قدم 1 بهبودی بیماری روانی، ناتوانی روانی اجتماعی و
ان دی آی اس

بهبودی موضوعی شخصی است.بهبودی همیشه به معنای زندگی کردن بدون علایم یک وضعیت بهداشت روانی نمی باشد. افرادی که علایم بیماری روانی شان به درمان جواب می دهد ممکن است بعصی وقتها برگشتن علایم را تجربه کنند. این عمل ممکن است باعث تغییرات روحیه، افکار یا رفتار به شکل بریده بریدهباشد، به صورتی که علایم  بیایند و بروند و یا شدت شان کم و زیاد شود. همه کسانی که مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی هستند ناتوانی روانی اجتماعی را تجربه نخواهند کرد. بهرحال، آنهایی که دچار چنین ناتوانی بشوند ممکن است از صدمات شدید اجتماعی رنج ببرند.

کسانی که مبتلا به یک ناتوانی اساسی هستند که احتمالا  دائمی خواهد شد ممکن است مشمول پشتیبانی با حمایت مالیان دی آی اس شوند.

سازمان ملی بیمه ناتوانی اذعان می کند که امید داشتن برای بهبودی مهم است.

ان دی آی ا دارای یک گروه مرجع بخش بهداشت روانی می باشد تا بهافراد مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی برای دسترسی به ان دی آی اس کمک کند.  برای اطلاعات بیشتر در مورد گروه مرجع به صفحه اینترنتی گروه مرجع بخش بهداشت روانی ان دی ای اسمراجعه کنید.

دائمی، در طول زندگی و بریده بریده

برای اینکه مشمول ان دی آی اس شوید شما باید مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی باشید که آن :

  1. احتمالا دائمی ( تا پایان زندگی) بشود
  2. بر توانایی شما در انجام دادن کارهای روزمره و یا مشارکت در فعالیت های تان تاثیر قابل توجهی بگذارد
  3. احتمالا به پشتیبانی همیشگی نیاز داشته باشد.

سطح پشتیبانی مورد نیاز برای ناتوانی روانی اجتماعی ممکن است در طول زندگی همیشه یکسان نباشد. شما ممکن است دوره های “خوب” و دوره های “بد” داشته باشید ( در برنامه ان دی ای اس، این موضوع  را به عنوان “تغییرات در شدت” یا “بریده بریده” توضیح می دهند). اگر شما به یک وضعیت بهداشت روانی  بریده بریده مبتلا باشید، که به پشتیبانی همیشگی نیاز داشته باشد، هنوز ممکن است که شما بتوانید از ان دی ای اس بهره مند شوید.

ان دی آی اس و بهبودی

توصیف کردن وضعیت بهداشت روانی خودتان به عنوان یک “ناتوانی” که “قابل  توجه” است و “احتمالا دائمی و برای طول زندگی خواهد بود” ممکن است با دیدگاه شما در مورد بهبود یافتن همخوانی نداشته باشد.

به یاد داشته باشید: این ها فقط اصطلاحاتی است که بوسیله ان دی آی اس بکار می روند. آن ها الزاما شما را تعریف نمی کنند. بهر حال، با یک برنامه ان دی آی اس شما می توانید خدماتی را انتخاب کنید که برای یک زندگی با معنا از شما پشتیبانی کند، چیزی که با تعریف خودتان از بهبودی همخوانی داشته باشد.

خدمات جدیدی که با NDIS می توانید از تاریخ 1 ژوئیه سال 2020 به آن دسترسی پیدا کنید، “مربی بهبودی روانی اجتماعی” است. اینها درمانگرهائی هستند که می توانند با تهیه و اجرای یک برنامه بهبودی، از جمله مواردی مانند ایجاد مهارت برای مدیریت چالشهای روزمره در زندگی، از شما حمایت کنند. ما اطلاعات بیشتری در مورد مربیان بهبودی را در مرحله 5 جمع آوری کرده ایم.

لینک های مفید

یک چهارچوب کاری ملی برای خدمات بهداشت روانی بهبود- محور: راهنما برای درمانگر ها و عرضه کننده ها. فصل 3 – مفهوم بهبودی (پی دی اف)

A national framework for recovery-oriented mental health services: Guide for practitioners and providers. Chapter 3 – Recovery the concept [PDF]

یک چهارچوب کاری ملی برای خدمات بهداشت روانی بهبود- محور: راهنما برای درمانگر ها و عرضه کننده ها. (متن کامل)

A national framework for recovery-oriented mental health services: Guide for practitioners and providers [Full document]

برگه اطلاعات:بهبودی از ناتوانی روانی اجتماعی و ان دی آی اس (پی دی اف)

Fact Sheet: Psychosocial disability recovery and the NDIS [PDF]

مربیان بهبودی روانی اجتماعی – جزوه اطلاعات

Psychosocial Recovery Coaches – Information booklet [PDF]

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم