قدم 5 – تعیین کردن هدف هایم

بنابراین، شما تجسم کردن دوباره زندگی تان را شروع کرده اید. این کار بزرگی است – هنگامی که مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی هستیم،امید داشتن به یک زندگی با معنا یکی از مهم ترین چیزهایی ستکه ممکن است  کمک کند. تلاش کردن برای دستیابی همزمانما به همه امیدها و رویاهای مان می تواند طاقت فرسا باشد.این می تواند ایده خوبی باشد که نخست  مهم ترین هدف ها را انتخاب و بر روی آنها کار کنیم.

پشتیبانی هایی برای تعیین هدف

تعیین هدف می تواند دشوار باشد, و شما می توانید از دیگران بخواهید که به شما کمک کنند. صحبت کردن با دیگران می تواند به شما کمک کند که بر روی آنچه می خواهید تمرکز کنید و بفهمید که چه کارهایی امکان پذیر می باشند.

در کتابچه reimagine.today (یا برنامه موبایل) خود به لیستی که از افراد پشتیبانی کننده درست کرده اید نگاه کنید و ببینید که آیا کسی می تواند کمک کند. اگر کسی را ندارید که به شما کمک کند نگران نباشید:شریکان منطقه ای هماهنگ کنندگی محلی ان دی آی ا می توانند کمک کنند که هدف های تان را تعیین کنید، چه واجد شرایط ان دی آی اس باشید چه نباشید. دوستان شما، خانواده تان و سایر عرضه کنندگان خدمات می توانند در این کار کمک کنند.

یکی از اهداف شما حتی می تواند یادگرفتن  روش تعیین کردن هدف ها باشد.

در تعیین کردن هدف چقدر وارد هستید؟

تمرین آموزشی✎

تعیین کردن هدف ها می تواند سخت باشد. هم ردیفان شما در reimagine.today آرزوهایی دارند ولی برای تعیین هدف ها به کمک نیاز دارند. ایا می توانید کمک کنید؟ به این تمرین توجه کنید.

جستجو کردن اهداف مان

به آرزوهایی که شما در کتابچه reimagine.today خودتان شرح دادید برگردید، ردیف های 1 – 3 را انتخاب کرده و بر روی آن ها تمرکز کنید. بیایید قدم های کوچکی تعیین کنیم تا به وقوع آنها کمک کنیم.

در کتابچه reimagine.today یا (برنامه موبایل) خود آرزوهایی را که برای تمرکز انتخاب کرده اید بنویسید. برای هر آرزو به قدم هایی فکر کنید که شما را به آنجا می رسانند. این قدم ها را به ترتیب اولویت قرار دهید.اولین قدم کدام است؟ دومی؟ انجام دادن چه کارهایی  هدف شما در شش ماه یا یک سال خواهند بود؟

در ترتیب اولویت قرار دادن این فعالیت ها، همراه با یک جدول زمانی، به عملی شدن اهداف تان کمک می کند. در هر مقطع زمانی، بر روی یک قسمت  کوچک از هدف متمرکز شوید. قبل از آنکه متوجه شوید، شما به هدف تان خواهید رسید!

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم