قدم 4 – جمع آوری اطلاعات در باره تاثیرات عملکردی

از چند شرکت کننده و مراقب، در باره اطلاعاتی  که برای درخواست ان دی ای اس جمع آوری کرده اند، سخنانی بشنوید:

متن مکالمات این ویدیو را در اینجا ببینید: متن مکالمات – اطلاعات

اگر شما یک ارزیابی جدید در باره تاثیرات عملکردی ناشی از ناتوانی روانی اجتماعی تان دارید، این اطلاعات را ضمیمه درخواست دسترسی تان بکنید و یا به ان دی ای ا بگویید که کجا آن را پیدا کند.

ارزیابی یک کار درمانگر، گزارش های روانشناسی یا سایر ارزیابی های روانی اجتماعی یا عملکردی می توانند مثال هایی از این ارزیابی ها باشند که شامل اطلاعات زیر خواهند بود:

  1. اطلاعاتی که توسط شما، خانواده یا مراقب شما به سازمان های دولتی مثل سنترلینک ارائه شده اند (مثلا برای مزایای مراقب، حقوق مراقب یا بیمه پشتیبانی ناتوانی)
  2. اطلاعاتی که به سازمان های دولت ایالتی/اقلیمی ارائه شده اند
  3. ارزیابی نیازها یا ابزارهای خروجی که از آنها برای دانستن تغییراتی که شما در زندگی تان بوجود می آورید استفاده می شوند.

این اطلاعات گاهی توسط عرضه کننده خدمات شما جمع آوری می شود تا نیازهای درمانی و مراقبتی تان درک شوند. مراکز بهداشت روانی که از آنها استفاده کرده اید ممکن است بخشی از این اطلاعات را داشته باشند. از آنها نسخه ای بخواهید تا به درخواست دسترسی ان دی ای اس خود ضمیمه کنید. اگر مطمئن نیستید که یک مرکز خدمات یا کارمند پشتیبانی این اطلاعات را داشته باشد، شما می توانید از آنها بپرسید.

هر قدر اطلاعات بیشتری در اختیاران دی ای ا قرار دهید، آنها بهتر می توانند در مورد مستحق بودن شما تصمیم بگیرند.

نمونه هایی از ابزارهای ارزیابی عملکرد:

  • مقیاس ارزیابی ناتوانی سازمان بهداشت جهانی ( دبلیو اچ او دی ا اس دو)
  • نمایه مهارت های زندگی (ال اس پی – 16 یا 32)
  • مقیاس بهداشت خروجی مردم  (اچ او ان او اس)
  • پرسشنامه زندگی در جامعه (ال سی کیو)
  • ارزیابی نیاز کامبرول (سی ا ان یا سی ا ان اس ا اس)
  • مقیاس ارزیابی بهبودی – مراحل و دامنه ها (آر ا اس – دی اس).

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم