Adım 4 –Destekleyici Kanıtlar Sağlanması

NDIS fonlarına erişim için ruhsal-toplumsal bir engellilikle yaşadığınızın ve bunun yaşamınız üzerinde ne etkileri olduğunun kanıtını sağlamanız gerekir.

Bazı NDIS katılımcıları ve bakıcılarından NDIS’ye başvuru konusundaki tavsiyelerini dinleyin:

Bu videonun yazılı metni şuradadır: Metin-Tavsiye

Sağladığınız kanıtlar yeni (bir yıldan daha yeni) olmalı ve mektuplar, değerlendirmeler ve sağlık profesyonelleri, aile veya destek sağlayanların başka raporlarını içermelidir.

Yeni kanıtlarınız yoksa yeni bir değerlendirme edinmeniz gerekir. Bir uğraşı terapisti, psikolog veya sosyal görevli size bu konuda yardımcı olabilir. Hükûmetin ‘Daha İyi Erişim’ girişimi çerçevesinde bazı seansların Medicare tarafından karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Sağlık Bakanlığının Daha İyi Erişim internet sitesi‘ne bakabilirsiniz. Ayrıca aile hekiminiz ya da psikiyatrist gibi bir sağlık profesyonelinin yardımını isteyebilirsiniz.

 

Sağlayacağınız kanıtlar şunlar hakkındaki ayrıntıları içermelidir:

 • Yaşamınızdaki akıl sağlığı sorunu / ruhsal-toplumsal engellilik
 • Bunun için edinmekte olduğunuz herhangi bir tedavi
 • Bu akıl sağlığı sorunu / ruhsal-toplumsal engelliliğin ne kadar süreceği (erişim gereklerini karşılamak için bu rahatsızlığın kalıcı olmasının olası olması gerektiğini unutmayın)
 • Bunun gündelik yaşamınızı nasıl etkilediği.

 

Sağlayabileceğiniz bazı kanıtlar:

Güncel kanıtlarınız yoksa ya da sağladığınız kanıtlar yeterli ayrıntı içermiyorsa bir Destekleyici Kanıtlar Formu doldurmanız gerekebilecektir.

Bu formda temel kişisel bilgiler ve bir sağlık profesyonelinin dolduracağı bir bölüm bulunmaktadır. Bu sağlık profesyoneli yaşamınızdaki bozukluklar ve gereksindiğiniz destekler hakkındaki ayrıntıları sağlayacaktır. Ruhsal-toplumsal engellilik için herhangi bir resmî değerlendirmeyi tamamlamış iseniz bunun sonuçlarını da dahil edebilirsiniz. Bir aile ferdi veya destek görevlisi gibi diğer kişilerin sağladığı bilgileri de iliştirebilirsiniz.

İŞLEM DEFTERİ İPUCU
Örnek Destekleyici Kanıtlar Formu

Yeniden düşle akranınızdan Muhammed’in örnek Destekleyici Kanıtlar Formu buradadır.

Bu, bir aile hekiminin ya da bir başka sağlık profesyonelinin bir kişinin işlevsel bozukluğu deneyimini ve ne destek gereksindiğini nasıl tanımladığını göstermektedir.

NDIA her zaman destek mektubu istemezse de bunlar başvurunuzu güçlendirmeye yardımcı olabilir. Yaşamınızdaki (bir aile ferdi, arkadaş veya komşu gibi) bir kişi size destek sağlamakta ise onlar bir Bakıcı Beyanı sağlayabilirler. Bu yazılı bir mektup şeklinde olabileceği gibi görüşme yapılmasını da isteyebilirler.

Bir Bakıcı Beyanı akıl sağlığı sorununuzun gündelik etkinliklere katılım yeteneğinizi nasıl etkilediğini göstermeye yardımcı olabilir.

Bakıcı Beyanı için resmî bir kural ya da şablon yoksa da, şunlar hakkında bilgiler içerebilir:

 • akıl sağlığı sorununuz ve bunun gündelik fonksiyonlarınızı nasıl etkilediği
 • ne konuda desteğe gereksindiğiniz ve bakıcınızın sizi desteklemek için ne yaptığı
 • bakıcınızın kendi gereksinimleri ve hedefleri ve bakıcı olmasının bunları nasıl etkilediği
 • bakıcınızın gelecekte size aynı şekilde bakmaya devam edip edemeyeceği
 • aile ve arkadaşlarınız gibi başka hangi gayrı resmî destekleriniz olduğu
 • sizin için hangidesteklerin gerekebileceğini değerlendirmesi için NDIA’nın bilmesi gereken başka önemli bilgiler.

Daha fazla bilgi, bakıcı kontrol listesi ve bazı örnek Bakıcı Beyanları için www.carersaustralia.com.au adresinden ‘Carers Australia’nın bilgilerine bakınız.

İŞLEM DEFTERİ İPUCU
Örnek Bakıcı Beyanı

Yeniden düşle akranınız Gillian’ın  örnek Bakıcı Beyanı buradadır.

Kendi Bakıcı Beyanınız için bunu şablonolarak kullanabilrsiniz.

Size destek sağlayan başka kişiler de destek mektupları yazabilirler. Bunlar arasında aile veya arkadaşlarınız, şu andaki destek görevlileriniz ya da başka sağlık çalışanları olabilir.

İŞLEM DEFTERİ İPUCU
Örnek Destek Mektubu

Yeniden düşle akranınız Bob’un örnek destek mektubu buradadır.Bu mektup Bob’un ‘Partners in Recovery’den Destek Kolaylaştırıcısı tarafından yazılmıştır. Bob’un ruhsal-toplumsal engelliliğinin fonksiyonlarını nasıl etkilediğini, Bob’un tedavi geçmişini, tavsiye edilen destekleri, Bob’un hedefleri hakkında bilgileri ve Erişim Talep Formunda istenen diğer bilgileri anlatmaktadır.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda