قدم 2 – ان دی آی اس چیست؟

ان دی آی اس به معنای برنامه بیمه ملی ناتوانی می باشد. این برنامه روش جدید عرضه کردن خدمات پشتیبانی ناتوانی دراسترالیا می باشد. چنانچه شما دچار یک ناتوانی روانی باشید (وضعیت بهداشت روانی) ممکن است که مورد حمایت این برنامه قرار بگیرید.

ان دی آی اس خدمات پشتیبانی ناتوانی مورد درخواست را در اختیار استرالیایی های واجد شرایط می گذارد.

ان دی آی اس  کسانی را که مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی هستند قادر می سازد که در کنار درمان بهداشت روانی از خدمات و پشتیبانی های ناتوانی هم استفاده کنند.

ان دی آی اس تشخیص میدهد که انسان در هر زمانی ممکن است مبتلا به ناتوانی شود و اینکه نیازهای افراد متفاوت می باشند.

یکی از اهداف ان دی آی اس سرمایه گذاری در تندرستی و شادکامی مردم استرالیا می باشد که آن را از طریق تشویق ناتوانان به مشارکت اقتصادی و اجتماعی، و آمیختن با جامعه انجام می دهد.

از آنجاییکه خدمات مورد نیاز افراد متفاوت می باشند، ان دی ای اس از روش فرد- محور و خودگردان استفاده می کند تا افراد در زندگی خوددارای اختیار و حق انتخاب باشند.

قانون ان دی ای اس مصوب 2013

قانون ان دی آی اس مصوب 2013 (https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020)

قانونی است که به کمک آن  ان دی آی اس و ان دی ای ا تشکیل شدند. درک کردن این قانون برای مسیریابی در ان دی ای اس مفید می باشد.

مواردی که بوسیله این قانون تعیینمی شوند:

  • اصولی که ان دی ای اس بر مبنای آن ها کار می کند
  • چگونه یک شخص می تواند یک شرکت کننده  در ان دی آی اس شود
  • چگونه برنامه شخصی وهدفمند یک شرکت کننده  تهیه و بررسی می شود، شامل چگونگی تصویب کردن حمایت های”معقول” و “ضروری” توسط ان دی آی آ
  • چگونه یک عرضه کننده خدمات می تواند عرضه کننده رسمی شود
  • ضوابط حکمرانی برای ان دی آی ا، شامل مدیرکل، هیات مدیره، گروه مشاورین مستقل و کارشناس های ریسک
  • روند بازبینی داخلی و خارجی تصمیمات خاصی  که بر اساس قانون ان دی آی اس گرفته شده اند

لینک های مفید

 در باره ان دی ای اس  [وبسایت]

ان دی ای اس آماده است  [وبسایت]

قانون برنامه  بیمه ملی ناتوانی مصوب 2013 [وبسایت]

اطلاعات برای مراقب ها :  حمایت ان دی آی اس از خانواده ها و مراقب ها  [وبسایت]

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم