راهنمایی ها: وقتی که ناتوانی روانی اجتماعی ناتوانی “اصلی” شما نیست

برای دسترسی به ان دی آی اس، شما باید مبتلا به یک ناتوانی باشید که علتش یک یا چند اختلال ذهنی، تشخیصی، مغزی و عصبی، حسی یا جسمانی باشد، یا یک یا چند اختلال ناشی از یک وضعیت بهداشت روانی داشته باشید.

اگر شما مبتلا به چند ناتوانی هستید، هنگامی که ان دی آی ا در مورد صلاحیت شما تصمیم گیری می کند همه آنها را باهم در نظر می گیرد.

در مقایسه با جمعیت عمومی، افرادی که مبتلا به ناتوانی های دیگری هستند به احتمال بیشتری دچار ناتوانی روانی اجتماعی می شوند. اما هنوز، تشخیص دادن و پاسخ دادن به این ناتوانی می تواند پیچیده باشد.

اگر شما دچار اختلال هایی ناشی از یک یا چند ناتوانی هستید، هنوز لازم است که تاثیر هر کدام را بر زندگی روزمره تان نشان دهید، مثلا در موراد زیر:

  • تحرک / مهارت های حرکتی
  • ارتباطات
  • تعامل اجتماعی
  • یادگیری
  • مراقبت از خویش، و،
  • اداره کردن امور خود.

هر چند که ان دی آی ا از شما اطلاعاتی در باره ناتوانی اصلی تان درخواست می کند، اما ممکن است آنها از چگونگی تاثیر ناتوانی روانی اجتماعی شما بر ناتوانی (های) دیگر تان آگاه نباشند، یا از تاثیری که هر دوی آنها هر روز بر شما می گذارند.

شما لازم است که این ها را نشان دهید:

  • چگونه ناتوانی اصلی و ناتوانی روانی اجتماعی شما بر هم اثر می گذارند
  • تاثیری که هر کدام بر شما می گذارند، و،
  • هر نوع خدمات یا مهارت های تخصصی که برای پشتیبانی از شما ضروری می باشد.

بنابراین، لازم است که شما شوهدی از ناتوانی اصلی تان ارائه کنید. همچنین لازم است که شما شواهدی از ناتوانی روانی اجتماعی تان ارائه کنید.

 

لینک های مفید

اطلاعات بیشتری در باره ارائه کردن شواهد را می توان در قدم 1 پیدا کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در باره تاثیر و تعیین کردن سطح پشتیبانی ناتوانی به قسمت راهنمایی ها در راهنمایی هایی برای تعیین کردن سطح های پشتیبانی مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر در باره روند  پرکردن تقاضای دسترسی را می توان در قدم 3 پیدا کرد.

اطلاعات بیشتر در باره  جمع آوری کردن شواهد برای تقاضانامه  را می توان در قدم 4 پیدا کرد.

فرم شواهد ناتوانی روانی اجتماعی ان دی آی اس (PDF 196KB)

Healthy Mind – Easy read Mental Health tool.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم