Bước 1 – Bắt đầu

Để chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng nộp cho NDIS, quý vị có thể cần phải có rất nhiều thông tin. Một số người có thể thấy rất khó hiểu và phức tạp. Trang mạng reimagine.today sẽ đưa ra một số điều quý vị cần phải biết và suy nghĩ trong khi chuẩn bị hồ sơ. Để hỗ trợ quý vị, trang mạng này có hai nguồn thông tin chính; một sách bài tập có thể tải xuống và các sinh hoạt trực tuyến hỗ tương. Xin lưu ý hồ sơ của mỗi người khác nhau, vì vậy có thể có một số thông tin cần bổ sung quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp nhưng không được đề cập trong trang mạng này.

Kỹ năng Xây dựng Hành trình NDIS của quý vị

Những người đồng cảnh ngộ với quý vị trong trang mạng reimagine.today

Trong một số tiết mục của trang mạng reimagine.today, quý vị sẽ tìm thấy các sinh hoạt trực tuyến hỗ tương cung cấp cho quý vị các thí dụ về cách hoàn thành các sinh hoạt trong sách bài tập. Những sinh hoạt này dựa trên câu chuyện của ba người và cuộc sống của họ. Hãy dành vài phút để làm quen với những người này.

Làm quen với chúng tôi

Sách bài tập reimagine.today của quý vị

Nhằm hỗ trợ hồ sơ của quý vị, chúng tôi đã phát triển công cụ Reimagine Your Life (Hình Dung lại Đời sống Quý vị): Một cuốn sách bài tập để hỗ trợ quý vị. Khi quý vị làm việc thông qua trang mạng này, quý vị sẽ được hướng dẫn các sinh hoạt trong sách bài tập reimagine.today nơi quý vị có thể viết ra ý tưởng và câu trả lời của mình. Sau đó, quý vị có thể sử dụng sách bài tập này để giúp hỗ trợ hồ sơ NDIS của mình. Trong sách bài tập reimagine.today, quý vị sẽ thấy một tiết mục có tên ‘Giới thiệu về Tôi’. Đây là thứ quý vị có thể sử dụng khi gặp những người hỗ trợ mới để giúp họ biết quý vị là ai. Quý vị có thể bao gồm nhiều hoặc ít thông tin trong đó tùy ý quý vị. Hãy chắc chắn rằng quý vị đưa tất cả các thông tin quan trọng quý vị muốn mọi người biết nhưng hãy nhớ về sự an toàn và chỉ đưa những thông tin mà quý vị cảm thấy thoải mái khi chia sẻ.

Một cuốn sách bài tập hỗ trợ quý vị viết ra những ý tưởng và câu trả lời của mình khi quý vị khám phá trang mạng.

Tải về sách bài tập

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước