قدم 1 – شروع کنیم

برای آنکه درخواستنامه ان دی آی اس را آماده کنید ممکن است لازم باشد که شما اطلاعات زیادی را تهیه کنید. بعضی از افراد فکر می کنند که این کار خیلی گیج کننده و پیچیده می باشد. در زمانی که مشغول آماده کردن درخواستنامه خود هستید، در مورد بعضی از چیز هایی که باید بدانید و فکر کنید reimagine.today شما را هدایت خواهد کرد. برای پشتیبانی از شما، این وبسایت دارای دو نوع مهم از منابع می باشد؛ یک کتابچه قابل دانلود کردن و تمرین های دوجانبه آنلاین. لطفا توجه کنید که درخواستنامه هر فردی متفاوت می باشد پس ممکن است از شما اطلاعات اضافی دیگری خواسته شود که در این وبسایت ذکر نشده باشد.

مهارت هایی که برای سفر ان دی آی اس تان باید کسب کنید

همردیفان reimagine.today شما

در بعضی از قسمت های reimagine.today شما تمرین های دوجانبه آنلاین خواهید یافت که این تمرین ها مثال هایی برای تکمیل کردن تمرین های کتابچه در اختیارتان می گذارند. این تمرین ها بر اساس سه نفر و زندگی آنها می باشند. چند دقیقه ای را صرف آشنا شدن با این افراد کنید.

با ما آشنا شوید

کتابچه reimagine.today شما

برای کمک کردن به پشتیبانی از درخواست شما، ما ابزاری ساخته ایم به اسم زندگی تان را دوباره تجسم کنید: کتابچه ای برای پشتیبانی از شما. در حینی که شما با این وبسایت کار می کنید و جلو می روید، شما به سمت تمرین های کتابچه reimagine.today هدایت می شوید، به محل هایی که می توانید ایده ها و پاسخ های خود را یادداشت کنید. شما می توانید برای پشتیبانی از درخواستنامه ان دی آی اس تان از این کتابچه استفاده کنید. در کتابچه reimagine.today شما قسمتی به نام “درباره من” دیده می شود. از این قسمت می توانید برای معرفی خود به افراد پشتیبانی کننده جدید استفاده کنید. شما می توانید در این قسمت مقداری اطلاعات، به هر میزان کم یا زیادی که دوست دارید، قرار دهید. مطمئن شوید که همه اطلاعات مهمی را که مایلید دیگران بدانند اضافه کرده اید ولی ایمنی خود را هم در نظر داشته باشید و فقط اطلاعاتی را در آنجا قرار دهید که از به اشتراک گذاری شان راضی هستید.

کتابچه ای برای پشتیبانی از شما تا در حین جستجوی سایت ایده ها و پاسخ های خود را یادداشت کنید.

Workbook (کتابچه) – Persian

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم