Adım 4 – Geri Bildirim ve Şikâyetler

NDIS Şikâyet Formu

NDIS ile teması olan herkesin geri bildirimde bulunma veya şikâyet etme hakkı vardır.

NDIAneyin iyi işlediğini veya ne gibi düzeltmeler gerektiğini belirlemek için şikâyetler dahil, geri bildirimleri hoş karşılar.

Yerel bir NDIA ofisine, NDIA destek hattına telefon ederek, yazılı olarak ya da çevrim-içi formu kullanarak geri bildirimde bulunabilir veya şikâyet edebilirsiniz.

İleride izleyebilmek için sağladığınız geri bildirimlerin, özellikle de şikâyetlerin kaydını tutunuz.

Süreç

NDIA bir şikâyet aldığı zaman şunları amaçlar:

  • Büyük bir zarar, ihmal veya suiistimal riski varsa derhal harekete geçmek
  • Şikâyetin alındığının ertesi iş günü şikâyetin alındığını bildirmek
  • Şikâyetinizin alındığının bildirilmesinden itibaren iki iş günü içinde size telefon etmek
  • Şikâyetinizin alınmasından sonraki 21 iş günü içinde şikâyetleri çözmek.

 

Bir sonuçtan hoşnut değilseniz

Şikâyetinizin sonucundan hoşnut değilseniz, bir şef veya müdürden şikâyetinizi gözden geçirmesini ve şikâyetinizin nasıl ele alındığını gözden geçirmesini isteyebilirsiniz. Bundan sonra, hâlâ tatmin olmamışsanız Federal Kamu denetçisi ya da Ulusal Engellilik Savunma Program ıyoluyla yardım isteyebilirsiniz.Bir aile ferdi, arkadaş veya hizmet sağlayıcısından bu konuda destek isteyebilirsiniz.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
  • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda