قدم 5 – انتخاب در ان دی ای اس

یکی از اصول مهم ان دی آی اس در باره واگذاری  انتخاب و اختیار به شما می باشد. داشتن قدرت انتخاب به این معنا است که شما می توانید زندگی خود را دوباره تجسم کنید و اختیار تصمیم های خود را داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم گیری، به این تمرین کوچک نگاه کنید:

LEARNING ACTIVITY

Decision making: skills for your NDIS Journey

ما شما را تشویق می کنیم که مهارت های تصمیم گیری را تمرین کنید، چه برنامه ان دی آی اس را دریافت کنید چه نکنید.

تصمیم گیری برای بعضی ها آسان است و برای دیگران خیلی سخت تر. این موضوع ممکن است به کثرت تصمیماتی که می گیرید و پیچیدگی آنها بستگی داشته باشد.

اتخاذ بعضی از تصمیم ها نیاز به زمان  دارد و برای برای گرفتن بعضی از تصمیم ها، مشورت کردن با دیگران مفید می باشد. آنچه که یک تصمیم بزرگ به حساب می آید برای افراد متفاوت می باشد.

به عنوان مثال، بعضی از افراد تصمیم گیری در مورد استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای رفتن به یک قرار ملاقات  را  هر روز انجام می دهند. ممکن است برای سایر افراداین کار ترسناک و تصمیمی پیچیده باشد.

بنابراین، وقتی که ما در مورد تصمیم ها فکر می کنیم باید به خود فرصت دهیم، انتخاب های مان را در نظر بگیریم و تصمیم بگیریم که آیا به پشتیبانی نیاز داریم یا نه. فراموش نکنید، اشکالی ندارد که تصمیمی بگیرید و بعدا آن را تغییر دهید.

برای کمک شما می توانید از این ابزار استفاده کنید:

Decision-Making-Tool

به خاطر داشته باشید:

  • شما حق دارید که تصمیمات خود را بگیرید
  • اشکالی ندارد که با آزمودن چیزهای مختلف، یاد بگیرید
  • اشکالی ندارد که با دیگران مشورت کنید
  • شما می توانید نظرتان را تغییر دهید
  • اشکالی ندارد تصمیماتی بگیرید که دیگران آن ها را نپسندند
  • شما می توانید برای خود تصمیماتی بگیرید که با تصمیمات دیگران اختلاف داشته باشند.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم