Adım 2 – NDIS nedir?

NDIS, Ulusal Engellilik Sigorta Programının kısaltmasıdır. Avustralya’da engellilik desteği sağlamanın yeni yoludur. Bu, ruhsal-toplumsal bir engelle (ruh sağlığı sorunu) yaşıyorsanız sizi desteklemeyi içerebilir .

Koşulları uygun olan Avustralyalılar seçtikleri engellilik desteklerini NDIS’den elde edebilir.

Ruhsal-toplumsal engelli bir kişiyseniz, ruh sağlığı tedavinizin yanı sıra, NDIS engelliler için olan hizmetlere ve desteğe erişiminizi sağlar.

NDIS insanların herhangi bir zamanda engelli duruma gelebileceğini ve her bir kişinin destek ihtiyacının farklı olduğunu biliyor.

NDIS’nin amaçlarından biri, engelli kişilerin ekonomik ve sosyal katılımını ve toplumla kaynaşmasını teşvik ederek Avustralya’nın sağlık ve gönencine yatırım yapmaktır.

Herkesin destek ihtiyaçları farklı olduğu için, NDIS kişilerin kendi öz yaşam ve planları üzerinde bir tercih ve kontrol sahibi olmaları için kişi odaklı ve öz-yönlendirmeli bir yaklaşım kullanır.

NDIS Yasası 2013

2013 NDIS Yasası ( https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020), NDIS ve NDIA’nın kurulmasına yardımcı olan yasadır. Yasayı anlamak NDIS’de yön belirlemek için yardımcı olabilir.

Yasanın ortaya koyduğu bazı şeyler:

  • NDIS’nin çalışma ilkeleri
  • Bir kişi NDIS’e nasıl katılımcı olabilir?
  • NDIA’nın ‘mâkûl’ ve ‘gerekli’ desteklerinin nasıl onayladığı da dahil olmak üzere, bir katılımcının kendi hedefini belirleyen planı nasıl hazırlanır ve gözden geçirilir?
  • Bir sağlayıcı nasıl kayıtlı hizmet sağlayıcısı olabilir?
  • İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Bağımsız Danışma Konseyi ve Aktüerler dahil olmak üzere NDIA için yönetişim düzenlemeleri
  • NDIS Yasası uyarınca alınan bazı kararların içerden ve dışardan gözden geçirilmesi süreci.

Yararlı bağlantılar

NDIS hakkında [İnternet sitesi]

NDIS için hazır olmak [İnternet sitesi]

Ulusal Engellilik Sigortası Programı Yasası 2013 [İnternet sitesi]

Bakıcılar için bilgiler: NDIS’nin Aileler ve Bakıcılara Desteği [İnternet sitesi]

 

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
  • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda