Bước 3 – Danh sách kiểm tra yêu cầu gia nhập NDIS

https://www.youtube.com/watch?v=EM03PSz3Ar8&feature=emb_logo

Danh sách Kiểm tra Gia nhập NDIS sẽ giúp quý vị kiểm tra xem quý vị có thể gia nhập NDIS. Để kiểm tra xem quý vị có đủ tiêu chuẩn, vào trang gốc Danh sách Kiểm tra Gia nhập NDIS (NDIS Access Checklist)  trên trang mạng NDIS.

Danh sách kiểm tra sẽ đưa quý vị qua các câu hỏi sau:

Quý vị có phải cư dân Úc?

Muốn gia nhập NDIS quý vị phải sống ở Úc và là:

 • công dân Úc (thí dụ sinh ra ở Úc hoặc được cấp quốc tịch Úc bởi Chính phủ Úc) HOẶC
 • thường trú nhân (thí dụ sinh ra ở nước ngoài nhưng được phép ở Úc một cách hợp pháp) HOẶC
 • giữ Chiếu khán Diện Bảo vệ Đặc biệt.

Nếu quý vị không chắc chắn về các yêu cầu cư trú hãy liên lạc Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia: www.ndis.gov.au hoặc 1800 800 110.

Có phải quý vị dưới 65 tuổi?

Muốn gia nhập NDIS quý vị phải dưới 65 tuổi.

Ở một số vùng của Úc, NDIS được áp dụng cho một số nhóm tuổi trước những nhóm khác

Để tìm hiểu thêm về việc áp dụng NDIS trong khu vực của quý vị, hãy kiểm tra Thông tin các yêu cầu gia nhập (access requirements information) trên trang mạng NDIS hoặc liên hệ Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia: www.ndis.gov.au hoặc 1800 800 110.

Có phải quý vị sống trong khu vực NDIS có sẵn?

NDIS có sẵn trên khắp nước Úc và đang bắt đầu triển khai tại Tây Úc.

Tìm hiểu thêm về NDIS tại khu vực của quý vị: https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-rollout

Quý vị cũng có thể liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của quý vị hoặc Điều Phối viên Khu vực Địa phương để nói thêm về việc này.

Để đáp ứng các quy tắc khuyết tật của NDIS quý vị cần phải có một khuyết tật hoặc căn bệnh có khả năng là vĩnh viễn (suốt đời) và điều đó ngăn cản quý vị tự mình làm các công việc hàng ngày.

Các câu hỏi sau đây có thể giúp quyết định xem câu trả lời của quý vị có phải là ‘có’.

Quý vị có thường cần giúp đỡ từ một người hoặc thiết bị hỗ trợ để quý vị có thể:

 • Di chuyển độc lập (điều này nói về việc ra khỏi giường và di chuyển xung quanh nhà và bên ngoài nhà) – Quý vị có gặp khó khăn đáng kể khi rời khỏi nhà, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến trung tâm mua sắm, tham gia các hoạt động giải trí hoặc huấn nghệ hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển vì tác dụng phụ của điều trị (thí dụ như run)?
 • Giao tiếp (điều này nói về sự hiểu biết và được người khác hiểu) – Quý vị có gặp khó khăn đáng kể trong việc bắt đầu hoặc tiếp tục một cuộc trò chuyện, nói với mọi người những gì quý vị cần hoặc muốn, hiểu hoặc làm theo hướng dẫn, cuộc trò chuyện hoặc chỉ dẫn?
 • Tương tác xã hội (điều này nói về việc thực hiện và giữ mối quan hệ, ứng phó với cảm giác và cảm xúc) – Có phải bệnh tâm thần gây khó khăn đáng kể cho quý vị trong việc tin tưởng mọi người? Quý vị có thấy rằng quý vị không thể tham gia vào việc tương tác xã hội hoặc có mối quan hệ tốt với gia đình, đồng nghiệp tại nơi làm việc, do bệnh tâm thần của quý vị?
 • Học hỏi (điều này nói về sự hiểu biết, ghi nhớ và học hỏi những điều mới) – Có phải bệnh tâm thần ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch, trí nhớ, sự tập trung hoặc khả năng học hỏi thông tin mới hoặc tham gia nhóm học tập (thí dụ như lớp học)?
 • Chăm sóc bản thân (điều này nói về việc cần giúp đỡ với những việc như tắm, mặc quần áo và chuẩn bị bữa ăn) – Bệnh tâm thần có làm cho quý vị không thể kiểm soát sức khỏe thể chất (chế độ ăn uống, tập thể dục, chăm sóc/chải chuốt cho mình, sức khỏe tình dục) và cản trở khả năng uống thuốc theo toa bác sĩ? Quý vị có bị thương do rủi ro, thiếu tập trung hoặc tự gây thương tích?
 • Kiểm soát cuộc sống (điều này nói về làm công việc hàng ngày, xử lý tiền bạc và đưa ra quyết định) – Bệnh tâm thần có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng quản lý tài chính của quý vị, thanh toán hóa đơn đúng hạn, bảo quản nhà cửa và đáp ứng các trách nhiệm khác không? Bệnh tâm thần có ảnh hưởng đến động lực, hứng thú với cuộc sống, khả năng tập trung hoặc ưu tiên cho các nhiệm vụ không

Trong Bước 5 quý vị sẽ tìm hiểu làm cách nào quý vị có thể cần giúp đỡ các điều này trong cuộc sống.

Nếu hội đủ các yêu cầu đòi hỏi quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được NDIS tài trợ. Nếu đây là quý vị, hãy liên hệ Cơ quan Bảo Hiểm Khuyết tật Quốc gia để lấy Mẫu đơn Xin Gia nhập NDIS (NDIS Access Request Form). Bước 4 sẽ giúp quý vị điền mẫu đơn này.

Dù không xin gia nhập, điều này sẽ rất hữu ích để quý vị có một số ý tưởng về các loại dịch vụ và hỗ trợ giúp quý vị trong cuộc sống hàng ngày và những gì NDIS tài trợ. Thêm ý tưởng và một số hoạt động giúp quý vị suy nghĩ về điều này được cung cấp trong Bước 6.

Có phải căn bệnh của quý vị là vĩnh viễn, không có sự điều trị dựa trên bằng chứng được biết, có sẵn hoặc phù hợp?

Hãy suy nghĩ – quý vị có thể chứng tỏ tất cả các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng phù hợp cho căn bệnh của quý vị đã được thử chưa? Bác sĩ của quý vị có thể cung cấp các lý do lâm sàng rằng căn bệnh của quý vị đã được điều trị đầy đủ và không có phương pháp điều trị nào sẽ làm giảm bớt bệnh tình?

Lưu ý: Trong khi bệnh tâm thần của quý vị có thể xảy ra thất thường, sự suy yếu do hậu quả có thể vẫn được xem là vĩnh viễn.

Ngoài ra, NDIA không đòi hỏi thông tin cụ thể xác định nguyên nhân gây ra bệnh tâm thần của quý vị quý vị không cần chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến chấn thương và/hoặc ngược đãi.

Quý vị có cần một số hỗ trợ bây giờ để giảm nhu cầu hỗ trợ cho quý vị trong tương lai?

Lưu ý: Hỗ trợ can thiệp sớm do NDIS tài trợ là những hỗ trợ không được cung cấp bởi bất kỳ dịch vụ chính nào khác như y tế và giáo dục. Những hỗ trợ không thường áp dụng cho khuyết tật tâm lý xã hội, như việc chẩn đoán và điều trị sớm là trách nhiệm của hệ thống y tế.  

Các câu hỏi sau đây có thể giúp quý vị quyết định xem câu trả lời của quý vị là ‘có’.

Hỗ trợ can thiệp sớm có:

 • Làm giảm tác động của sự suy yếu và căn bệnh của quý vị không?
 • Ngăn chặn tác động của sự suy yếu hoặc căn bệnh của quý vị trở nên tồi tệ hơn không?
 • Tăng cường các hỗ trợ không chính thức, chẳng hạn như giúp người chăm sóc tiếp tục hỗ trợ quý vị?

Xin lưu ý các con đường can thiệp sớm vào NDIS vẫn đang được xem xét và phát triển để đảm bảo sự đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cho những người mắc bệnh tâm thần.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước