Adım 4 –Kim Savunucunuz Olabilir?

NDIS size yaşamınızda seçim ve kontrol vermeyi hedeflese de, bazı insanlar neye gereksindiklerini dillendirmekte güçlük çekerler. Bazen NDIS’ye erişim başvurunuz hakkında veya haklarınızın ilerletilmesi, korunması ve savunulması konularında sizin adınıza hareket etmesi için bir aile ferdinin, arkadaşın veya ücretli bir görevlinin yardımına gereksinebilirsiniz. Bu kişilere ‘savunucunuz’ denebilir. Bir savunucu, aynen destekçi gibi, sizinle telefon görüşmelerine ve toplantılara katılabilir ve sizin adınıza konuşur, yazar ve hareket edebilir.

Bu kişi:

 • Başkası için değil, sizin için doğru olanı yapmalı
 • Sizin gereksinimlerinize odaklanmalı
 • Başkalarının haklarına da saygılı olurken size sadık kalmalı
 • Gereksindiğiniz zaman sizin sesiniz olmalıdır.

NDIA’nın savunucu desteği ya da bir kararın yasal olarak gözden geçirilmesi için temsilcilik sağlamadığını anlamak önemlidir. 2013 tarihli NDIS yasası buna izin vermez.

Dışarıdan savunuculuk programları

Savunuculuk desteği sağlayan bir çok dış program bulunmaktadır. Bazı eyâlet ve bölge programları şurada gösterilmiştir: www.dss.gov.au

Ayrıca, bir de yerel programlar ve akran destekleri hakkında size yardımcı olabilecek veya bilgi verecek bir Ulusal Engellilik Savunuculuk Programı (NDAP) vardır.

NDIS’ye erişim sağlamaya çalışırken bir savunucu çok büyük destek olabilirse de herkesin kendilerinin savunuculuğunu yapabilecek bir destek kişisi yoktur.Ulusal Engellilik Savunuculuk Programı (NDAP) engellilikle yaşayan insanlara, özellikle engellilikle yaşayan insanların insan haklarını ilerleten, koruyan ve aynı derecede yararlanmalarını sağlayan savunuculara erişim sağlar. NDAP altı kilit noktadaki engellilik savunuculuğunu kapsar:

 • Öz-savunma: engelliliği olan kişilerin kendilerinin ya da bir grup olarak savunuculuğunu yapmaları
 • Aile savunuculuğu: aile fertlerinin birisi adına savunuculuğunu yapmalarına yardım etmek
 • Bireysel savunuculuk:ayırımcılık, suiistimal ve ihmal üzerinde durarak bireylerin haklarını savunmak
 • Yasal savunuculuk:ayırımcılık, suiistimal ve ihmalin yasal yönlerini ele alarak bireylerin hak ve çıkarlarını savunmak
 • Yurttaş savunuculuğu: kişileri gönüllülerle uyuşturur
 • Sistem çapında savunuculuk: insanların hakları için engelleri ortadan kaldırmayı ve ayırımcılığı ele almayı amaçlar. Bölgenizdeki savunucu destek kuruluşlarını aramak için çevrim-içi savunuculuk bulucusunu kullanın

Öz-Savunma

Öz-savunma yaşam kalitenizi yükseltmek için kendi başınıza hareket edecek güveniniz olduğu zamandır. Kendi gereksinimlerinizi açıklayıp gereksindiğiniz destekler hakkında kararlar verebilirsiniz.

Ulusal Engellilik Savunuculuk Programı (NDAP) da şu yollarla öz-savunma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir:

 • Gelişmenize ve kendi gereksinim ve hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olarak
 • Hak ve sorumluluklarınızı anlamanızı sağlayarak
 • Verdiğiniz kararları ve bu kararların yaşamınızı nasıl etkileyeceğini anladığınızdan emin olarak
 • Gözden geçirme durumlarında destek sağlayarak. Örneğin, verilen bir kararın NDIA’nin içinde gözden geçirilmesini istemeye karar vermişseniz, bu sürece katılmanıza yardım ederek. NDAP ayrıca, eğer bir kararın İdarî İtirazlar Kurulu (AAT) tarafından dışarıdan gözden geçirilmesini isterseniz sizi destek sağlayacak bir kişi ile buluşturarak.

NDIS ile ilişkili olarak engelliliği olan kişilerin savunuculuğunu desteklemek amacıyla Avustralya Engellilik Savunuculuk Ağı Limited (DANA) tarafından geliştirilen www.advokit.org.au internet sitesine bakın.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda