikle bir kişinin veya yardımcı gereçlerin desteğine gereksiniyor musunuz?

 • Bağımsız olarak hareket edebilmek için (yataktan kalkıp evin içinde ve dışında hareket edebilmek için) – Evden çıkmak,kamu ulaşım araçlarını kullanmak, alışveriş merkezlerine gitmek, eğlence veya tatil etkinliklerine katılmak için büyük güçlük çekiyor musunuz veya bir tedavinin yan etkileri (örneğin sarsıntı gibi) nedeniyle hareket etme güçlüğü çekiyor musunuz?
 • İletişim (başkalarını anlamak ve onlar tarafından anlaşılmak konusunda) Karşılıklı konuşmaya başlama veya bunu sürdürme, insanlara neye gereksindiğiniz veya neyi istediğinizi anlatma, yönergeleri, konuşmaları veya yön tariflerini anlayıp takip etme konularında büyük güçlük çekiyor musunuz?
 • Sosyal ilişkiler(ilişki kurmak ve bunu sürdürmek ve duygu ve hislerinizle baş edebilmek için) – Akıl sağlığınız insanlara güvenmeniz konusunda büyük güçlük yaşamanıza neden oluyor mu? Akıl sağlığınız nedeniyle sosyal ilişkilere katılamamakta, aile fertleriyle, akranlarınızla veya iş yerinizde iyi ilişkiler kuramamakta mısınız?
 • Öğrenme (yeni şeyleri anlamak, hatırlamak ve öğrenmek için) – Akıl sağlığınız planlamanız, belleğiniz, dikkatinizi toplamanız veya yeni bilgiler öğrenme yeteneğiniz veya (örneğin sınıfta) grup öğrenimine katılmanızabüyük ölçüde etki ediyor mu?
 • Kendinize bakma(duş alma, giyinme ve yemek hazırlama gibi şeyler için yardıma gereksiniyor musunuz) – Akıl sağlığınız bedensel gönencinizi (diyet, egzersiz, kişisel bakım/hazırlanma, cinsel sağlık) ele almanızı olanaksız kılıyor veya verilen ilâçlarınızı alma yeteneğinize engel oluyor mu? Risk alma, dikkatinizi toplamama veya kendinize zarar verme gibi nedenlerle incinmeleriniz oluyor mu?
 • Yaşamınızı idare etme (gündelik işleri yapma, parayı idare etme ve kararlar verme) – Akıl sağlığınız kendi paranızı idare etme, faturaları zamanında ödeme, evinizin bakımını yapma ve diğer sorumlulukları yerine getirmenizi büyük ölçüde etkiliyor mu? Akıl sağlığınız güdünüzü, yaşama olan ilginizi,dikkatinizi toplamanızıve yapılacak işleri öncelik sırasına koymanızı etkiliyor mu?

5. Adım‘da yaşamınızın bu bölümlerinde nasıl desteğe gereksinebileceğinizi inceleyeceksiniz.

Hak kazanma gereklerine uyuyorsanız NDIS fonlarına erişim hakkınız olabilir. Bu durumdaysanız, NDIS Erişim Talep Formunu (NDIS Access Request Form) almak için Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu ile ilişkiye geçmeyi düşünebilirsiniz.4. Adım bu formu doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Bu bir erişim gereği olmasa da, gündelik yaşamınızda size yardımcı olabilecek ve NDIS tarafından ücretleri ödenebilecek hizmet ve destekler hakkında biraz fikir sahibi olmanız iyi olur. Bu konuda düşünmenize yardımcı olacak bazı fikirler ve etkinlikler 6. Adım‘da sağlanmıştır.

Rahatsızlığınız hiç bir bilinen, mevcut olan ve kanıta dayalı herhangi bir tedavisi olmayan bir durum mu?

Düşünün –rahatsızlığınız için bütün uygun ve kanıta dayalı tedavilerin denenmiş olduğunu gösterebilir misiniz? Klinik tedavi uzmanınızrahatsızlığınız için tüm tedavilerin uygulandığını ve başka hiç bir tedavinin durumunuzu düzeltmeyeceği hakkında klinik gerekçeler sağlayabilir mi?

Not:Akıl sağlığı rahatsızlığınız dönemsel olsa da, bunun sonucu olan engellilik(ler) yine de kalıcı olabilir.

Ayrıca, NDIA akıl sağlığı rahatsızlığınızı neyin tetiklediği hakkında belirgin bilgiler talep etmez – travma ve/veya suiistimale ilişkin özel bilgileri paylaşmanıza gerek yoktur.

Şimdi, ilerideki destek gereksinimlerinizi azaltacak bazı destekleri gereksiniyor musunuz?

Not:NDIS tarafından fon sağlanan erken müdahale destekleri sağlık ve eğitim gibi başka diğer ana akım servisler tarafından sağlanmayan desteklerdir. Bunlar genelderuhsal-toplumsal engelliliğe içermez, çünkü erken tanı ve tedavi sağlık sisteminin sorumluluğundadır.

Aşağıdaki sorular yanıtınızın ‘evet’ olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacaktır:

Erken müdahale desteği:

 • Engelinizin veya rahatsızlığınızın etkisini azaltacak mı?
 • Engelinizin veya rahatsızlığınızın daha kötüye gitmesini engelleyecek mi?
 • Gayrı resmî desteklerinizi güçlendirecek, örneğin bir bakıcının sizidesteklemeye devam etmesine yardımcı olacak mı?

Akıl sağlığı rahatsızlığı olan kişilerin gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması için NDIS içinde erken müdahale yollarının hâlâ gözden geçirildiğini ve geliştirildiğini lütfen göz önünde bulundurun.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda