قدم 6 – آماده شدن برای برنامه ریزی ان دی آی اس

این قدم برای کسانی است که برای یک برنامه ان دی آی اس واجد شرایط محسوب شده اند. این بخش حاوی اطلاعات مقدماتی است تا به شما کمک کند  که برای فرآیند برنامه ریزی ان دی آی اس آماده شوید. سازمان ملی بیمه ناتوانی، هماهنگ کننده محلی (ال ا سی) یا هماهنگ کننده پشتیبانی شما (چنانچه این پشتیبانی را داشته باشید)، حمایت بیشتری از شما می کند تا بتوانید برنامه تان را تکمیل کنید.

شرکت کنندگان ان دی آی اس به ما می گویند که هر قدر تفکر بیشتری در چشم اندازتان از زندگی با معنا بگذارید، فرآیند برنامه ریزی بهتر خواهد شد. به قسمت “زندگی تان را دوباره تجسم کنید” از کتابچه reimagine.today مراجعه کنید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم