Adım 1 – Akıl sağlığı iyileşmesi, ruhsal-toplumsal engellilik ve NDIS

İyileşmek bireyseldir. İyileşmek her zaman bir akıl sağlığı rahatsızlığının belirtileri olmadan yaşamak anlamına gelmez. Tedaviye karşılık veren akıl sağlığı belirtileri olan kişiler bu belirtilerin bazen yeniden ortaya çıktığını görebilirler. Bu da zaman zaman ruh halini, düşünceleri ve davranışları değiştirebilir ve bu gelip geçen ve yoğunluğu değişen biçimlerde olabilir. Akıl sağlığısorunuyla yaşayan herkes ruhsal-toplumsal engellilik yaşamayacaktır. Ama bunu yaşayan kişiler çok ciddî toplumsal dezavantajla karşı karşıya kalacaktır.

Ciddî bir engelliliği olan ve bunun kalıcı olması olasıolan kişiler NDIS fonlarıyla sağlanan desteğe hak kazanabilirler.

Ulusal Engellilik Sigortası Kurumu iyileşmek için umudun önemli olduğunun ayırdındadır.

NDIA’nin NDIS çerçevesinde ruhsal-toplumsal engelliliği olan kişilere yardım etmek için birAkıl Sağlığı Sektörü Referans Grubu vardır. Bu Referans Grubu hakkında

Kalıcı, ömür boyu ve zaman zaman

 

NDIS’e hak kazanmak için aşağıdaki koşullara uyan bir ruhsal-toplumsal engelliliğiniz olması gerekir:

  1. büyük ihtimallekalıcı olması(ömür boyu)
  2. gündelik işleri yapma ve etkinliklere katılma yeteneğinizi ciddîölçüde etkilemesi
  3. büyük ihtimalle ömür boyu destek gerektirmesi.

Ruhsal-toplumsal engellilik için gereken destek yaşamınız süresince hep aynı düzeyde olmayabilir.‘İyi dönemler’ ve ‘kötü dönemler’ geçirebilirsiniz (NDIS’te bu, ‘yoğunluğu değişken’ veya ‘zaman zaman’olarak tanımlanır). Zaman zaman olan bir akıl sağlığırahatsızlığınız varsa ve bu ömür boyu destek gerektiriyorsa, NDIS’e erişim sağlama durumunuz olabilir.

NDIS ve iyileşme

Akıl sağlığı rahatsızlığınızı“ciddî”ve “kalıcı ya da ömür boyu” bir “engellilik” olarak tanımlamak sizin iyileşme hakkındaki görüşlerinize uymayabilir.

Unutmayın ki bunlar yalnızca NDIS tarafından kullanılan terimlerdir. Sizi tanımlıyor olmaları gerekmez. Ama, NDIS planıylasizin iyileşme tanımınıza uyan ve anlamlı bir yaşam sürdürmeniz için size destek sağlayacak hizmetleri siz seçebilirsiniz.

NDIS ile 1 Temmuz 2020 itibariyle erişebileceğiniz yeni hizmetlerden biri, “psikososyal Şifa Koçu”dur. Şifa koçu, iyileşme planınızı geliştirirken ve uygularken size destek olabilecek bir görevlidir. Örneğin size, hayatın günlük zorluklarını idare etmek için beceri geliştirmede yardımcı olabilir. 5. Adımda Şifa Koçlarıyla ilgili daha fazla bilgi topladık.

Yararlı bağlantılar

İyileşmeye yönelik akıl sağlığı servisleri için bir ulusal çerçeve: Pratisyenler ve hizmet sağlayıcılar için bir rehber. 3. Bölüm –İyileşme kavramı (A national framework for recovery-oriented mental health services: Guide for practitioners and providers. Chapter 3 –Recoverytheconcept) [PDF]

İyileşmeye yönelik akıl sağlığı servisleri için bir ulusal çerçeve: Pratisyenler ve hizmet sağlayıcılar için bir rehber (A national framework for recovery-oriented mental health services: Guide for practitioner sand providers) [Belgenin tamamı (Full document)]

Bilgi belgesi: ruhsal-toplumsal engellilikte iyileşme ve NDIS (Fact Sheet: Psychosocial disability recovery and the NDIS) [PDF]

Psikososyal Şifa Koçları – Bilgilendirme kitapçığı (Psychosocial Recovery Coaches – Information booklet) [PDF]

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
  • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda