قدم 4 – برای کمک با چه کسی تماس بگیرم؟

برای کسب اطلاعات در باره ان دی آی اس شما می توانید از چندین راه با ان دی آی ا تماس بگیرید –

تلفنی

تلفنی با شماره 1800800110 – 8 صبح تا 11 بعدازظهر به وقت محلی، دوشنبه تا جمعه

آنلاین – از فرم تماس آنلاین استفاده کنید

www.ndis.gov.au

به یک مرکز خدمات مصرف کنندگان بروید

تعداد زیادی از این مراکز در سرتاسر استرالیا وجود دارند. این مراکز روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر باز هستند. در وبسایت ان دی آی اس اداره محلی خود را پیدا کنید.

پستی

National Disability Insurance Agency
GPO Box 700
Canberra ACT 2601

ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی

اگر به کمک نیاز دارید شما می توانید به خدمات زیر دسترسی داشته باشید

  • خدمات مترجمی رایگان 24 ساعته به شماره 131450 زنگ بزنید و بخواهید شما را به تلفن 1800800110 وصل کنند
  • تلکس (تی تی وای) به شماره 1800555677 زنگ بزنید و بخواهید شما را به شماره 1800800110 وصل کنند
  • حرف بزنید و گوش کنید (رله صحبت به صحبت): به شماره 1800555727 زنگ بزنید و بخواهید شما را به شماره 1800800110 وصل کنند
  • اگر شما یک مصرف کننده رله اینترنتی هستید، به وبسایت خدمات ملی رله بروید و بخواهید شما را به 1800800110 وصل کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تماس گرفتن با ان دی ای ا از وبسایت www.ndis.gov.au  دیدن کنید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم