Adım 2 – Nelere fon sağlanmaktadır?

NDIS herşeyi çözmek iddiasında değildir. ‘Ana akım hizmetlerinin’ yerini almaz.

NDIS paketinde nelere fon sağlanır?

Onaylanmış planınızda yer alan hedeflerin veya ihtiyaçların bazıları NDIS’den fon sağlanmasını içerir. Katılımcı olarak, planınızın uygulanmasına yardım için de fon alabilirsiniz. Buna destek görevlileri de dahil olabilir.

Fon sağlanan ana destek türleri şunlardır:

 • ‘kapasite geliştirme’ –gelecek için beceri geliştirme için hedef odaklı destekler, örneğin bir şifa koçundan destekler veya sıkıntılı düşünceler ve duyguların günlük işlevleriniz üzerindeki etkisini azaltacak tedavi edici destek
 • ‘çekirdek’ –ruh sağlığınızın günlük yaşam faaliyetlerine etkisini azaltır, örneğin randevularınıza gitmenize ve topluma karışmanıza yardım için bir destek görevlisi
 • ‘sermaye’ – topluma karışmanıza destek sağlayacak aygıtlar, örneğin randevularınızı hatırlamanıza yardım edecek elektronik bir takvim.

Ruhsal-toplumsal engellilikle yaşayan kişiler için olan bu tür destek örnekleri NDIS umutlarımı ve hayallerimi gerçekleştirmek için beni nasıl destekler?sayfasına bakın.

 

Nelere fon sağlanmaz?

NDIS paketi tarafından fon sağlanmayan desteklere aşağıdakiler dahildir:

 • engelliliğinizle ilgili olmayan
 • ‘mâkûl’veya ‘gerekli’ olmadığı düşünülen’
 • size zarar vermesi ihtimali olan
 • günlük yaşam masrafları.

Aldığınız desteklerin tam bir görüntüsünü sağlamak için anaakım servislerden aldığınız destekler de NDIS planınıza yazılır. Bu servisler genel olarak NDIS fonu almaz ve diğer hükümet sistemleri tarafından sağlanır. Bu servislere dahil olanlar aşağıdadır:

 • Sağlık
 • Ruh sağlığı
 • Erken çocukluk gelişimi
 • Çocuk koruma ve aile desteği
 • Okul eğitimi
 • Yüksek öğrenim ve Meslek Öğretimi ve Eğitimi (VET)
 • İstihdam
 • Barınma ve toplum altyapısı
 • Adalet
 • Yaşlı bakımı

NDIA engelli kişilerin yaşamlarını iyileştirmek için anaakım servislerin yanısıra çalışır. Bir dizi ‘ilkeler’ diğer hizmetlere kıyasla NDIS’nin sorumluluklarını tanımlar. İlkeler ruh sağlığı sorunu ile ilişkili almakta olduğunuz tıbbî tedavinin şu anda bu tedaviyi almakta olduğunuz yerlerden sağlanmaya devam etmesi gerektiğini belirtmektedir (örneğin aile doktoru, psikiyatristler ve psikologlar, kamu ruh sağlığı servisleri gibi).

NDIS tarafından nelere fon sağlanacağı veya nelere fon sağlanmayacağı hakkında daha fazla bilgi için, ‘bir desteğe NDIS tarafından en uygun şekilde fon sağlanıp sağlanmadığı’’ konusunda NDIS kılavuzuna bakın.

Halâ sorularınız mı var? bugün.yeniden düşle el kitabındaki 2. Adım’a gidin ve Yerel Bölge Koordinatörünüz veya NDIA temsilcisine sormak için bir soru listesi hazırlayın.

Yararlı bağlantı

NDIS ve Diğer Servis Sistemlerinin Sorumluluklarının Belirlenmesinde İlkeler [PDF]

Psikososyal Şifa Koçları – Bilgilendirme kitapçığı [PDF]

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda