قدم 4-چه کسی می تواند مدافع شما باشد؟

در حالی که ان دی آی اس قصد دارد حق انتخاب و اختیاردر زندگی تان را به شما بدهد، برای برخی از افراد سخت است که در مورد نیازهای شان با صراحت صحبت کنند. گاهی ممکن است شمابه کمکی از یک عضو خانواده، دوست یا فردی که دستمزد می گیرد نیاز داشته باشید تا برای درخواست دسترسی به ان دی ای اس، اقدام از جانب شما برای افزایش منافع، محافظت و دفاع از حقوق تان از شما پشتیبانی کند. به این افراد می توان به عنوان “مدافع” شما اشاره کرد. یک مدافع، مثل یک پشتیبان، می تواند در مکالمات تلفنی و جلسات شما مشارکت کند، یا می تواند از جانب شما صحبت کند، بنویسد یا اقدام کند.

این شخص باید:

 • کاری کند که به صلاح شما باشد، نه برای شخص دیگری
 • روی نیازهای شما تمرکز کند
 • در حالی که به حقوق دیگران احترام می گذاردبه شما وفادار باشد
 • هرگاه شما نیاز داشته باشید سخنگوی تان باشد

مهم است که بدانید دربازبینی حقوقی یک تصمیم، ان دی آی ا پشتیبانی دفاعی یا وظیفه نمایندگی را عرضه نمی کند. قانون ان دی ای اس (2013) اجازه چنین کاری را نمی دهد.

برنامه های دفاع بیرونی

برنامه های متعددی وجود دارند که پشتیبانی دفاع بیرونی را ارائه می دهند. فهرست بعضی از برنامه های ایالتی و اقلیمی در اینجا وجود دارد: www.dss.gov.au

برنامه ملی دفاع از ناتوانان (ان دی ا پی) هم وجود دارد که می تواند به شما کمک کند و یا در باره برنامه های محلی یا پشتیبانی های هم ردیف شما را مطلع کند.

وقتی که برای دسترسی به ان دی ای اس اقدام می کنید یک مدافع می تواند کمک بزرگی باشد، اما همه افرادشخص پشتیبانی کننده ای ندارند که بتواند از آنها دفاع کند. برنامه ملی دفاع از ناتوانان (ان دی ا پی) مدافع هایی در دسترس افراد مبتلا به ناتوانی قرار می دهد که آنها از حقوق افراد دفاع کرده و استفاده عادلانه از حقوق انسانی را تضمین می کنند، بخصوص برای کسانی که مبتلا به ناتوانی هستند. ان دی ا پی دفاع از ناتوانان را در شش حوزه کلیدی پوشش می دهد:

 • دفاع  از خود: از افراد مبتلا به ناتوانی پشتیبانی می کند تا از خود، یا بصورت یک گروه، دفاع کنند
 • دفاع خانوادگی: به اعضای خانواده کمک می کند که از جانب شخصی دفاع کنند
 • دفاع انفرادی: از حقوق افراد با کار کردن بر روی تبعیض، توهین و بی توجهی حمایت می کند
 • دفاع حقوقی: از حقوق و اموال افراد با پرداختن به جنبه های حقوقی تبعیض، توهین و بی توجهی حمایت می کند
 • دفاع شهروندی: برای افراد داوطلبان مناسب پیدا می کند
 • دفاع سازمانی: سعی می کند که موانع را بر طرف کند و مانع تبعیض شود تا حقوق مردم رعایت شود. برای پیدا کردن سازمان های پشتیبانی دفاعی در منطقه خودتان  از جوینده دفاع آنلاین استفاده کنید.

دفاع از خود

دفاع از خود یعنی شما اعتماد به نفسی دارید که می توانید برای بهتر کردن کیفیت زندگی تان به تنهایی عمل کنید. در این موقعیت شما می توانید نیازهای خود را توضیح دهید و در مورد پشتیبانی های مورد نیازتان تصمیم بگیرید.

برنامه ملی دفاع از ناتوانان (ان دی ا پی) همچنین می تواند به شما کمک کند که از راه های زیر مهارت های دفاع از خود را بهتر کنید:

 • کمک کردن به رشد کردن شما و تشخیص دادن نیاز ها و اهداف خود
 • اطمینان یافتن از اینکه شما حقوق و وظایف خود را درک می کنید
 • اطمینان یافتن از اینکه شما تصمیم های خود و تاثیراتی را که  بر زندگی تان خواهند گذاشت درک می کنید
 • پشتیبانی کردن درتجدید نظرها. به عنوان مثال، اگر تصمیم بگیرید که از ان دی آی ا برای یک تجدید نظر داخلی درخواست کنید آنها می توانند کمک کنند که شما در تجدید نظر مشارکت داشته باشید. در صورتی که بخواهید در مورد یک تصمیم ان دی آی اس یک تجدید نظر خارجی در دادگاه اداری استیناف (ا ا تی) انجام شود، ان دی ا پی همچنین می تواند شما را در ارتباط با یک فرد پشتیبان قرار دهد

وبسایت www.advokit.org.au را ببینید، وبسایتی که توسط “شبکه دفاع از ناتوانان استرالیا با مسئولیت محدود(دی ا ان ا)” ایجاد شده است، تا در دفاع از افراد مبتلا به ناتوانی در ارتباط با ان دی آی اس پشتیبانیکند.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم