Adım 3 –Beni destekleyecek diğer servisleri bulmak

Hakkınız yoksa bile anlamlı ve katkılı bir yaşama erişmek için yapabileceğiniz bir çok şey vardır ve yerel toplumunuzda başka destek seçenekleri bulunmaktadır.

Diğer destekler hakkında bilgileri şuralardan bulabilirsiniz:

 • Yerel aile hekiminiz
 • Ulusal Engellilik Sigortası Kurumu’nun NDIS’ye kayıtlı hizmet sağlayıcıları listesi(bunların bir çoğuNDIS’den fon sağlanmayan katılımcılarla da birlikte çalışırlar)
 • Çevrim-içi Ulusal Akıl Sağlığı Girişi Sağlığa Doğru (aşağıda daha fazla bilgilere bakınız)
 • Gerek kamu/devlet, gerekse sivil toplum/toplum temelli olan yerel toplum temelli ana akım akıl sağlığı servisleri NDIS’nin yanı sıra var olmaya devam ederler. Bunlar hakkında bilgi edinmek için yaşadığınız eyâlet veya bölge kamu akıl sağlığı servisleriniz ile ve/veya akıl sağlığı üst kurumlarıyla (yâni tüketici, bakıcı ve toplum kesimi) ile ilişkiye geçebilirsiniz. Bunların bir listesi aşağıda verilmiştir.

Akıl Sağlığı ‘Girişi’

Mevcut bütün akıl sağlığı programlarına erişimi içeren bir ulusal kaynak yoktur. Ancak, Avustralya Hükûmetinin akıl sağlığı reformları‘nın bir parçası olarak Sağlığa Doğru adlı yeni bir çevrim-içi Akıl Sağlığı Girişi vardır  https://headtohealth.gov.au/.

Bu giriş insanları gereksindikleri yardıma yöneltir ve akıl sağlığı servislerine ilk giriş noktasıdır. Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan kişilerin, çevrim-içi erişim ve telefon desteği yoluyla, yardım sağlayan servisler arasında yollarını daha kolaylıkla bulmalarına yardımcı olmayı hedefler.

 • e-tedavi ve kendine yardım kaynaklarını da içeren dijital teknolojileri kullanır
 • bakımları konusunda bilgiye dayanan seçimleri yapmaları için gereken araç ve bilgilere erişim sağlar
 • kanıt-temelli bilgilere ve tavsiyelere erişim sağlar ve kişileri gereksindikleri hizmetlerle buluşturur.

Eyâlet ve Bölge Kuruluşları

Aşağıdaki eyâlet ve bölge akıl sağlığı bağlantıları, NDIS fonları alan ve almayan kişiler için yararlı bilgiler sağlayabilir.

ACT Health Mental Health Services – Mental Health Triage Ph: 1800 629 354 (cep telefonları dışında ücretsizdir) Ph: (02) 6205 1065: http://health.act.gov.au/our-services/mental-health/act-wide-mental-health-services

ACT Mental Health Consumer Network: http://www.actmhcn.org.au/

ACT Akıl Sağlığı Tüketici Ağı ACT’de politika ve karar verme ortamlarında akıl sağlığı tüketicilerinin çıkarlarını temsil eden, tüketici öncülüğündeki bir üst kuruluştur. Bu ağ sosyal adalet ve akıl hastalığı deneyimleri olan kişilerin dahil edilmesine kararlıdır.

Mental Health Carers Voice: http://www.carersvoice.com.au/

Akıl Sağlığı Bakıcılarının Sesi, akıl sağlığı bakıcıları için ACT’de hizmet sağlanması ve politika geliştirilmesine katkı sağlayan bir programdır.

Mental Health Community Coalition of ACT:  http://www.mhccact.org.au/about/

2004 yılında bir üst kurum olarak kurulmuş olan ACT Akıl Sağlığı Toplum Koalisyonu (MHCC ACT)ACT’deki toplum tarafından yönetilen akıl sağlığı sektörü için yaşamsal sözcülük, temsilcilik ve kapasite artırma rolleri sağlar. Bu sektör, akıl hastalığı olan kişiler için iyileşme, erken müdahale, önlem alma, sağlığa özendirme ve toplum desteği hizmetleri sağlayan bir dizi sivil toplum kuruluşunu kapsar.

NSW Ministry of Health (Mental Health Branch) Mental Health Line Ph. 1800 011 511: http://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/contact-service.aspx

WayAhead Mental Health Association  NSW:  https://wayahead.org.au/

İlerideki Yol, kendilerinin İlerideki Yol rehberlerindeki akıl sağlığı servisleri sağlanması dahil, geniş kapsamlı hizmetleri sağlar.

Being: http://being.org.au/

Oluş, akıl hastalığı deneyimi yaşamış olan kişiler için bağımsız, eyâlet çapında bir üst kuruluştur.

Mental Health Carers NSW: https://www.mentalhealthcarersnsw.org/

NSW Akıl Sağlığı Bakıcıları NSW’de yaşayan ve akıl hastalığı deneyimi olan kişilerin aileleri, akrabaları ve arkadaşları için sözcülük ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Mental Health Coordinating Council: http://www.mhcc.org.au/

Akıl Sağlığı Koordinasyon Kurulu (MHCC) New South Wales’deki akıl sağlığı kuruluşları için bir üst kurumdur.

Northern Territory Mental Health Line (Mental Health Access Team) Ph. 1800 682 288https://nt.gov.au/wellbeing/mental-health/24-hour-mental-health-hotlines

Carers NThttps://carersnt.asn.au/

Carers NT Kuzey Bölgesindeki yaklaşık 30,000 aile bakıcılarını temsil eden kilit bir kuruluştur.

Northern Territory Mental Health Coalition: https://www.ntmhc.org.au/

Kuzey Bölgesi Akıl Sağlığı Koalisyonu (NTMHC) Kuzey Bölgesinde toplum tarafından yönetilen (NGO) akıl sağlığı sektörü için bir üst kuruluştur.

Queensland Health Ph.  13 HEALTH (13 43 25 84): Bir Akıl Sağlığı Servisi bulmak: https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines/services/index.html

Mental Health Carers Arafmi QLD: http://www.arafmiqld.org/

Queensland Akıl Sağlığı Bakıcıları Arafmi, ciddi akıl hastalığı olan sevdiklerinin bakımında yitirme, yalnızlık, utançve yalıtılmışlığı yaşayan aileler tarafından kurulmuş, benzersiz bir bakıcı-temelli kuruluştur.

Queensland Alliance for Mental Health: http://qldalliance.org.au/

Queensland Akıl Sağlığı Birliği toplum akıl sağlığı sektörünün üst kuruluşudur. Queensland Akıl Sağlığı Birliği akıl sağlığı sorunları deneyimi olan kişiler için toplum-temelli, iyileşmeye yönelik karşılık sağlamak için toplum akıl sağlığı sektörünün değerini ve profesyonelliğini ilerletir, güçlendirir ve geliştirir.

SA Health Mental Health Triage Service / Assessment and Crisis Intervention Service, Ph. 13 14 65: http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+services/mental+health+services/acute+mental+health+services

Health Consumers Alliance of South Australia: http://www.hcasa.asn.au/

HCA 2002 yılında sağlık tüketicileri için en üst kuruluş olarak kurulmuştur.

Carers South Australia: http://carers-sa.asn.au/

Carers SA eyâlet çapındaki ‘aile bakıcılarının sesi’dir ve eyâlet çapında aile bakıcılarını temsil eder ve değerli hizmet ve destek sağlar.

Mental Health Coalition of South Australia: http://www.mhcsa.org.au/

The Mental Health Coalition of South Australia Güney Avustralya’daki sivil akıl sağlığı sektörü için en üst kuruluştur.

Department of Health and Human Services – Statewide Mental Health Services Ph. 1300 135 513http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas

Flourish Mental Health Action In Our Hands: http://flourishtas.org.au/

Flourish, akıl sağlığı tüketicilerinin haklarına, sorumluluklarına ve görüşlerine politika belirleyicilerce, servis sağlayıcılarca ve Tasmania Toplumunca saygı gösterilmesini sağlamak üzere akıl sağlığı tüketicileriyle birlikte çalışır.

Mental Health Carers Tasmaniahttp://www.mentalhealthcarerstas.org.au/

Mental Health Carers Tasmania (MHCTas) Akıl sağlığı bakıcılarına destek sağlamakta eyâlet çapında öncülük yapar.

Mental Health Council of Tasmaniahttps://www.mhct.org/

The Mental Health Council of Tasmania (MHCT) tüketici, bakıcı ve hizmet sağlayıcı kuruluşlar dahil olmak üzere Tasmania’daki toplum akıl sağlığı sektörünün çıkarlarını temsil eden bir üst kuruluştur.

Health Victoria Mental Health Services General Enquiries: 1300 767 299 (9.00 am to 5.00 pm) or 03 9096 8287http://www.health.vic.gov.au/mentalhealthservices/

Victorian Mental Illness Awareness Council (VMIAC):  http://www.vmiac.org.au/

VMIAC akıl sağlığı veya duygusal sorunlar deneyimleriyle yaşamış olan kişiler için bir Victoria sivil toplum kuruluşudur. VMIAC bilgi sağlamak, karşılıklı destek ve kendine yardım, bireysel, grup ve sistematik sözcülük, araştırma ve değerlendirme, ve eğitim ve öğretim gibi çeşitli etkinliklerde bulunur.

Tandem (formerly Victorian Mental Health Carers Network): http://tandemcarers.org.au/

Tandem Victoria ’da akıl hastalığı ve duygusal sıkıntı çeken kişilerin aileleri ve bakıcıları için en üst kuruluştur.

Psychiatric Disability Services of Victoria (VICSERV):  http://www.vicserv.org.au/

VICSERV Victoria ’da toplum yönetimindeki akıl sağlığı servislerini temsil eden en üst kuruluştur.

WA Department of Health mental health emergency 24/7 Ph. 1300 555 788 or 1800 522 002 (tollfree)

Consumers of MentalHealth WAhttp://www.comhwa.org.au/

Consumers of Mental Health WA (CoMHWA), kendisini akıl sağlığı reformuna ve akıl sağlığı sorunları deneyimiyle yaşamış olan kişilerin iyileşmesine adamış ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.CoMHWA tüketiciler için tüketicilerin öncülüğünü yaptığı bir kuruluştur.

Helping Mindshttp://helpingminds.org.au/

Helping Minds akıl hastalığı olan veya akıl hastalığından etkilenen bir kişiye bakan çocuklar, gençler, yetişkinler ve ailelere nitelikli ve gizlilikle destek ve hizmet sağlar.

Western Australian Association for Mental Healthhttps://waamh.org.au/

The Western Australian Association for Mental Health (WAAMH) Batı Avustralya’da sivil toplum yönetimindeki akıl sağlığı sektörünün en üst kuruluşudur ve bünyesinde 100’den fazla kurumsal ve bireysel üye vardır.

Links by Stage of Life (Bu başlığın çevirisi gerekmiyor mu?)

 

Links by Priority Group (Bu başlığın çevirisi gerekmiyor mu?)

 • Aborijin ve Torres Boğazı Adalılar için – First People’s Disability Network Australia: http://fpdn.org.au/
 • Kültür ve Dil Farklılıkları olan kişiler (CALD) için – National Ethnic Disability Alliance Australia: http://www.neda.org.au/
 • Lezbiyen, homoseksüel, biseksüel, cinsiyet değiştiren, cinsiyetler arası ve eşcinsel (LGBTIQ+) kişiler için – National LGBTI Health Alliance: http://lgbtihealth.org.au/

 

Âcil Yardım Edinin

Çok bunalmış veya sıkıntı içindeyseniz, aşağıdaki kriz servisleri yararlı olabilir

Kriz destek hatları 24/7

Görevde olan veya eski Avustralya Savunma Gücü (ADF) üyeleri ve aileleri

Ayrıca şuradan da yardım edinebilirsiniz:

 • Yerel bir aile hekimi veya sağlık profesyoneli (bu, âcil olarak mevcut olmayabilir)

Âcil yardım 000

Âcil yardıma gereksiniyorsanız, polis, ambulans veya itfaiye için 000 numaraya telefon ediniz.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda