Chào mừng

Trung tâm này được ‘đồng thiết kế’ (tạo lập và xây dựng) cùng với những người có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD) có trải nghiệm sống với các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, cũng như những người chăm sóc họ và những người hỗ trợ khác. Hai nhóm, một nhóm ở Sydney, NSW và một nhóm ở Melbourne, VIC đã làm việc hơn 18 tháng trong giai đoạn 2019-2020.
Các nhóm này muốn chia sẻ những câu chuyện về những trải nghiệm của những người trong NDIS, soạn thảo các tài liệu bằng tiếng Anh giản lược và các ngôn ngữ khác, đồng thời tìm hiểu một số trở ngại để xin trợ giúp. Những tài liệu này được tạo ra cho bạn – để giúp bạn trong suốt hành trình NDIS của mình.

Bản ghi âm Reimagine Today

Quay lại phần Cơ bản của NDIS

Phần 1 – Khuyết tật Tâm lý Xã hội & Rào cản Văn hóa:  HÃY LẮNG NGHE

Bản ghi lời cho Phần 01 có tại đây: Bản ghi lời – Phần 1

Phần 2 – Câu chuyện Cá nhân, Hiểu lầm & Bối cảnh:  HÃY LẮNG NGHE

Bản ghi lời cho Phần 02 có tại đây: Bản ghi lời – Phần 2

Tập 3 – Cải thiện NDIS và Vai trò của Thông dịch viên:  HÃY LẮNG NGHE

Bản ghi lời cho Phần 03 có tại đây: Bản ghi lời – Phần 03

Tập 4 – Tương lai của NDIS:  HÃY LẮNG NGHE

Bản ghi lời cho Phần 04 có tại đây: Bản ghi lời – Phần 04

Bản ghi âm CREDITS và Đề cương các Phần có tại đây: CREDITS – Đề cương các Phần

Câu chuyện của chúng tôi

Tại đây, một số người chia sẻ trải nghiệm của họ về vấn đề sức khỏe tâm thần và NDIS với bạn.

Câu chuyện của David

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Câu chuyện của David

Câu chuyện của David cũng có sẵn bằng tiếng Quan Thoại: Tiếng Quan Thoại

Câu chuyện của Satish

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Câu chuyện của Satish

Câu chuyện của Maissa – Tôi hy vọng một ngày nào đó

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Câu chuyện của Maissa

Câu chuyện của Maissa cũng có phụ đề bằng tiếng Ả Rập: Tiếng Ả Rập

Nỗi hổ thẹn về sức khỏe tinh thần với bạn bè

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Sự thấu hiểu

Video này cũng có phụ đề bằng tiếng Ả Rập:  Tiếng Ả Rập

Hành trình của Người chăm sóc

Người chăm sóc đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của chúng ta, nhưng đôi khi điều đó bị lãng quên. Sau đây là một số câu chuyện của người chăm sóc mà chúng tôi đã tổng hợp lại để có thể giúp đỡ những người khác trong hành trình của họ:

Sam và Mei-ling – Tiếng Anh

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Sam và Mei-ling – Tiếng Anh

Video này cũng có sẵn bằng tiếng Quan Thoại: Tiếng Quan Thoại
Bản ghi lời của phiên bản này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Sam và Mei-ling – Tiếng Trung giản thể

Bản ghi lời về câu chuyện này cũng có sẵn bằng:

 

Nick và Jorge – Tiếng Anh

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Transcript – Nick and Jorge – English

Video này cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha: Tiếng Tây Ban Nha
Bản ghi lời của phiên bản này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Nick và Jorge – Tiếng Tây Ban Nha

Bản ghi lời về câu chuyện này cũng có sẵn bằng:

 

Jeena và Robina – Tiếng Anh

Bản ghi lời video này có thể xem tại đây: Bản ghi lời – Jeena và Robina – Tiếng Anh
Bản ghi lời về câu chuyện này cũng có sẵn bằng:

 

Nguồn tài liệu hỗ trợ bạn

Sách hướng dẫn bằng các ngôn ngữ

Chúng tôi đã soạn ra một phiên bản Tiếng Việt của tập sách hướng dẫn:

Và tài liệu này hiện cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

Hoạt động Học tập

Hoạt động sau đây được thiết kế bởi những người có nguồn gốc đa văn hóa, nhằm hỗ trợ những người khác vượt qua các trở ngại có khả năng xảy ra để tiếp cận hỗ trợ NDIS. Hãy xem nhé!

Vượt qua các trở ngại để xin thụ hưởng NDIS

Và tài liệu này hiện cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

Liên kết hữu ích

Thực hiện dự án Sức khỏe Tâm thần Đa văn hóa
Trung tâm Khuyết tật Đa ngôn ngữ
Các nguồn tài liệu của Wellways về Hiểu biết về Sức khỏe Tâm thần
Khiếu nại - Đa Ngôn ngữ
FECCA: Cung cấp dịch vụ am hiểu về văn hóa
Làm sáng tỏ - Nguồn tài liệu tiếng Ả Rập về sức khỏe tâm lý
Tài liệu NDIS đã dịch