Adım 4 –Fonksiyonlar üzerindeki Etkiler hakkında Bilgi Toplanması

Bazı NDIS katılımcıları ve bakıcılarından NDIS’ye başvuruları için topladıkları bilgiler hakkında söylediklerini dinleyin:

Bu videonun yazılı metni şuradadır: Metin-Bilgiler

Ruhsal-toplumsal engellilikle yaşamanızın fonksiyonlarınız üzerindeki etkisi hakkında güncel değerlendirme bilgileriniz varsa, bunu erişim talebinize dahil edin ya da NDIA’ya bunu nerede bulabileceklerini söyleyin.

Bunun örnekleri bir uğraşı terapisi değerlendirmesi, psikolojik raporlar ya da şunları içeren ruhsal-toplumsal ya da işlevsel değerlendirmeler olacaktır:

  1. Kendiniz, aileniz ya da bakıcınız tarafından Centrelink gibi Devlet dairelerine (örneğin Bakıcı Maaşı, Bakıcı Ödeneği ya da Engellilik Maaşı gibi şeyler için) sağlanan bilgiler
  2. Eyâlet/Bölge devlet dairelerine sağlanmış olan bilgiler
  3. Yaşamınızda yapmakta olduğunuz değişiklikleri anlamak için kullanılan gereksinim değerlendirmesi veya sonuç araçları.

Bu bilgiler bazen size hizmet sağlayanlar tarafından tedavi ve bakım gereksinimlerinizi anlamak için toplanır. Bu bilgilerin bazıları kullandığınız akıl sağlığı servislerinde de bulunabilir. NDIS erişim talebinize iliştirmek için onlardan bunların bir kopyasını isteyin. Bir serviste ya da destek görevlisinde bu bilgilerin bulunduğundan emin değilseniz, kendilerine sorabilirsiniz.

NDIA’ya ne kadar çok bilgi verirseniz sizin hakkınız olup olmadığı konusunda o kadar iyi karar verebilirler.

Fonksiyon değerlendirmesi araçlarının bazı örnekleri şunlardır:

  • Dünya Sağlık Örgütü Engellilik Değerlendirme Ölçeği (WHODAS 2)
  • Yaşam Becerileri Profili (LSP-16 veya32)
  • Ulusun Sağlığı Sonuç Ölçeği (HoNOS)
  • Toplum içinde Yaşama Anketi (LCQ)
  • Camberwell Gereksinim Değerlendirmesi (CAN veyaCANSAS)
  • İyileşme Değerlendirme Ölçeği – Alanlar ve Aşamalar (RAS-DS).

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
  • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda