قدم 2 – ان دی آی اس چه تغییری می تواند برای شما ایجاد کند؟

این ویدیو را ببینید تا از زبان شرکت کنندگان ان دی آی اس و مراقب ها تغییراتی را که یک مجموعه ان دی آی اس در زندگی آنان ایجاد کرده بشنوید.

متن سخنان ویدیو را در اینجا ببینید: متن-تغییر

افرادی که مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی می باشند دارای حقوق مساوی با سایر استرالیایی ها هستند و می توانند مصلحت خود را تشخیص دادهو دارای  اختیار وحق انتخاب در زندگی شان هستند. کنوانسیون سازمانملل متحد در مورد حقوق انسان های مبتلا به ناتوانی این حقوق را تعریف کرده است. یکی از اهداف ان دی ای اس کمک به افرادی است که دارای این حقوق می باشند.

ان دی آی اس می تواند با روشهای زیراز شما پشتیبانی کند تا زندگی تان معنادار و مشارکتی شود:

  1. کمک کردن به شما تا در دنبال کردن هدف های تان اختیار و حق انتخاب داشته باشید
  2. حمایت کردن از عرضه کنندگان خدمات شما تا به نیازهای شما بهترجواب دهند
  3. فراهم کردن حق انتخاب گزینه های پشتیبانی و عرضه کنندگان خدمات تا نیازهای حمایتی شما تامین شوند
  4. پشتیبانی از بهبودی با مربیان بهبودی و سایر پشتیبانی های موجود برای شرکت کنندگان واجد شرایط
  5. در ارتباط قرار دادن شما با اطلاعات، ارجاعی ها و پشتیبانی های مورد نیازتان
  6. بالابردن سطح آگاهی جامعه و تشویق فراگیری اجتماعی

لینک های مفید

[وبسایت] کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق انسان های مبتلا به ناتوانی

[وبسایت] شبکه جهانی مصرف کنندگان و جان بدربردگان روانپزشکی، عوارض یو ان سی آر پی دی

مربیان بهبودی روانی اجتماعی – جزوه اطلاعات

Psychosocial Recovery Coaches – Information booklet [PDF]

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم