Step 4 – İPUÇLARI: Ruhsal-toplumsal engellilik ‘birincil’ engelliliğiniz olmadığı zaman

NDIS’ye erişiminiz olması için zihinsel, tanısal, sinirsel, duyusal ya da bedensel bozukluklardan biri ya da bir kaçı veya akıl sağlığı rahatsızlığı yüzünden bir ya da bir kaç bozukluğunuz nedeniyle bir engelliliğiniz olması gerekir. 

Birden fazla engellilikle yaşamakta iseniz, engellilik koşullarına uyup uymadığınıza karar verirken NDIA bunları birlikte göz önüne alır.

Diğer türden engellilikleri olan kişilerin ruhsal-toplumsal engellilikleri olması genel nüfusa oranla daha olasıdır. Ancak, bunu belirlemek ve karşılık vermek karmaşık olabilir.

Birden fazla engellilik yüzünden bozukluk yaşıyorsanız yine de bunların her birinin aşağıdakiler gibi gündelik yaşamınıza ne etkileri olduğunu göstermeniz gerekir:

  • Hareketlilik/devinim becerileri
  • İletişim
  • Sosyal etkileşim
  • Öğrenme
  • Öz-bakım, ve, 
  • Öz-yönetim

NDIA birincil engelliliğiniz hakkında bilgi istese de, ruhsal-toplumsal engelliliğinizin diğer engelliliğinizi (engelliliklerinizi) nasıl etkilediğinin ya da her ikisinin gündelik yaşamınıza nasıl etki etttiğinin farkında olmayabilirler.

Şunları göstermeniz gerekecektir:

  1. Birincil engelliliğiniz ile ruhsal-toplumsal engelliliğinizin birbirini nasıl etkilediği 
  2. Her birinin size nasıl etkilediği, ve,
  3. Sizi desteklemek için hangi uzmanlaşmış servislerin veya becerilerin gerektiği. 

Yâni birincil engelliliğinizin kanıtını sağlamanız gerekecektir. Ama aynı zamanda ruhsal-toplumsal engelliğinizin de kanıtını sağlamanız gerekecektir.

Yararlı bağlantılar

Kanıt sağlama hakkında daha fazla bilgiyi 1.Adım‘da bulabilirsiniz

Etkisi ve destek düzeylerinin belirlenmesi hakkında daha fazla bilgi için Destek düzeylerinin belirlenmesi için ipuçları‘nın ipuçları bölümüne gidin.

Erişim talebi sürecinin tamamlanması hakkında daha fazla bilgi 3.Adım‘da bulunabilir.

Başvuru için kanıt toplanması hakkında daha fazla bilgi 4.Adım‘da bulunabilir.

NDIS Ruhsal-toplumsal Engellilik Kanıt Formu (PDF 196KB)

Healthy Mind – Easy read Mental Health tool.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
  • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda