Bước 5 – Trợ Giúp quý vị có thể Cần và Muốn

Trong NDIS có rất nhiều quyết định phải làm, chẳng hạn như những loại hỗ trợ mà quý vị muốn và làm cách nào để có được chúng. Đây có thể là những thứ mà trước đây quý vị chưa bao giờ phải tính đến, chẳng hạn như bao lâu một lần được một nhân viên hỗ trợ đến viếng, hoặc làm những sinh hoạt nào trong ngày.

NDIS ủng hộ quyền chọn lựa của quý vị và điều này có thể bao gồm việc chọn có người hỗ trợ quý vị lấy quyết định. Quý vị không cần phải lấy quyết định một mình nếu quý vị không muốn. Đôi khi có người để bàn bạc kỹ có thể giúp quý vị. Họ có thể đưa ra nhiều câu hỏi cho quý vị, thảo luận những điều hơn thiệt, hoặc cho quý vị những ý kiến khác mà quý vị không từng nghĩ tới.

Có người nào mà quý vị tin tưởng và người đó có thể giúp quý vị lấy quyết định không? Đó có thể là một thành viên trong gia đình, một người bạn, một nhân viên hỗ trợ hoặc thành viên cộng đồng.

Khi quý vị chọn việc có người khác hỗ trợ mình lấy quyết định thì điều này gọi là lấy quyết định có hỗ trợ.

Lấy quyết định có hỗ trợ là khi có một người khác hỗ trợ quý vị lựa chọn. Yêu cầu được hỗ trợ là quyền của quý vị. Quý vị có thể thấy việc lấy quyết định về một số vấn đề – chẳng hạn như tiền bạc, nhà cửa, sức khỏe và quan hệ – là đặc biệt khó khăn. Quý vị có thể cần những mức hỗ trợ khác nhau vào những thời điểm khác nhau.

Hỏi ý kiến ai đó và chọn xem có chấp nhận ý kiến của người đó không đặt quý vị vào thế nắm quyền kiểm soát. Quý vị vẫn lấy quyết định cưối cùng. Người đó có thể chỉ đơn giản giúp quý vị nghĩ xem điều gì quan trọng cho quý vị, những mục tiêu của quý vị là gì và những bước quý vị phải đi qua để đạt được chúng. Quý vị vẫn có thể có lựa chọn thích hợp với mình, dù cho những người khác không đồng ý với lựa chọn đó.

Những người khác có thể giúp quý vị để:

  • Thu thập và hiểu thông tin
  • Xem xét những cái lợi và rủi ro của một quyết định
  • Thăm dò những kết quả của quyết định cho quý vị và những người khác trong đời sống quý vị
  • Lập kế hoạch để quyết định phát sinh

Người hỗ trợ quý vị lấy quyết định phải lắng nghe quý vị và giúp quý vị tìm ra lựa chọn thích hợp với quý vị. Người đó không được tìm cách thay đổi quyết định của quý vị; người đó phải tôn trọng quyết định này dù có đồng ý hay không. Người đó phải chấp nhận việc quý vị có thể bỏ thời gian dù có nhiều đến mấy nhưng cần thiết để quý vị lấy quyết định.   

Một người hỗ trợ tốt sẽ hỗ trợ quý vị đạt những mục tiêu của quý vị.

Muốn thăm dò thêm về việc lấy quyết định có hỗ trợ, hãy vào xem những trang mạng này:

www.support-my-decision.org.au

Một dụng cụ để thăm dò những quyết định, việc lấy quyết định và hỗ trợ quý vị lấy quyết định (theo nhãn quan của cả hai người, người lấy quyết định lẫn người hỗ trợ).

http://research.healthtalkaustralia.org/supported-decision-making/overview

Một trang mạng với thông tin và băng hình về việc lấy quyết định có hỗ trợ theo nhãn quan của những người sống với bệnh tâm thần.

NDIS hiện diện để hỗ trợ quý vị sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có thể dùng hỗ trợ này để giúp quý vị quản lý cuộc sống của mình như cuộc sống hiện nay, nhưng hơn thế nữa quý vị cũng có thể dùng nó để giúp quý vị di chuyển về hướng cuộc sống mà quý vị mơ ước.

Để làm điều này, quý vị cần hiểu:

  • Những sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu hỗ trợ của quý vị
  • Những hy vọng và giấc mơ của quý vị
  • Những mục tiêu của quý vị.

Nhiều người khác nhau có thể hỗ trợ quý vị.  Họ có thể giúp đỡ mỗi ngày hoặc chỉ đôi lần. Hãy  xét xem quý vị có thể nhờ ai hỗ trợ và họ có thể giúp bằng cách nào.

Trong sách bài tập hình dung lại.hôm nay (reimagine.today workbook) của quý vị (hoặc ứng dụng (app)) dưới tiêu đề ‘Những Nơi Liên Lạc Quan Trọng’ hãy liệt kê những người hỗ trợ quý vị và cách họ giúp đỡ. Quý vị có thể thay đổi hoặc thêm người vào danh sách bất cứ lúc nào, cùng lúc những nhu cầu hỗ trợ của quý vị thay đổi và gia tăng.

Từ danh sách những người hỗ trợ này, quý vị có thể chọn ra một người, hoặc nhiều người, để giúp quý vị bắt đầu hình dung lại cuộc đời mình.

Cũng là điều có ích khi quý vị nghĩ xem quý vị có thể thảo luận nhiều chuyện ở nơi nào với người hỗ trợ của mình, và quý vị cần bao nhiêu thời gian để nói chuyện.
Một nơi tiện nghi và một khoảng thời gian thanh thản tạo ra cả một khác biệt lớn!

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước