Bước 6 – LỜI KHUYÊN: Về việc chọn Nhà Cung cấp Dịch vụ

Một số điều cần lưu ý khi chọn nhà cung cấp dịch vụ:

Hãy tự hỏi “tôi muốn được hỗ trợ như thế nào để đạt mục tiêu của tôi?”

Nói những điều như “tôi sẽ cần được giúp đỡ mỗi buổi sáng về việc mặc quần áo và chuẩn bị bữa ăn của tôi” hoặc “tôi cần người đi cùng với tôi đến cửa hàng tạp hóa mỗi tuần.”

Hỏi những thứ như “làm thế nào quý vị có thể giúp tạo ra cuộc sống tôi muốn?” hoặc “quý vị có cách nào giúp tôi ngoài việc chỉ đi cùng với tôi không”?

Trực tuyến 

Nếu quý vị truy cập trực tuyến, quý vị có thể muốn xem:

 • Những trang mạng liên quan đến nhu cầu, hy vọng và ước mơ của quý vị
 • Trang Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác; đọc các diễn đàn và ý kiến của người khác thường giúp thu hẹp sự lựa chọn tốt nhất cho quý vị.

Hỏi những người quý vị tin tưởng

 • Bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế khác
 • Người nhà đang sử dụng các dịch vụ tương tự
 • Bạn bè trong môi trường xã hội của quý vị, chẳng hạn như nhóm chơi chung, câu lạc bộ đọc sách và nhóm tập thể dục.

Hãy tự hỏi “họ có thực sự đáp ứng nhu cầu của tôi không?” người tham gia NDIS giúp tạo ra trang mạng này nói với chúng tôi cách họ cảm thấy về một nhân viên hoặc tổ chức thường là hướng dẫn tốt. Nếu họ cảm thấy thoải mái với một nhân viên hoặc tổ chức, đó là điều tốt và nếu họ cảm thấy không chắc chắn hoặc khó chịu, đó là điều không tốt.

Hãy nhớ quý vị đang mua dịch vụ của họ bằng tiền NDIS của mình và quý vị có thể đi dọ giá để tìm một dịch vụ phù hợp với quý vị.

 • Họ nói chuyện với tôi và những người chung quanh như thế nào khi tôi gặp họ?
 • Họ có lắng nghe và hiểu tôi không?
 • Họ đã làm cho tôi cảm thấy như thế nào?
 • Họ có hiểu ước mơ và mục tiêu của tôi và có ý tưởng làm thế nào để tôi có thể đạt được không?
 • Họ có cố gắng trì hoãn mục tiêu của tôi không?
 • Họ cung cấp những thông tin gì?
 • Họ có vẻ thành thật và quan tâm đến nhu cầu của tôi không?
 • Họ có cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến tình trạng của tôi không?
 • Họ có trả lời tất cả các câu hỏi của tôi không?
 • Những gì họ cung cấp có rõ ràng và làm thế nào để tôi có thể sử dụng không?

Về các dịch vụ họ cung cấp

 • Điểm mạnh và thách thức của tôi sẽ được xem xét như thế nào?
 • Phương pháp của quý vị dựa trên nghiên cứu nào?

Về sự linh động

 • Tôi cần linh động đến mức nào?
 • Quí vị sẽ linh động đến mức nào?
 • Bao nhiêu người khác nhau sẽ làm việc với tôi?
 • Nhân viên của quý vị có kiên trì không?
 • Sẽ có bao nhiêu điểm liên lạc? Ai là người liên lạc chính của tôi nếu tôi cần thay đổi?

Quý vị có thể cung cấp giấy chứng nhận cho những người sử dụng dịch vụ của quý vị không?

Về dịch vụ của họ

 • Dịch vụ của quý vị đáp ứng yêu cầu của tôi như thế nào?
 • Quý vị sẽ sáng tạo như thế nào để đáp ứng nhu cầu của tôi?
 • Quý vị có nhân viên từng bị bệnh tâm thần không?

Sự hài lòng của khách hàng

 • Người sử dụng dịch vụ định hình dịch vụ của quý vị như thế nào? Thí dụ, quý vị có đại diện người tiêu thụ và người chăm sóc trong Hội đồng Quản trị của quý vị không?
 • Làm thế nào để quý vị nhận phản hồi về dịch vụ của quý vị?
 • Quý vị đánh giá dịch vụ của mình như thế nào?

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước