قدم  6 – از شما بخاطر استفاده از کتابچه reimagine.today تشکر می کنیم

از شما بخاطر استفاده از منبع reimagine.today تشکر می کنیم !

کتابچه  reimagine.today با همکاری کسانی که مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی هستند طراحی شده است. بسیاری از افرادی که در تولید   reimagine.today فعالیت کرده اند دارای تجربه زندگی شده از ان دی آی اس هستند. آنها تجارب خود را به اشتراک گذاشته اند تا به افراد دیگری که مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی هستند کمک کنند تا ان دی ای اس را بهتر درک کنند. این کتابچه به بهبودی شما کمک می کند چه یک برنامه ان دی آی اس را دریافت کنید چه نکنید.

ما امیدواریم در تجسم کردن دوباره زندگی تان reimagine.today  برای شما فایده ای داشته است.

اگر شما پرسش های دیگری در باره ان دی آی اس و ناتوانی روانی اجتماعی دارید لطفا با سازمان ملی بیمه ناتوانی تماس بگیرید: 1800800110.

اگر شما بازخوردی در مورد منبع reimagine.today دارید لطفا با شورای هماهنگ کننده بهداشت روانی تماس بگیرید:

reimagine@mhcc.org.au

بازخورد شما به ما کمک می کند که منبع reimagine.today را اصلاح کنیم، نه خود ان دی آی اس را.

آخرین یادآوری …

تجربه های افراد منحصر بفرد می باشند. نیازهای افراد به خدمات بهداشتی و ناتوانی ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. ان دی آی ا فعالیت می کند تا نیازهای کسانی را که مبتلا به یک وضعیت ناتوانی روانی اجتماعی هستند برآورده کند و از دیدگاه  بهداشت روانی  به بازبینی ان دی آی اس ادامه خواهد داد.

در “گزارش ملی 2016 در مورد بهداشت روانی و جلوگیری از خودکشی”، کمیسیون ملی بهداشت روانی اعلام کرد که ان دی آی اس مهم می باشد. آن ها همچنین نگرانی هایی در باره ان دی آی اس برای افراد مبتلا به وضعیت های بهداشتی را ذکر کردند، از جمله:

  • شرایط لازم برای افراد مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی
  • کدام برنامه های بهداشت روانی باید در ان دی آی اس گنجانده شوند
  • کیفیت / قیمت گذاری پشتیبانی های روانی اجتماعی
  • شکاف های ظاهر شونده در خدمات
  • پشتیبانی برای مراقبین افراد مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی
  • در دسترس بودن خدماتی که به مردم کمک زودهنگام می کنند
  • پشتیبانی کردن از افراد، کارکنان و خدمات برای انتقال یافتن
  • تاثیر سایر اصلاحات بهداشت روانی، و همیطور اصلاحات در سازمانهای اصلی بهداشت و ناتوانی.

این موارد و سایر چالش های ان دی آی اس  مرکز توجه منبع reimagine.today  نمی باشند

reimagine.today  را درست کرده اند تا برای دسترسی افراد به ان دی ای اس به آنها کمک کند.

درس هایی که از ان دی آی اس گرفته می شوند برای سالها ادامه خواهند داشت و ان دی آی ا و دیگران بر اساس بازخوردهای افراد برای پالایش ان دی آی اس اقدام خواهند کرد. این کار شامل در نظر گرفتن نیازهای پشتیبانی  افراد، نتیجه ها و رضایت آنها می باشد.

با تشکر و آرزوی بهترین ها.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم