قدم 5 – امیدها و رویاهای من برای آینده

هر کسی امیدها و رویاهایی دارد. ان دی آی اس امیدها و رویاها را “آرزوها” می خواند. آرزوها چیزهایی هستند که می خواهید در آینده روی دهند. بعضی از آنها ممکن است بزرگ و درازمدت باشند و غیر ممکن بنظر برسند، در حالی که برخی دیگر ممکن است کوچکتر باشند و در زمان کوتاه تری امکان پذیر. به عنوان بخشی از سفر بهبودی، هدف ها مهم می باشند. این ها می توانند در چندین حوزه از زندگی شما باشند.

در کتابچه reimagine.today (یا برنامه موبایل) شما می توانید به جستجوی امیدها و رویاها بپردازید. در اینجا چند حوزه از زندگی شما دیده می شوند که ممکن است برای آنها امیدها و رویاهایی داشته باشید:

  • انتخاب و اختیار – گرفتن تصمیم هایی در مورد چیزی که برای تان مهم است، چگونه زندگی می کنید و چه کسی از شما پشتیبانی می کند.
  • فعالیت های روزانه – اینها شامل کارهایی هستند که هر روز انجام می دهید مثل آشپزی، خرید، نظافت و بیرون رفتن.
  • رابطه ها – کسانی که در زندگی تان حضور دارند و اینکه چگونه از رابطه خود با آنها پشتیبانی کنید.
  • خانه– محلی که در آن زندگی می کنید وآیا برای شما مناسب است.
  • بهداشت و شادکامی– تندرستی جسمانی و عمومی شما، مثلحرکات نرمشی و تغدیه.
  • یادگیری مادام العمر – چیزهایی که می خواهید بیاموزید. ممکن است این آموزش از راه های متعددیصورت گیرد، نه فقط در کلاس های درس.
  • کار– این می تواند شامل کارهای داوطلبانه یا دستمزدی باشد.
  • مشارکت اجتماعی و منطقه ای – شرکت کردن در چیزهایی که برای تان لذت بخش هستند، و به مشارکت گذاشتن این چیز ها با دیگران، تا احساس کنید و تعلق داشته باشید.

امیدها و رویاهای هم ردیفان خود در reimagine.today را در اینجا جستجو کنید:

تمرین آموزشی✎

امیدها و رویاها را در این تمرین جستجو کنید.

جستجو کردن امیدها و رویا های مان

حالا نوبت شما است. در کتابچه تان قسمت “امیدها و رویاهای من” را کامل کنید. با تصور اینکه مانعی در سر راه تان نباشد شروع کنید، زندگی ایده آل شما چگونه خواهد بود؟ امیدها و رویاهای شما چیستند؟ تا آنجاییکه می خواهید خلاق باشید. سپس به قسمت

“جستجو کردن امیدها و رویاهای من” بروید و تا سه امید / رویا را برای جستجوی کامل تری انتخاب کنید

جستجو کردن هدف های تان نه تنها برای ان دی آی اس مهماست بلکه برای زندگی و امیدوار ماندن شما نیز اهمیت دارد. در کتابچه تان شما می توانید لیست آرزوهای تان را بنویسید. فقط بخاطر داشته باشید که ممکن است با صحبت کردن در باره آنها احساس آسیب پذیری کنید، بنابراین اطمینان حاصل کنید که در هنگام مطرح کردن این آرزوها با دیگران احساس راحتی می کنید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم