قدم 5 – اداره کردن برنامه من

وقتی که شما در مورد آینده تان با هزینه آن دی ای اس فکر می کنید لازم است که در باره چند تصمیم مهم برای برنامه تان فکر کنید. شما مجبور نیستید که هم اکنون تصمیم بگیرید، ولی لازم است که جستجو کردن گزینه های تان را شروع کنید. علاوه بر اندیشیدن که آیا شما از یک “مربی بهبودی” پشتیبانی می خواهید، باید به این فکر کنید که آیا “هماهنگی پشتیبانی” را ترجیح می دهید و اینکه چگونه میخواهید پول موجود در برنامه خود را مدیریت کنید.

هماهنگی پشتیبانی

این ویدیو را ببینید: در مورد هماهنگی پشتیبانی چه فکر می کنید؟

متن مکالمات این ویدیو را در اینجا ببینید: متن مکالمات-هماهنگی پشتیبانی

یکی از پشتیبانی های مهم هماهنگ کننده پشتیبانی  است  که  شما باید درخواست آن را به عنوان قسمتی از برنامه تان در نظر بگیرید. این شخص یک فرد مستقل است که کمک می کند تا انتخاب کردن و اداره کردن خدمات پشتیبانی تان را یاد بگیرید و به شما کمک می کند تا برنامه تان را اجرا کنید. او به شما کمک می کند که در مورد مفید بودن خدماتی که هزینه شان را می پردازید فکر کنید و  می تواند به شما کمک کنند تا تغییراتی بوجود آورید. بیشتر افراد مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی از وجود هماهنگ کننده پشتیبانی بهره خواهند برد.

این چیزها را در نظر داشته باشید

اگر شما مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی هستید ممکن است اداره کردن خدماتی که ان دی آی اس هزینه شان را می پردازد برای تان سخت باشد. اگر برای تصمیم گرفتن از طرف خانواده و دوستان کمک زیادی دریافت نمی کنید، یک هماهنگ کننده پشتیبانی می تواند کمک کند. حتی اگر از طرف خانواده و دوستان پشتیبانی می شوید، یک هماهنگ کننده پشتیبانی می تواند کمک کند تا مطمئن شوید که تمام خدماتی را دریافت می کنید مفید هستند. این موضوع بخصوص در زمان دریافت  اولین کمک مالی صدق می کند. در طول زمان، این شخص می تواند کمک کند که مهارت های خود را توسعه داده و بتوانید برنامه خود را شخصا اداره کنید. شما ممکن است برای کمک به اداره کردن برنامه خود به یک هماهنگ کننده پشتیبانی نیاز داشته باشید در صورتی که در موارد زیر به کمک نیاز داشته باشید:

  • انجام دادن کارهای روزانه
  • انتخاب کردن گزینه ها
  • مواظبت کردن از پول تان
  • دانستن آنچه باید کرد وقتی که مشکلی پیش می آید.

در قدم 6 از کتابچه reimagine.today  شما لیستی از مزایا و معایب وجود دارد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرد که آیا به هماهنگ کننده پشتیبانی نیاز دارید یا نه.

گزینه هایی برای مدیریت منابع مالی

متن مکالمات این ویدیو را در اینجا می توانید پیدا کنید: متن مکالمات-خود-گردانی

با برنامه تان ممکن است شما منابع مالی برای پشتیبانی ها تان دریافت کنید. برای اداره کردن بودجه و منابع مالی تان چهار گزینه وجود دارد. شما همچنین می توانید ترکیبی از گزینه ها را بکار ببرید.

در زیر گزینه هایی برای اداره کردن کمک های مالی ان دی آی اس تان دیده می شوند. آنها واقعا برنامه شما را اداره نمی کنند.

شما می توانید تصمیم بگیرید که بودجه تان را اداره کنید. اگر شما این گزینه را انتخاب کردید، ان دی آی اس پول را  مستقیما به شما یا نماینده تان پرداخت می کند. اگر احساس می کنید که شخصا توانایی اداره همه امور را ندارید شما می توانید تصمیم بگیرید که مدیریت قسمتی از بودجه را انجام دهید. به عنوان بخشی از برنامه تان شما می توانید به کسی دستمزد بدهید تا کمک کند که چگونگی مدیریت بودجه بوسیله خود را یاد بگیرید. اگر شما شخصا مدیریت کنید انتخاب و اختیار بیشتری بر روی خرید پشتیبانی های ناتوانی خواهید داشت.

ین شخصی است که شما برای اداره کردن منابع مالی تان انتخاب می کنید.

اگر شما این گزینه را انتخاب کنید، بودجه های شما بوسیله یک عرضه کننده مدیریت برنامه اداره خواهد شد. این معمولا سازمانی است که شما انتخاب می کنید. در این گزینه سازمان ملی بیمه ناتوانی پول را مستقیما به مدیر برنامه تان پرداخت می کند.

اگر گزینه شما چنین باشد که سازمان ملی بیمه ناتوانی بودجه های شما را اداره کند، آنها مستقیما به عرضه کنندگان خدمات پول پرداخت می کنند.

اگر شما یک شرکت کننده ان دی آی اس بشوید، شما تصمیم خواهید گرفت که منابع مالی تان را چگونه اداره کنید. شما ممکن است بخواهید که گزینه ها را ترکیب کنید و قسمتی از بودجه ها را شخصا اداره کنید در حالی که شخص دیگری سایر بودجه های شما را اداره می کند. موضوع این است که چه چیزی برای شما بهتر کار می کند. در قدم 6 از کتابچه reimagine.today شما لیستی از محاسن و معایب وجود دارد که در تصمیم گیری به شما کمک می کند. اکنون فکر کردن در مورد نیاز داشتن به یک هماهنگ کننده پشتیبانی و پشتیبانی برای مدیریت بودجه تان را شروع  کنید. وقتی که برنامه ریزی ان دی آی اس را شروع می کنید، شما می توانید درخواست کنید که که پشتیبانی های صحیح را به شما بدهند. اگر در حال حاضر از سازمانی پشتیبانی دریافت می کنید شما می توانید تقاضا کنید که توصیه های بیطرفانه را از شخص دیگری دریافت کنید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم