قدم 4-فرم درخواست دسترسی و فرم مدارک پشتیبانی کننده

هر کس که بخواهد به ان دی ای اس دسترسی داشته باشد باید فرم درخواست دسترسی و/ یا فرم مدارک پشتیبانی کننده را تکمیل کند.

شما حالا می توانید یک فرم درخواست دسترسی – Access Request Form و/ یا فرم شواهد کمکی را از وبسایت ان دی آی اس دانلود کنید – Supporting Evidence Form. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در باره تکمیل کردن این فرم ها از وبسایت ان دی آی اس بازدید کنید – NDIS website. اگر برای درخواست کردن به کمک نیاز دارید، لطفا با هماهنگ کننده محلی تان یا اداره ان دی آی ا تماس بگیرید.

از مشتریان برنامه بهداشت روانی دولت فدرال که هنوز در حال انتقال به ان دی آی اس هستند اینک خواسته می شود که فرم اثبات ناتوانی روانی اجتماعی را پر کنند– Evidence of Psychosocial Disability Form. استفاده از این فرم می تواند برای سایرین هم مفید باشد، به عنوان روشی آسان تر برای جمع آوری شواهدی از ناتوانی روانی اجتماعی شان. این فرم را یک کارشناس بهداشت، کارمند پشتیبانی کننده و یا هر شخص دیگر مورد اعتمادتان می تواند پر کند.

اگر شما خدمات پشتیبانی ناتوانی را دریافت می کرده اید، ممکن است لازم باشد که فرم مدارک پشتیبانی کننده را پر کنید (در صورتی که ان دی ای ا اطلاعات کافی در مورد نیازهای شما را  هنوزنداشته باشد).

اگر شما سایر خدمات پشتیبانی ناتوانی را دریافت نمی کنید، شما باید فرم درخواست دسترسی را تکمیل کنید.

در این فرم ها، شما این قسمت ها را پر خواهید کرد: مشخصات شخصی، اطلاعات تماس، اطلاعات در مورد پشتیبان های خود و تجربه تان از زندگی کردن با یک یا چند ناتوانی.

فرم های درخواست دسترسی را به روشهای مختلفی می توانید پر کنید. شما می توانید پر کردن فرم را بصورت تلفنی انجام دهید. در روش تلفنی، نماینده ان دی آی ا سئوالات را از شما می پرسد و با همکاری شما فرم را تکمیل می کند.

آن نماینده این کارها را انجام خواهد داد:

  • هویت شما یا شخصی را که ازطرف شما وکالت دارد احراز می کند
  • رضایت شما برای پیوستن به ان دی ای اس را تایید می کند
  • از شما اجازه می گیرد تا از دیگران  اطلاعاتی در مورد شما جمع آوری کند (مثلا خانواده شما، عرضه کنندگان خدمات فعلی تان، پزشک خانوادگی و یا کارمند بهداشت)
  • تایید می کند که آیا شما  شرایط لازم دسترسی به ان دی آی اس را دارید یا نه (بر اساس سن، وضعیت اقامتی، و تجربه ناتوانی شما).

شما ممکن است ترجیح دهید فرم کاغذی برای تان فرستاده شود تا آن را پر کرده و به ان دی ای ا برگردانید. نماینده ی ان دی آی ا و یا کسی که از شما پشتیبانی می کند می تواند در پرکردن این فرم به شما کمک کند.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم