قدم 1 مدارک برای ناتوانی روانی اجتماعی

برای دسترسی به ان دی آی اس شما نیازی به یک تشخیص ندارید. بر حسب قانون، بطوریکه در ماده 2013 ان دی آی اس نوشته شده است، اگر شخصی دارای یک تشخیص باشد، این موضوع ممکن است به اثبات نقص یا ناتوانی کمک کند.

اگر شما برای دریافت ان دی آی اس اقدام کنید، از شما می خواهند که نشان دهید که ناتوانی هایی دارید که احتمالا منجر به ناتوانی دائمی خواهند شد. سازمان ملی بیمه ناتوانی به مدارکی از یک متخصص تندرستی  نیاز دارد (معمولا پزشک عمومی تان یا روانپزشک معالج تان).

این مدارک شامل اطلاعات و یا “شواهدی” از قبیل موارد زیر می شود:

    1. نوع ناتوانی تان – ( نوشته شده توسط یک متخصص تندرستی)
    2. یک ارزیابی از تاثیر عملکردی– برای درک کردن میزان تاثیرعملکردی و ناتوانی روانی اجتماعی، این برای یک متخصص پیراپزشکی ( مثلا، درمانگر کاردرمانی، روانشناس، مددکار اجتماعی) جهت تهیه ارزیابی تاثیر عملکردی مفید خواهد بود
    3. اطلاعاتی در مورد سطح پشتیبانی – توضیحاتی در مورد پشتیبانی هایی که نیاز دارید، هرچند وقت و برای چه مدت.

در قدم های 3 و 4  توضیحات بیشتری در باره این موارد وجود دارد.

لینک های مفید

  • اطلاعات بیشتر در باره پروسه تقاضای دسترسی را در قدم 3 پیدا کنید
  • اطلاعات بیشتر در مورد تهیه شواهد برای درخواستنامه را در قدم 4 پیدا کنید

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم