قدم 3 – اگر من دارای شرایط لازم دسترسی نباشم. من چکار می توانم بکنم؟

اگر شما نامه ای از سازمان بیمه ملی ناتوانی دریافت کردید  مبنی بر این که  شما شرایط لازم برای دسترسی به خدمات ان دی آی اس را ندارید ( یه این معنا که شما واجد شرایط نیستید)، شما می توانید برای بازبینی این تصمیم یکدرخواستنامه پر کنید.

هر کسی نمی تواند یک شرکت کننده مشمولحمایت مالی ان دی ای اس بشود ولی هنوز شما گزینه هایی خواهید داشت که  می توانند به بهبودتان کمک کنند.

شما می توانید:

یکی از چیزهایی که هرکس می تواند انجام دهد تعیین چند هدف زندگی است: هدف های کوچکتری که در زندگی روزمره شما به تنهایی می توانید به آنها برسید، همچنین هدف های بزرگ تری که می توانید در آینده  برای رسیدن به آنها فعالیت کنید.

با تعیین هدف های کوچکی که در زندگی روزمره شما به تنهایی می توانید به آنها برسید، شما می توانید به سوی گذراندن یک زندگی معنا دار و مشارکتی قدم بردارید. وقتی که احساس کردید برای رفتن به سمت هدف های بزرگتر و پیچیده تر آماده هستید شما می توانید گزینه های پشتیبانی موجود را جستجو کنید.

بدون داشتن پشتیبانی تعیین کردن هدف هایی مربوط به امیدها و رویاهای تان در آینده  می تواند دشوار باشد. خانواده و دوستان تاننقاط خوبی برای شروع کردن این مکالمه می باشند. ممکن است شما ترجیح دهید که با کسان دیگری حرف بزنید که  زیستن با یک وضعیت بهداشت روانی را تجربه کرده باشند. به این “پشتیبانی همردیف” می گویند.

بسیاری از کسانی که با یک وضعیت بهداشت روانی زندگی می کنند ( از آنها تحت عنوان “مصرف کنندگان” با حق انتخاب خدمات اسم می برند) ملاقات کردن و یادگرفتن از افراد دیگریکه زیستن با وضعیت های بهداشت روانی را تجربه کرده اند، واقعا مفید می یابند ( هم ردیف ها).

شما می توانید هم ردیف ها را ملاقات کنید، و چیزهای بیشتری در مورد بهبودی را در گروه های پشتیبانی، باشگاه ها، کالج های بهبودی و گروه های مصرف کننده یاد بگیرید، از جمله سازمان های نمایندگی.

بسیاری از سازمان ها دارای کارکنان هم ردیف می باشند. این افراد که حقوق دریافت می کنند کسانی هستند که تجربه زندگی کردن  با یک وضعیت بهداشت روانی و بهبودیافتن یک قسمت عمده  از شغل شان می باشد. ممکن است لازم باشد در باره در دسترس بودن یک کارمند هم ردیف که با شما کار کند پرسش کنید.

اگرشما بخواهید با هم ردیف ها، یک کارمند پشتیبانی هم ردیف، و یا یک عرضه کننده خدمات بهداشت روانی در باره گزینه های بهبودی صحبت کنید، اطلاعاتی در قسمت زیر وجود دارد. همچنین برای پشتیبانی از دوستان و اعضای خانواده شما گروه های مراقب و سازمان های نمایندگی هم هستند  که می توانند به آنها کمک کنند تا خدمات پشتیبانی راکه در دسترس ایشان می باشد، درک کنند.

برای جستجوی امیدها و رویاهای خود، و تعیین کردن چند هدف زندگی/بهبودی، به قدم 5: زندگی تان را دوباره تجسم کنیدبروید.

همانطور که درقدم 2 اشاره شد، حتی اگر شما شرایط لازم را نداشته باشید تاشرکت کننده ان دی آی اس بشوید، هماهنگ کننده های منطقه تان هنوز ممکن است بتوانند به شما کمک کنند تا:

  • اطلاعات لازم در باره پشتیبانی را در منطقه تانپیدا کنید
  • درک کردن چیزهایی را که از سایر مراکز خدمات اصلی می توانید انتظار داشته باشید – مثلا بهداشت، بهداشت روانی، رشد آغازکودکی، حفاظت از کودکان و حمایت از خانواده، آموزش ابتدایی و متوسطه، تحصیلات عالیه و آموزش حرفه ای (وی ای تی)، کاریابی، مسکن و جامعه، حمل و نقل، دادگستری و خدمات مراقبتی سالمندان.
  • تداوم پشتیبانی غیر رسمی – به معنای خانواده، دوستان و فعالیت های داخل منطقه تان

هماهنگ کننده محلی تان و طیفی از مراکز خدمات اصلی می توانند در مورد اندیشیدن در باره امیدها، رویاها یا هدف های تان به شما کمک کنند. برخی از مراکز دیگری که می توانند به شما کمک کنند را در قسمت بعد ببینید.

لینک های مفید

ان دی آی اس چگونه با سایر سازمان های اصلی کار می کند [وبسایت]

متصل شدن به سازمان های اصلی [وبسایت]

ان دی ای اس و جامعه [وبسایت]

برای کمک به برآورده شدن نیازهای شما تعداد زیادی سازمان وجود دارد که خدمات و پشتیبانی های گوناگونی را عرضه می کنند. جستجوی امیدها و رویاهای تان و سپس تعیین کردن اهدافی در راستای دستیابی به آنها، می تواند به شما کمک کند که پشتیبانی های مورد نیاز خود را دریابید. زمانی که نوع پشتیبانی مورد نیاز خود را دانستید شما می توانید پشتیبانی های موجود در اطراف خود را جستجو کنید.

برای دیدن لیستی از سازمان های ملی که ممکن است به شما کمک کنند به اینجا بروید

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم