Bước 5 – Làm cách nào NDIS có thể Hỗ Trợ Tôi Hoàn Thành những Hy Vọng và Giấc Mơ của tôi?

Hãy nghe vài nhân viên đồng cảnh ngộ chia sẻ về việc làm cách nào NDIS có thể giúp đỡ và sự khác biệt mà việc giúp đỡ đang tạo ra trong cuộc sống của họ:

Xem bài ghi âm của video này tại đây: Transcript-Support

NDIS tài trợ những người tham gia để mua những hỗ trợ nhắm vào việc gia tăng sự độc lập, hội nhập và sự tham gia xã hội và kinh tế. Chương trình có thể tài trợ những thứ để giúp quý vị hành động hướng tới những khát vọng của mình.

NDIS chia những thứ này ra làm mười lăm loại hỗ trợ. Sau đó chương trình đặt những loại hỗ trợ này vào ba nhóm. Dưới đây là các thí dụ về những thứ có thể được tài trợ bởi NDIS, phân ra theo ba nhóm đó. Hãy ghi nhớ, chúng chỉ là một số ý tưởng thôi. Nếu quý vị có thể mơ đến điều gì (và điều đó hợp lý và cần thiết để giúp cho tình trạng khuyết tật của quý vị (reasonable and necessary to help with your disability) thì Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia (National Disability Insurance Agency) có thể tài trợ điều đó.

Dụng cụ tính hỗ trợ (support calculator) – một dụng cụ có ích!

Dụng cụ tính hỗ trợ NDIS là một dụng cụ miễn phí trực tuyến để giúp quý vị nhận dạng những dịch vụ mà quý vị có thể nhận được thông qua kế hoạch NDIS của mình:

https://www.supportcalculator.com.au/

Dụng cụ tính có thể được dùng cho giai đoạn tiền kế hoạch (pre-planning), tái xét duyệt người tham gia và biến những nhu cầu hỗ trợ hàng tuần của quý vị thành ra một số tiền cho cả năm.

Chọn một nhóm để có định nghĩa và thăm dò những thí dụ.

 • Cuộc sống hàng ngày được cải thiện:Đây là việc trả tiền cho một người để nhờ xây dựng kỹ năng cho quý vị làm mọi việc mỗi ngày trong sự độc lập và tự tin. Quý vị có thể xây dựng những kỹ năng để: tự thức dậy vào buổi sáng, quyết định xem ăn cái gì, chuẩn bị các bữa ăn cho mình, tự tắm vòi, chọn quần áo để mặc, đi mua sắm, lau chùi nhà, đi đến các buổi hẹn, trả tiền hóa đơn hoặc theo dõi một kế hoạch chi tiêu.
 • Những sắp xếp về cuộc sống được cải thiện:Đây là nói về nhà ở của quý vị.  Có thể là lớp học dạy về xây dựng kỹ năng hoặc là một người để giúp quý vị quản lý những sắp xếp về cuộc sống của quý vị. Điều này cũng có thể bao gồm sự giúp đỡ để thay đổi những sắp xếp về cuộc sống của quý vị.
 • Những quan hệ được cải thiện:Đây là nói về các bạn bè, gia đình và các quan hệ khác của quý vị (thí dụ ngân hàng, siêu thị, bác sĩ gia đình, dược sĩ). Điều này có thể là một cuộc hội thảo, hoặc một người để giúp quý vị giải quyết những khác biệt với người khác. Điều này có thể bao gồm các lớp học cho con em hoặc cha mẹ quý vị để học hỏi thêm về những bệnh tâm thần và khuyết tật tâm lý xã hội.
 • Gia tăng việc tham gia xã hội và cộng đồng:Đây là nói về xây dựng kỹ năng để tham gia các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt nếu quý vị không đang đi làm hoặc đi học. Quý vị có thể trả tiền cho ai đó để giúp quý vị: tìm một công việc thiện nguyện, tham gia và xử dụng thư viện địa phương của quý vị, tham gia các sinh hoạt tại đia phương (thí dụ đá banh, nhóm ca hát, câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ câu cá, các nhóm hỗ trợ, v.v.).
 • Học hành được cải thiện:Đây là nói về việc phát triển của một con người. Quý vị có thể trả tiền cho người hướng dẫn có kinh nghiệm để giúp quý vị học tại TAFE, đại học hoặc một khóa học khác.
 • Tìm và giữ một công việc:Quý vị có thể trả tiền cho một người để giúp quý vị tìm các cơ hội lấy kinh nghiệm làm việc. Nếu quý vị có được việc làm quý vị có thể trả tìền cho một người để giúp nơi làm việc hoặc những người làm chung hiểu quý vị hơn và biết cách hỗ trợ quý vị trong vai trò của mình. Quý vị có thể trả tiền cho một người để giúp quý vị trong các cuộc thảo luận với Centrelink.
 • Sức khỏe và hạnh phuc được cải thiện:Đây là nói về săn sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị. Quý vị có thể trả tiền cho một huấn luyện viên cá nhân tại phòng tập thể dục ở địa phương quý vị (nhưng quý vị phải trả phí hội viên phòng tập thể dục của mình), cho một người để hỗ trợ và dạy quý vị cách trình bày tốt hơn quan điểm và suy nghĩ về sự điều trị của quý vị trước các bác sĩ, hoặc cho một người để giúp quý vị tham dự và làm quen bạn bè mới tại trung tâm cộng đồng địa phương quý vị.
 • Các chọn lựa về cuộc sống được cải thiện:Đây là nói về quản lý kế hoạch NDIS của quý vị. Quý vị có thể trả tiền cho một người hoặc cơ sở thương mại để giúp quý vị lên kế hoạch, lập ngân sách và quản trị sự tài trợ của NDIS..
 • Điều hợp các hỗ trợ (một Điều Hợp Viên Hỗ trợ):Quý vị có thể trả tiền cho một người để giúp quý vị tổ chức các hỗ trợ và dịch vụ mà quý vị trả tiền để có. Họ cũng có thể giúp quý vị thay đổi những hỗ trợ này.
 • Giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày: Giống như ‘Cuộc sống hàng ngày được cải thiện’ trên đây. Quý vị cũng có thể trả tiền cho một người để giúp quý vị khởi đầu ngày và sống cuộc đời của mình. Người này có thể giúp quý vị thức dậy hăng hái vào buổi sáng, chuẩn bị các bữa ân cho mình, tắm và mặc quần áo, đi chợ, chùi rửa, đi đến các buổi hẹn, trả tiền hóa đơn hoặc lập kế hoạch chi tiêu. Đành rằng việc quý vị học cách tự làm những điều này là tốt, nhưng đôi khi chuyện ấy không thực hiện được, thí dụ vào những lúc có thay đổi lớn lao trong cuộc sống (thí dụ một quan hệ chấm dứt, quý vị bắt đầu hoặc mất việc làm, quý vị phải vào hay rời bệnh viện).
 • Giúp đỡ việc tham gia xã hội và cộng đồng:Giống như ‘Gia tăng việc tham gia xã hội và cộng đồng(trên đây). Đây là nói về trợ giúp tham gia các sinh hoạt, đặc biệt nếu quý vị không đang đi làm hoặc đi học. Quý vị có thể trả tiền cho một người để cùng đến dự sinh hoạt với quý vị. Quý vị có thể cần thêm trợ giúp khi quý vị làm không tốt mọi thứ và những mục tiêu lẫn kế hoạch NDIS của quý vị phải thay đổi theo với khả năng tự mình làm mọi việc.
 • Những món hàng tiêu dùng:Đây là nói về việc mua các món để dùng hàng ngày. Quý vị có thể được tài trợ để trả tiền cho những thứ như miếng thấm tiểu tiện (continence pads), hoặc trang bị khác, để hỗ trợ những nhu cầu do khuyết tật của quý vị. Không có gì bất thường khi cần những thứ như vậy, những người có khuyết tật tâm lý xã hội thường có sức khỏe thể chất kém.
 • Chuyên chở:Đây là tài trợ cho việc di chuyển đi và về từ các sinh hoạt. Việc này thường được cung cấp bởi các nhân viên trợ giúp, họ hỗ trợ quý vị tiếp cận cộng đồng, theo đuổi các thú vui riêng và đi đến các buổi hẹn. Đối với nhiều người khoản tài trợ di chuyển thay thế Trợ Cấp Di Chuyển của Centrelink (Centrelink Mobility Allowance) và những phụ cấp di chuyển khác mà có thể quý vị đã có trước đây. Nếu quý vị trả tiền để học cách dùng phương tiện di chuyển công cộng thì tài trợ này thuộc về loại ‘xây dựng khả năng’(’capacity building’) kể trên.
 • Kỹ thuật trợ giúp:Trang bị để giúp quý vị. Nếu quý vị đi lại khó khăn quý vị có thể mua một dụng cụ giúp di chuyển. Những cách mà kỹ thuật có thể giúp người bị khuyết tật tâm lý xã hội vẫn còn đang được khám phá. Quý vị có thể mua một tập lịch điện tử hoặc một ứng dụng cho điện thoại của mình để giúp quý vị nhớ các buổi hẹn. Nếu quý vị cần giúp đỡ để truy cập máy điện toán hầu nghiên cứu những điều giúp cho khuyết tật tâm lý xã hội thì điều này có thể được tài trợ như là một chi phí ‘xây dựng khả năng’(‘capacity building’).
 • Thay đổi nhà cửa:Thực hiện những thay đổi vật chất trên căn nhà của quý vị để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Một thí dụ có thể là có một đèn chớp trong nhà để báo động nhắc quý vị làm các sinh hoạt hàng ngày.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước