Bước 6 -Tôi cần biết gì về nhà cung cấp NDIS?

Nhà cung cấp là những người hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị cho những người có kế hoạch NDIS. Họ sẽ cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào hợp lý (công bằng) và cần thiết để quý vị đạt được mục tiêu và nguyện vọng của mình qua chương trình NDIS. Các dịch vụ này sau đó được trả tiền bằng cách sử dụng quỹ NDIS của quý vị.

Nhà cung cấp của quý vị phải có đăng ký để cung cấp dịch vụ hỗ trợ NDIS (trừ khi quý vị tự quản lý một phần, hoặc toàn phần các khoản tiền của quý vị). Công cụ Nhà Cung cấp trên trang mạng NDIS giải thích cách các nhà cung cấp đăng ký.

Để biết thêm thông tin về việc trở thành nhà cung cấp, hãy kiểm tra thông tin cho các nhà cung cấp trên trang mạng NDIS.

Có hàng loạt các nhà cung cấp NDIS bên ngoài và đôi khi lựa chọn một nhà cung cấp có thể cảm thấy quá sức mình.

Khi chọn nhà cung cấp, quý vị cần biết cách:

  • Tìm nhà cung cấp có đăng ký
  • Thuê trực tiếp nhân viên riêng cho mình (nếu quý vị tự quản lý hoặc có người quản lý kế hoạch)
  • Lập hợp đồng (thỏa thuận) với nhà cung cấp dịch vụ
  • Đồng ý về việc chia sẻ kế hoạch của quý vị và các chi tiết khác trên trang mạng nhà cung cấp dịch vụ NDIS.

Điều quan trọng là chọn nhà cung cấp phù hợp với quý vị.

Tìm thông tin về cách chọn nhà cung cấp tại các trang mạng sau:

Các hỗ trợ được NDIS tài trợ của quý vị do nhà cung cấp dịch vụ phân phối; đây là những nhân viên hoặc tổ chức quý vị lựa chọn. Quý vị sẽ lập một hợp đồng bằng văn bản với nhà cung cấp của quý vị được gọi là Hợp đồng Dịch vụ. Việc này thường đơn giản bao gồm giải thích cách nào, khi nào và hỗ trợ của quý vị sẽ được ai cung cấp. Hợp đồng Dịch vụ cũng giải thích cách đổi mới hoặc hủy bỏ dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về Hợp đồng Dịch vụ, xin xem trang mạng NDIS.

Nếu quý vị muốn thay đổi nhân viên hỗ trợ, hãy kiểm tra xem Hợp đồng Dịch vụ có thủ tục cho việc này hay không.

Hợp đồng Dịch vụ của quý vị nên nêu rõ:

  • Cách xử lý các vấn đề
  • Cách quý vị hoặc nhà cung cấp có thể thay đổi hoặc kết thúc Hợp đồng Dịch vụ.

Giống như tất cả các hợp đồng, quý vị có thể yêu cầu thay đổi trước khi ký. Có thể họ không đồng ý những thay đổi của quý vị, nhưng nên hỏi để đảm bảo Hợp đồng có ích cho quý vị.

Hãy nhớ, quý vị có sự lựa chọn và kiểm soát việc cung cấp các hỗ trợ cho mình. Điều này có nghĩa là quý vị chọn người cung cấp hỗ trợ và cách hỗ trợ được cung cấp. Đây cũng là điều hợp lý về những gì quý vị mong đợi từ các nhà cung cấp và cách quý vị thảo luận với họ.

NDIA có các công cụ để giúp quý vị lập Hợp đồng Dịch vụ. Công cụ bao gồm sự Hướng dẫn Dễ dàng bằng Tiếng Anh cho các Hợp đồng Dịch vụ và một Hợp đồng Dịch vụ với mô hình đơn giản, có sẵn ở đây:

www.ndis.gov.au/document/service-agreements-providers

Quý vị có thể sử dụng chúng để lập Hợp đồng Dịch vụ với các nhà cung cấp của mình. Quý vị có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Thông tin về quyền của quý vị và quyền của các nhà cung cấp dịch vụ trong trường hợp hủy bỏ hoặc “không đến” có thể được tìm thấy trên Trang Tìm kiếm và Tham gia Nhà Cung cấp Dịch vụ trên trang mạng NDIS (Finding and Engaging Service Providers page of the NDIS website).

Việc tuyển dụng trực tiếp nhân viên riêng sẽ cho quý vị nhiều sự lựa chọn và kiểm soát những người quý vị làm việc, giờ giấc và nhiệm vụ của họ. Việc tuyển dụng trực tiếp chỉ được lựa chọn nếu quý vị tự quản lý một phần hoặc tất cả tài trợ NDIS của quý vị.

Không cần thiết phải tuyển dụng trực tiếp tất cả các nhân viên cung cấp hỗ trợ được NDIS tài trợ. Quý vị có thể chọn kết hợp các nhà cung cấp có đăng ký với NDIA, nhân viên quý vị trực tiếp tuyển dụng và các nhà cung cấp dịch vụ khác với sự thỏa thuận tài chánh khác nhau cho mỗi nhà cung cấp.

Về việc tự tuyển dụng, quý vị sẽ có thêm trách nhiệm về thuế, tiền hưu bổng, bảo hiểm, mức lương và kiểm tra hồ sơ tội phạm v.v. Quý vị có thể sử dụng một cơ sở kinh doanh khác để quản lý các trách nhiệm của chủ nhân này cho mình.

Để biết thêm thông tin, viếng thăm ndis.gov.au/participant/self-managing-budgets và đọc về trách nhiệm của việc tự quản lý ngân sách trong kế hoạch của quý vị.

Một số trang mạng hữu ích về việc tìm kiếm nhân viên riêng cho mình là:

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước