Bước 6 -Tiến trình lập kế hoạch NDIS ra sao?

 

Phát triển kế hoạch NDIS của quý vị

Có năm giai đoạn để phát triển kế hoạch NDIS của quý vị:

Đối với nhiều người điều này có vẻ dễ dàng, nhưng họ vẫn có thể gặp khó khăn. Đây là lý do tại sao quý vị đã dành thời gian suy nghĩ về mục tiêu của mình cho tương lai (nếu quý vị chưa suy nghĩ, hãy xem trang Hy vọng và ước mơ trong tuơng lai của tôi (My future hopes and dreams).

Nếu quý vị mắc bệnh tâm thần, đôi khi quý vị có thể cảm thấy cuộc sống nằm ngoài vòng kiểm soát của mình, hãy nhờ người khác đưa ra quyết định cho quý vị.

NDIS cho phép quý vị lấy lại quyền kiểm soát và đưa ra quyết định cho chính mình (hoặc với sự giúp đỡ của những người quý vị chọn).

Để tận dụng tối đa NDIS, hãy chọn mục tiêu của quý vị và xác định các hỗ trợ nào quý vị cần để đạt được điều đó. Bằng cách điền vào sách bài tập reimagine.today (hoặc ứng dụng app) về những điều quý vị suy nghĩ sẽ giúp ích cho tiến trình lập kế hoạch.

Quý vị sẽ được nhân viên NDIA liên lạc để sắp xếp thời gian và địa điểm để nói về cuộc sống của quý vị.

Nhiều cuộc nói chuyện lập kế hoạch xảy ra qua điện thoại. Nếu muốn, quý vị có thể yêu cầu có cuộc họp trực tiếp.

Cuộc họp đầu tiên với nhân viên lập kế hoạch là để tìm hiểu về quý vị. Họ sẽ hỏi về cuộc sống của quý vị, bao gồm cách quý vị xử lý các sinh hoạt hàng ngày và hỗ trợ hiện tại của quý vị. Quý vị có thể chuẩn bị thông tin này bằng cách dùng sách bài tập reimagine.today (hoặc ứng dụng app) và chúng tôi khuyên quý vị mang sách bài tập đến cuộc họp lập kế hoạch.

Mức độ hỗ trợ hiện tại có thể là chính thức (các dịch vụ hỗ trợ được trả tiền như dịch vụ khuyết tật, y tế hoặc sức khỏe tâm thần) và không chính thức (gia đình, bạn bè, người đồng cảnh ngộ, câu lạc bộ và các kết nối cộng đồng khác). Sách bài tập reimagine.today có thể giúp quý vị liệt kê và mô tả các hỗ trợ của quý vị.

Kế hoạch của mọi người đặc biệt khác nhau, do đó nhân viên lập kế hoạch cần tìm hiểu về quý vị, mục tiêu và những gì quý vị cần để đạt đến đó. Điều này sẽ giúp họ phát triển kế hoạch phù hợp với quý vị. Điền vào sách bài tập reimagine.today về mục tiêu và nguyện vọng của mình sẽ giúp quý vị chuẩn bị.

Nếu gặp khó khăn trong việc điền vào sách bài tập, chỉ cần chia sẻ suy nghĩ của quý vị về:

 • Mục tiêu của quý vị (hy vọng, ước mơ và nguyện vọng)
 • Nhu cầu hỗ trợ (người và thiết bị) để đáp ứng mục tiêu của quý vị.

Cho dù cuộc họp lập kế hoạch của quý vị là trực tiếp hoặc qua điện thoại, quý vị có quyền nhờ hỗ trợ cho cuộc nói chuyện này. Quý vị có thể mời người mình tin tưởng vào cuộc họp, để đảm bảo kế hoạch là những gì quý vị mong muốn. Quý vị cũng có thể nói quý vị không muốn ai ở đó.

Đôi khi, cuộc nói chuyện lập kế hoạch có thể cần hơn một lần họp. Quý vị có thể yêu cầu để có nhiều cuộc họp hơn.

Hỗ trợ với kế hoạch của quý vị

Một điều cần suy nghĩ về cuộc họp lập kế hoạch là liệu quý vị muốn có Điều Hợp viên Hỗ trợ hoặc Huấn luyện viên Phục hồi tham gia vào kế hoạch của quý vị hay không.

Nếu quý vị gặp khó khăn về suy nghĩ, trí nhớ hoặc lập kế hoạch, Điều Hợp viên Hỗ trợ có thể thực sự hữu ích. Để biết thêm thông tin về Điều Hợp viên Hỗ trợ NDIS, hãy xem trang Quản lý kế hoạch của tôi (Managing my plan). Hoặc để biết thêm thông tin về các huấn luyện viên phục hồi, hãy xem trang này.

Sau cuộc nói chuyện lập kế hoạch, nhân viên NDIA sẽ phát triển kế hoạch NDIS của quý vị. Để biết thêm thông tin về kế hoạch NDIS, xin xem trang Kế hoạch NDIS là gì? (What is an NDIS plan?).

Kế hoạch NDIS của quý vị

Đừng đồng ý với kế hoạch cho đến khi quý vị hài lòng nhu cầu hỗ trợ của mình sẽ được đáp ứng. Yêu cầu xem bản  dự thảo kế hoạch trước khi hoàn tất. Một số người ngạc nhiên vì những gì họ nghĩ sẽ có trong kế hoạch của mình lại khác với kế hoạch cuối cùng.

Quý vị cũng có thể yêu cầu tái xét kế hoạch. Nếu quý vị yêu cầu tái xét, điều này có thể trì hoãn kế hoạch của quý vị bắt đầu sử dụng. Tuy nhiên, bất kỳ dịch vụ quý vị đang nhận sẽ tiếp tục cho đến khi kế hoạch NDIS của quý vị bắt đầu.

Một khi kế hoạch của quý vị được NDIA chấp thuận, quý vị sẽ nhận được kế hoạch qua thư. Sau đó, quý vị có thể đưa ra quyết định về việc quản lý kế hoạch của mình, chẳng hạn như…

Quản lý quỹ tài trợ

Quý vị sẽ nhận được tiền để trả cho một số các hỗ trợ trong kế hoạch của quý vị. Quý vị cần phải quyết định quý vị muốn quản lý quỹ NDIS của mình như thế nào.

Có bốn lựa chọn:

 1. Tự quản lý – quý vị chọn tự quản lý tiền của mình
 2. Tự quản lý (người được đề cử cho kế hoạch) – quý vị chọn người nhà hoặc người giám hộ quản lý tiền của mình
 3. Quản lý Kế hoạch – quý vị chọn Nhà Cung cấp Quản lý Kế hoạch đã Đăng ký NDIA quản lý tiền của mình
 4. NDIA quản lý – quý vị chọn NDIA trả tiền các nhà cung cấp hỗ trợ cho mình.

Quý vị cần phải quyết định cách quản lý tiền của mình. Quý vị có thể chọn kết hợp các lựa chọn và tự quản lý một số ngân sách nhưng nhờ người khác quản lý ngân sách khác cho mình. Đó là về những gì có tác dụng tốt nhất cho quý vị.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý quỹ tài trợ, xin xem trang Quản lý kế hoạch của tôi (Managing my plan).

Chọn nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ là gì? Tổ chức hoặc nhân viên cung cấp hỗ trợ hoặc sản phẩm cho người được NDIS tài trợ. Với kế hoạch NDIS quý vị có quyền chọn ai hỗ trợ cho mình. Quý vị có thể trở lại dịch vụ quý vị đã sử dụng trong quá khứ hoặc quý vị có thể chọn một dịch vụ mới.

Có hai loại nhà cung cấp dịch vụ:

 1. Nhà cung cấp dịch vụ phi chính phủ – Các tổ chức này cần đăng ký với NDIA. Họ cần đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng và an toàn. Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ phi chính phủ. Hãy xem thêm về các tổ chức hỗ trợ những người mắc bệnh tâm thần trên trang mạng NDIS.
 2. Trực tiếp thuê nhân viên riêng (khi tự quản lý hoặc sử dụng nhà cung cấp quản lý kế hoạch có đăng ký) – Quý vị có sự lựa chọn để thuê nhân viên riêng cho mình. Đây có thể là một người bạn, người nhà, người chăm sóc hoặc người khác. Có những doanh nghiệp có thể thuê các nhân viên này cho quý vị. Tìm hiểu thêm về việc thuê nhân viên riêng cho mình trên trang mạng NDIS .

Khi kế hoạch của quý vị được chấp thuận, đó là thời gian để bắt đầu đưa kế hoạch vào hoạt động. Trong vòng 7 ngày kể từ khi kế hoạch hoàn tất, NDIA sẽ liên lạc quý vị để nói về việc này. Nếu NDIA không liên lạc, quý vị có thể liên lạc họ.

Làm thế nào để đưa kế hoạch của tôi vào hoạt động?

Nếu quý vị đã yêu cầu và nhận được Huấn luyện viên Phục hồi hoặc Điều Hợp viên Hỗ trợ, họ sẽ giúp quý vị thực hiện kế hoạch của mình. Họ sẽ giúp chọn nhà cung cấp dịch vụ và thực hiện kế hoạch để đạt được kết quả cho mục tiêu và nguyện vọng của quý vị, giúp cuộc sống quý vị có ý nghĩa.

Nếu không có sự hỗ trợ này, quý vị phải tự mình thực hiện kế hoạch và việc này có thể là một thử thách. Nếu quý vị yêu cầu xin một Huấn luyện viên Phục hồi hoặc Điều Hợp viên Hỗ trợ và không được chấp thuận, quý vị có thể yêu cầu quyết định đó được tái xét.

Khi quý vị nhận được tài trợ NDIS, quý vị sẽ được quyền truy cập vào trang mạng có tên MyPlace. Đây là nơi quý vị quản lý kế hoạch NDIS của mình, bao gồm thanh toán cho các dịch vụ khi quý vị tự quản lý ngân sách cho kế hoạch của mình. Quý vị  không cần phải biết cách sử dụng máy tính về việc tự quản lý vì quý vị cũng có thể trả tiền cho các dịch vụ bằng cách sử dụng các tờ hóa đơn (như thanh toán hóa đơn qua thư từ).

Tìm hiểu thêm về MyPlace và hướng dẫn sử dụng trên trang mạng NDIS.

Tôi có thể sử dụng hỗ trợ được tài trợ của tôi như thế nào khi thực hiện kế hoạch?

Thông tin về các loại hỗ trợ quý vị có thể nhận được tài trợ có sẵn ở đây. Nhưng đừng để những danh mục này giới hạn suy nghĩ về sự hỗ trợ quý vị cần.

Có ba loại tiền khác nhau NDIS cung cấp cho quý vị liên quan đến một lãnh vực trong cuộc sống mà quý vị đã xác định mục tiêu và nguyện vọng.

 1. Xây dựng khả năng Hỗ trợ này sẽ giúp quý vị xây dựng các kỹ năng để trở nên độc lập hơn. Đây là sự hỗ trợ phù hợp nhất cho việc hồi phục.
 2. Cốt lõi Hỗ trợ này sẽ giúp quý vị hoàn thành công việc sinh sống hàng ngày và làm việc hướng tới các mục tiêu của mình. Nó có thể liên quan đến hỗ trợ thêm từ những người khác và có thể rất hữu ích khi cuộc sống của quý vị không tốt lắm.
 3. Trang thiết bị Đây là việc mua những thứ như công nghệ, thiết bị hỗ trợ và sửa đổi nhà cửa hoặc xe cộ.

Các dịch vụ được NDIS tài trợ của quý vị có thể được kết hợp và sử dụng linh động cho tất cả các hỗ trợ trên danh mục hỗ trợ ‘Cốt lõi ‘ và trên danh mục hỗ trợ ‘xây dựng khả năng’ cá nhân. Điều này có nghĩa là quý vị có thể sử dụng hỗ trợ của mình theo nhiều cách khác nhau vào các thời điểm khác nhau mà không cần yêu cầu NDIA tái xét kế hoạch. Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị cần phải biết điều này và quý vị cần thông báo cho họ khi thay đổi kế hoạch của mình. Thời hạn thông báo (thời gian) mà quý vị đã thỏa thuận sẽ được bao gồm trong Hợp đồng Dịch vụ của quý vị. Sẽ có một Hợp đồng Dịch vụ cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ mà quý vị chọn.

Điều này có nghĩa là nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi hoặc nếu quý vị không được khỏe, quý vị có thể tiếp cận nhiều hỗ trợ hơn để giúp mình khỏe mạnh và tránh vào bệnh viện. Sắp xếp này có thể được bao gồm trong kế hoạch của quý vị. Loại kế hoạch này được gọi là ‘chỉ thị trước’. Chỉ thị trước có nghĩa là khi khỏe mạnh quý vị nói những gì mình muốn xảy ra khi quý vị không được khỏe.

Tài trợ linh hoạt có nghĩa là nếu quý vị tự quản lý quỹ NDIS của mình, quý vị sẽ có nhiều lựa chọn hơn về cả cách thức và khi nào quý vị nhận dịch vụ. Hãy nhớ rằng, tự quản lý một số hoặc tất cả các tài trợ của mình cung cấp cho quý vị sự lựa chọn và kiểm soát nhiều nhất để sống cuộc sống theo cách mình muốn!

Kế hoạch NDIS của quý vị sẽ được tái xét với nhân viên NDIA ít nhất mỗi năm. Nếu tinh thần quý vị không khỏe và cần phải đến bệnh viện, hãy cho NDIA biết vì có thể họ làm nhiều điều hơn để hỗ trợ quý vị.

Lúc tái xét, quý vị sẽ thảo luận:

 • Những gì đạt kết quả tốt
 • Những gì quý vị đã đạt được
 • Mục tiêu nào chưa hoàn thành
 • Cuộc sống của quý vị đã thay đổi như thế nào trong 12 tháng qua.

Thông tin này sẽ giúp ích khi duyệt lại kế hoạch của quý vị.

Nếu quý vị có Điều Hợp viên Hỗ trợ, họ sẽ giúp quý vị về việc tái xét. Họ cũng sẽ xem xét kế hoạch với quý vị hơn một lần mỗi năm, vì họ sẽ kiểm tra xem quý vị đang làm gì và liệu kế hoạch có hiệu quả cho quý vị hay không.

Hãy nhớ, quý vị có thể yêu cầu để có cuộc họp tái xét trực tiếp hoặc qua điện thoại. Và, quý vị có thể mang theo người hỗ trợ như người nhà, bạn bè hoặc nhà cung cấp dịch vụ với quý vị.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước