Bước 1-Bệnh tâm thần và NDIS

Trang mạng reimagine.today giúp quý vị hiểu biết

  • Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) và
  • Cách NDIS có thể hỗ trợ những người mắc bệnh tâm thần.

Nếu quý vị mắc bệnh tâm thần ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình (‘khuyết tật tâm lý’),  quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua chương trình NDIS. Vì vậy, trước khi tìm hiểu NDIS, hãy xem  ‘khuyết tật tâm lý’.

Khuyết tật tâm lý là gì?

Khuyết tật tâm lý có nghĩa là cách quý vị suy nghĩ, cảm thấy hoặc giao tiếp với những người khác có thể tạo thành chướng ngại liên quan đến các lãnh vực như:

  • Làm việc
  • Giáo dục
  • Hoạt động xã hội
  • Hoạt động văn hóa hoặc công cộng
  • Nhận được hoặc gìn giữ một căn nhà
  • Duy trì sức khỏe thể chất
  • Đạt được tiềm năng đầy đủ của mình hoặc mục tiêu cuộc sống.

Không phải tất cả ai mắc bệnh tâm thần đều có khuyết tật tâm lý. Nhiều người không nhận ra kinh nghiệm của họ về cuộc sống có thể được gọi là ‘khuyết tật tâm lý’. Có người không thích thuật ngữ này và không thích sử dụng nó.

Cho rằng quý vị có khuyết tật tâm lý nhưng không thay đổi quý vị là ai, không thay đổi các trải nghiệm hoặc khả năng sống cuộc đời có ý nghĩa và đóng góp. Điều này có thể giúp chứng tỏ căn bệnh tâm thần ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị và điều này có thể giúp NDIS hỗ trợ quý vị.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước